Een film publiceren in Windows Movie Maker

Als u klaar bent met een project, kunt u het project als een film publiceren. Een film is een Windows Media-bestand met de bestandsextensie .WMV of een Audio-Video Interleaved-bestand met de bestandsextensie .AVI. Wanneer u een film publiceert in Windows Movie Maker, kunt u deze op verschillende manieren met anderen delen: via uw computer, op een beschrijfbare cd, op een beschrijfbare dvd, als een bijlage in een e‑mailbericht of op een videoband in een digitale videocamera.

Alles weergeven

Een film publiceren naar uw computer

 1. Klik in het menu Bestand op Film publiceren.

 2. Klik op Deze computer en klik op Volgende.

 3. Typ een naam voor de film in het vak Bestandsnaam.

 4. Kies in het vak Publiceren in de locatie waar u de film wilt opslaan nadat deze is gepubliceerd en klik op Volgende.

 5. Kies de instellingen die u wilt gebruiken om uw film te publiceren en klik vervolgens op Publiceren.

 6. Als u de film wilt bekijken nadat deze is gepubliceerd, schakelt u het selectievakje Film afspelen als ik op Voltooien heb geklikt in.

 7. Klik op Voltooien.

Een film publiceren en op een dvd branden

Als u een film wilt publiceren en op een dvd wilt branden, moet u beschikken over Windows DVD Maker. Dit programma wordt geleverd bij Windows Vista Ultimate en Windows Vista Home Premium. U hebt ook een dvd-brander nodig.

 1. Plaats een lege beschrijfbare dvd in uw dvd-brander.

 2. Open een project in Windows Movie Maker.

 3. Klik in het menu Bestand op Film publiceren.

 4. Klik op DVD en klik op Volgende. Windows DVD Maker wordt geopend.

 5. Voer de stappen uit om een dvd te maken met Windows DVD Maker.

Een film publiceren en op een beschrijfbare cd branden

 1. Plaats een lege beschrijfbare cd in uw cd-brander.

 2. Klik in het menu Bestand op Film publiceren.

 3. Klik op Beschrijfbare cd en klik op Volgende.

 4. Typ een naam voor de film in het vak Bestandsnaam.

 5. Typ een naam voor de cd in het vak Cd-naam en klik op Volgende.

 6. Kies de instellingen die u wilt gebruiken om uw film te publiceren en klik vervolgens op Publiceren.

 7. Als u de film op een andere beschrijfbare cd wilt publiceren en branden, schakelt u het selectievakje Deze film op een andere beschrijfbare cd publiceren in en klikt u op Volgende. Vervang de beschrijfbare cd door een andere beschrijfbare cd en herhaal stap 4 tot en met 6.

Een film als een bijlage in een e‑mailbericht verzenden

 1. Klik in het menu Bestand op Film publiceren.

 2. Klik op E‑mail en vervolgens op Volgende.

 3. Ga als volgt te werk nadat de film is gepubliceerd:

  • Als u de film in uw standaardspeler wilt afspelen voordat u de film verzendt, klikt u op De film afspelen.

  • Als u een lokale kopie van de film op uw computer wilt opslaan voordat u de film als e‑mailbijlage verzendt, klikt u op Een kopie van deze film op deze computer opslaan, geeft u een bestandsnaam voor de film op in het vak Bestandsnaam en klikt u op Opslaan.

 4. Klik op Film invoegen om de film als een bijlage aan een e‑mailbericht toe te voegen.

 5. Geef in uw standaard e‑mailprogramma het e‑mailadres op van de persoon aan wie u de film wilt verzenden, voeg desgewenst berichttekst toe en verzendt het bericht.

Een film opnemen op een videoband in een digitale videocamera

 1. Schakel uw digitale videocamera in en controleer of deze in de afspeelmodus is (deze heeft vaak het label VCR op de camera).

 2. Klik in het menu Bestand op Film publiceren.

 3. Klik op Digitale videocamera en klik vervolgens op Volgende.

 4. Als er meer dan een digitaal videoapparaat is ingeschakeld en gedetecteerd door Windows Movie Maker, kiest u op de pagina Digitale videocamera het digitale videoapparaat waarop u de film wilt opnemen en klikt u op Volgende.

 5. Wanneer u de pagina Positie op tape bepalen ziet, spoelt u de band met de transportknoppen op de camera vooruit of terug naar het punt waar u de film wilt vastleggen en klikt u op Volgende.

  Waarschuwing

  • Controleer of u geen deel van de band overschrijft dat al opgenomen videobeelden bevat die u wilt bewaren.

 6. Klik op Ja om het opnemen van de film op de band te starten.

  Wacht tot de film is gepubliceerd en vervolgens is vastgelegd op de videoband. Hoe lang het duurt om de film te maken en op band vast te leggen is afhankelijk van de lengte van de film en de systeembronnen op uw computer. U kunt een voorbeeld van de film weergeven in het lcd-scherm van uw digitale videocamera terwijl de film op de band wordt opgenomen.

 7. Klik op Voltooien.

De locatie wijzigen waar films tijdelijk worden opgeslagen

Windows Movie Maker maakt op de volgende manieren gebruik van een tijdelijke opslaglocatie voor bestanden:

 • Wanneer u een film publiceert, wordt het audio- of filmbestand op de tijdelijke bestandslocatie bewaard totdat het bestand is gepubliceerd.

 • Wanneer u gesproken tekst opneemt, wordt er een tijdelijk bestand opgeslagen op de tijdelijke opslaglocatie, en dit bestand wordt verwijderd nadat het audiobestand is opgeslagen.

 • Wanneer u een film publiceert die u als bijlage wilt toevoegen aan een e‑mailbericht, wordt een kopie van het filmbestand op de tijdelijke opslaglocatie opgeslagen totdat de film is verzonden.

 • Wanneer u een film verzendt naar een band in een digitale videocamera, wordt het tijdelijke filmbestand dat wordt gemaakt op deze locatie opgeslagen totdat de film op de band is opgenomen.

U kunt de standaardopslaglocatie voor bestanden in Windows Movie Maker wijzigen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen als u een opslaglocatie hebt waarop meer schijfruimte beschikbaar is. Als uw vaste schijf twee partities heeft, kunt u het station met de meeste opslagruimte kiezen.

 1. Klik in het menu Extra op Opties.

 2. Klik op het tabblad Algemeen en kies in het vak Tijdelijke opslag de standaardlocatie waar u uw tijdelijke audio- en filmbestanden tijdelijk wilt opslaan.

Voorkomen dat gegevens zoals titel, auteur, copyright, classificatie en opmerkingen worden opgenomen in het gepubliceerde filmbestand

U kunt ervoor kiezen gegevens zoals titel, auteur, copyright, classificatie en opmerkingen niet op te nemen in uw gepubliceerde filmbestanden Als u deze gegevens niet opneemt, worden uw naam en andere metagegevens niet weergegeven wanneer u of iemand anders uw film afspeelt in een mediaspeler. Zie Een titel, auteursnaam en beschrijving toevoegen aan een film voor meer informatie over het invoeren van gegevens over uw project en de uiteindelijk gepubliceerde film.

Zie de online privacyverklaring van Windows Movie Maker voor meer informatie over functies van Windows Movie Maker die van invloed zijn op uw privacy.

Ga als volgt te werk als u geen metagegevens wilt opnemen in uw voltooide film:

 1. Klik in het menu Extra op Opties.

 2. Klik op het tabblad Algemeen en schakel het selectievakje Titel, auteur, copyright, classificatie en opmerkingen niet in het gepubliceerde filmbestand opnemen uit om persoonlijke gegevens te verwijderen uit het gepubliceerde filmbestand.