Gevaarlijke bestandstypen herkennen

Deze informatie is van toepassing op Windows Internet Explorer 7 en Windows Internet Explorer 8.

Gevaarlijke bestandstypen zijn bestandstypen die potentieel virussen of spyware kunnen bevatten die uw gegevens of de programma's op uw computer kunnen beschadigen. Bestandstypen die als gevaarlijk worden beschouwd, zijn meestal programmabestanden (.EXE), macro's of bestanden met de bestandsextensie .COM. Het merendeel van bestanden met deze bestandsextensies bevat geen virussen. Wanneer u echter deze bestandstypen downloadt of ontvangt via e‑mail, is het raadzaam deze bestandstypen alleen te openen wanneer u de bron vertrouwt of wanneer het gaat om een bestand dat u verwacht.

De volgende bestandsextensies worden het meest gebruikt door e‑mailvirussen en andere schadelijke software. Wanneer u bestanden met deze bestandsextensie ontvangt, moet u deze opslaan in een map op de computer en direct een up-to-date antivirusprogramma gebruiken om de bestanden te controleren voordat u ze opent.

Meest voorkomende bestandsnaamextensies

De volgende tabel bevat een overzicht van de bestandsnaamextensies die er op kunnen duiden dat een bestand gevaarlijk is.

Extensie Bestandstype
Extensie

.EXE

Bestandstype

Programma

Extensie

.COM

Bestandstype

MS‑DOS-programma

Extensie

.PIF

Bestandstype

Snelkoppeling naar MS‑DOS-programma

Extensie

.BAT

Bestandstype

Batchbestand

Extensie

.SCR

Bestandstype

Schermbeveiligingsbestand

Opmerkingen

  • Sommige virussen gebruiken bestanden met twee bestandsnaamextensies om gevaarlijke bestanden te laten lijken op veilige bestanden. Voorbeelden hiervan zijn Document.txt.exe of Foto's.jpg.exe. De meeste rechtse extensie is meestal de extensie die Windows probeert te openen. Veilige bestanden zullen zeer zelden twee extensies hebben. Download of open dus geen bestanden met een dubbele bestandsextensie.

  • Er zijn bestanden die veiliger te downloaden zijn dan programmabestanden of macrobestanden, bijvoorbeeld tekst- (.TXT) of afbeeldingbestanden (.JPG, .GIF, .PNG). Ook bij deze bestanden moet u echter opletten wanneer u de bron van het bestand niet kent, omdat bekend is dat sommige van deze bestanden speciaal vervaardigde indelingen hebben die gebruik kunnen maken van zwakke plekken in computersystemen.