De standaardnaam van een printer is gewoonlijk opgebouwd uit de naam van de fabrikant en het printermodel. U kunt deze naam wijzigen en de printer van een andere naam voorzien, zodat deze eenvoudiger kan worden herkend. U kunt de naam van een printer die op een netwerk is aangesloten, wijzigen. U kunt de printer bijvoorbeeld een naam geven die aanduidt in welke ruimte of op welke etage deze zich bevindt. U kunt de naam van een printer ook zo wijzigen dat deze verwijst naar de mogelijkheden van de printer, zoals afdrukken in kleur of afdrukken in zwart-wit.

Als u de naam van een printer wilt wijzigen, moet u over de juiste machtiging voor het beheren van de printer beschikken. U beschikt waarschijnlijk over de benodigde machtiging als u de printer zelf hebt geïnstalleerd. Dat is eveneens het geval als de persoon of systeembeheerder die de printer heeft geïnstalleerd een dergelijke machtiging aan u heeft toegewezen. Als u lid bent van de groep Administrators voor de computer, beschikt u mogelijk ook over de juiste machtiging. Administrators beschikken standaard over een machtiging voor het beheren van printers.

Opmerking

  • Als u uw printermachtigingen wilt weergeven, klikt u met de rechtermuisknop op de printer die u gebruikt, vervolgens klikt u op Eigenschappen, daarna klikt u op het tabblad Beveiliging en ten slotte klikt u op uw gebruikersnaam.

De naam van een printer wijzigen

  1. U kunt Printers als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Hardware en geluiden en klik vervolgens op Printers.

  2. Klik op de printer waarvan u de naam wilt wijzigen en klik vervolgens op Deze printer een andere naam geven op de werkbalk. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

  3. Typ de nieuwe printernaam naast het pictogram van de printer.