Automatisch problemen melden en zoeken naar oplossingen

Als een programma niet meer werkt of reageert, kan Windows het probleem automatisch melden en controleren of er een oplossing is.

  1. U kunt Rapporten van en oplossingen voor problemen volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Systeem en onderhoud en klik vervolgens op Rapporten van en oplossingen voor problemen.

  2. Klik in het linkerdeelvenster op Instellingen wijzigen.

  3. Selecteer Automatisch naar oplossingen zoeken (aanbevolen) en klik vervolgens op OK. U wordt geïnformeerd als er stappen zijn die u kunt ondernemen om een probleem te vermijden of op te lossen of als Microsoft meer informatie nodig heeft om een oplossing te zoeken of te maken.