Instellingen voor Internet Explorer 8 herstellen

De informatie in dit Help-onderwerp is van toepassing op Windows Internet Explorer 8.

Als u de standaardinstellingen van Internet Explorer herstelt, herstelt u de status van het programma op het moment dat dit op de computer werd geïnstalleerd. Deze functie is handig wanneer u problemen oplost die kunnen zijn veroorzaakt doordat instellingen na de installatie zijn gewijzigd. Wanneer u persoonlijke instellingen verwijdert, kan het gebeuren dat webpagina's die afhankelijk zijn van eerder opgeslagen cookies, formuliergegevens, wachtwoorden of eerder geïnstalleerde invoegtoepassingen voor de browser niet meer goed werken. Als u de standaardinstellingen van Internet Explorer herstelt, worden uw favorieten, feeds, Web Slices en enkele andere persoonlijke instellingen niet verwijderd. Zie de tabel hierna voor een volledige lijst van alle instellingen. Bij elke instelling wordt vermeld of deze wordt hersteld of behouden blijft.

Het herstellen van de standaardinstellingen van Internet Explorer kan niet ongedaan worden gemaakt. Tijdens de herstelbewerking gaan alle eerdere instellingen verloren. Deze kunnen niet worden hersteld. In plaats van alles te herstellen, kunt u ook specifieke instellingen herstellen of de geschiedenis van uw webpagina's verwijderen. Zie de koppelingen onder aan dit onderwerp voor meer informatie.

Internet Explorer-instellingen waarop de herstelbewerking betrekking heeft

In de volgende tabel wordt voor diverse instellingen aangegeven wat er gebeurt als u de standaardinstellingen van Internet Explorer herstelt.

Instellingencategorie
Betrokken items

Instellingen die worden verwijderd

 • Uitgeschakelde werkbalken en invoegtoepassingen

 • Websites die zijn toegevoegd aan intranetzones, vertrouwde zones of zones met beperkte toegang

 • Websites die zijn toegevoegd voor speciale afhandeling van cookies op het tabblad Privacy

 • Websites waarvoor pop-ups zijn toegestaan bij Instellingen voor Pop-upblokkering

Instellingen die worden vervangen door de standaardinstellingen van Windows, de fabrikant, uw internetprovider of uw bedrijfsinstellingen

 • Startpagina (zie Back-ups maken van uw startpagina of tabbladen met startpagina's voor meer informatie)

 • Zoekmachines, instellingen voor browsen met tabbladen

 • Instellingen voor kleuren, talen, lettertypen en toegankelijkheid (tabblad Algemeen)

 • Instellingen voor beveiliging voor alle zones (tabblad Beveiliging)

 • Instellingen op het tabblad Geavanceerd

 • Instellingen op het tabblad Privacy

 • Instellingen voor pop-upblokkering, AutoAanvullen, het SmartScreen-filter en in- en uitzoomen

 • Instellingen voor de pagina, werkbalk en tekengrootte

 • Instellingen voor feeds (synchronisatie en meldingen, niet de feeds zelf)

 • ActiveX-besturingselementen die niet op de vooraf goedgekeurde lijst staan (status 'Bij voorkeur uit' herstellen)

 • Werkbalken, browserhulpobjecten en browseruitbreidingen worden uitgeschakeld

Instellingen die worden verwijderd (het selectievakje Persoonlijke instellingen verwijderen is ingeschakeld)

 • Browsegeschiedenis, tijdelijke internetbestanden, cookies, formuliergegevens en opgeslagen wachtwoorden

 • Opgegeven URL-gegevens en menu-uitbreidingen

 • InPrivate-filtergegevens

 • Lijst met onlangs gebruikte items in Explorer

Instellingen en items die bewaard blijven

 • Favorieten

 • Feeds en Web Slices

 • Internet-restricties

 • Vooraf goedgekeurde ActiveX-besturingselementen

 • Instellingen voor pad naar bestand met tijdelijke internetbestanden (cache)

 • Certificaatgegevens

 • Internetprogramma's (e‑mail, Instant Messenger en andere programma's voor gebruik met internet)

 • Instellingen voor internetverbinding, proxy en VPN

 • Instelling voor standaardwebbrowser

 • Werkbalken worden niet hersteld

De instellingen van Internet Explorer herstellen

 1. Sluit alle geopende Internet Explorer- of Windows Verkenner-vensters.

 2. U kunt Internet Explorer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Internet Explorer.

 3. Klik op de knop Extra en klik vervolgens op Internetopties.

 4. Klik op het tabblad Geavanceerd en klik vervolgens op Opnieuw instellen.

 5. Schakel het selectievakje Persoonlijke instellingen verwijderen in als u de browsegeschiedenis, zoekmachines en accelerators, startpagina's en InPrivate-filtergegevens wilt verwijderen.

 6. Klik in het dialoogvenster Instellingen voor Internet Explorer opnieuw instellen op Opnieuw instellen.

 7. Nadat de standaardinstellingen zijn hersteld, klikt u op Sluiten en op OK.

 8. Sluit Internet Explorer af.

  De wijzigingen worden van kracht nadat u Internet Explorer opnieuw hebt geopend.

Opmerkingen

 • Als u alle zichtbare vensters hebt gesloten, maar toch een foutbericht krijgt wanneer u de instellingen opnieuw wilt instellen, kan het zijn dat op uw computer programma's worden uitgevoerd die niet zichtbaar zijn. Start Windows opnieuw, open Internet Explorer en probeer Internet Explorer opnieuw in te stellen.

 • Zie Back-ups maken van uw startpagina of tabbladen met startpagina's als u een back-up wilt maken voordat u de standaardinstellingen van Internet Explorer herstelt.

 • Als de instellingen in een bepaalde categorie niet kunnen worden hersteld, komt dit omdat Internet Explorer geen toegang krijgt tot een bestand of registerinstelling. Dit kan komen omdat de vereiste bevoegdheden ontbreken, bestanden of instellingen door een ander programma worden gebruikt of omdat er sprake is van onvoldoende geheugen of hoog CPU-gebruik. U kunt doorgaan zonder de instellingen van Internet Explorer te herstellen, of u kunt de computer opnieuw opstarten en nogmaals proberen de instellingen te herstellen.

 • Als u Internet Explorer op een server gebruikt en Verbeterde beveiliging of de strenge serverbeveiliging hebt uitgeschakeld, worden de beveiligingsinstellingen ingesteld op clientniveau. Installeer de strenge serverbeveiliging opnieuw als u een hoger beveiligingsniveau wenst. Zie Verbeterde beveiliging voor Internet Explorer online voor meer informatie over Verbeterde beveiliging.

 • Zie Internet Explorer-invoegtoepassingen: veelgestelde vragen als u invoegtoepassingen opnieuw wilt inschakelen.