Probleemrapporten weergeven voor deze computer

Op basis van de probleemrapporten wordt vastgesteld welke problemen zich op uw computer hebben voorgedaan en wordt u geïnformeerd over mogelijke beschikbare oplossingen. Probleemrapporten kunnen bijvoorbeeld informatie bevatten als de naam van het programma dat niet meer werkt, de datum en de tijd waarop het probleem optrad of de versie van het programma waarin het probleem zich voordeed.

  1. U kunt Rapporten van en oplossingen voor problemen volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Systeem en onderhoud en klik vervolgens op Rapporten van en oplossingen voor problemen.

  2. Klik in het linkerdeelvenster op Probleemgeschiedenis weergeven.

  3. Klik op de kolomnaam om problemen weer te geven op product, datum, probleemtype of oplossingsstatus.