Een fax verzenden

Als u een fax wilt verzenden via de computer, kunt u Windows Faxen en scannen gebruiken of andere programma's die u uitvoert onder Windows. Voordat u probeert een fax te verzenden, controleert u of de computer is aangesloten op een faxmodem of een faxserver. Zie Uw computer instellen voor het verzenden en ontvangen van faxen voor meer informatie.

Alles weergeven

Een fax verzenden met Windows Faxen en scannen

 1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's, en klik vervolgens op Windows Faxen en scannen.
 2. Klik onder aan het linkerdeelvenster op Faxen om de faxweergave in te schakelen.

 3. Klik op de werkbalk op Nieuwe fax.

 4. Maak een nieuwe fax met behulp van de opties in het venster Nieuwe fax en klik vervolgens op Verzenden.

Tips

 • Als u een fax aan meer dan één geadresseerde wilt sturen, typt u de faxnummers in het vak Aan, gescheiden door puntkomma's. U kunt de geadresseerden ook selecteren in de Windows-map Contactpersonen. Hiervoor klikt u op Aan en dubbelklikt u vervolgens op elke gewenste geadresseerde in de lijst met contactpersonen. Het faxnummer van de geadresseerden moet zijn opgegeven in de contactpersoongegevens.

 • U kunt een voorblad verzenden om te voorkomen dat anderen dan de geadresseerden de afgedrukte of weergegeven inhoud van een fax te zien krijgen, met name wanneer een fax persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevat. Zie Een faxvoorblad maken of bewerken voor meer informatie.

 • Met de opties op de werkbalk in de faxweergave kunt u een bestand als bijlage toevoegen of tekst en afbeeldingen uit andere bestanden invoegen om deze met uw fax te verzenden. Bestandsbijlagen worden geconverteerd naar TIF-afbeeldingen (bestanden met de extensie .TIF), zodat ze door elke fax kunnen worden ontvangen. Als de geadresseerde een zelfstandige fax gebruikt, dat wil zeggen een fax die niet is aangesloten op een computer, wordt elke pagina van de fax, inclusief de bestandsbijlage, in de juiste volgorde afgedrukt wanneer de fax wordt ontvangen. Als de geadresseerde Windows Faxen en scannen of een ander faxprogramma gebruikt, wordt de fax ontvangen als een TIF-bestand dat op het scherm kan worden weergegeven en dat, afhankelijk van het programma, kan worden afgedrukt of beheerd als elk ander bestand op de computer.

 • Als u een document of een afbeelding als bijlage wilt toevoegen aan een fax, sleept u het bestand naar het venster Nieuwe fax. U kunt een document of een afbeelding ook scannen en het gescande bestand vervolgens als bijlage bij een fax of een e‑mailbericht verzenden. Zie Een gescand document faxen of als e‑mailbijlage verzenden voor meer informatie.

Een fax verzenden met een ander programma

Als u een document wilt faxen met een ander programma dan Windows Faxen en scannen, moet u het document 'afdrukken' naar een faxprinter, zodat het als een bijlage bij een fax kan worden verzonden. De bestandsbijlage wordt automatisch geconverteerd naar een TIF-afbeelding (een bestand met de extensie .TIF), zodat het kan worden ontvangen door elke fax. Raadpleeg de Help bij een programma voor informatie over het gebruik van afdrukopties voor het programma, inclusief de selectie van een printer. Bij de meeste programma's voert u de volgende stappen uit:

 1. Open het document of het bestand dat u als een fax wilt verzenden.

 2. Open het dialoogvenster Afdrukken in het programma dat u gebruikt. Meestal kunt u hiervoor in het menu Bestand op Afdrukken klikken.

 3. Zoek de optie voor het selecteren van een printer in het dialoogvenster Afdrukken. Deze bevindt zich meestal onder Printer of Printer selecteren. Klik in de lijst met beschikbare printers op Fax.

 4. Klik op Afdrukken. Windows Faxen en scannen opent een nieuwe fax waaraan uw bestand als bijlage is toegevoegd.

 5. Typ de faxnummers van de geadresseerden en eventuele andere gegevens, zoals een onderwerp of een opmerking op het voorblad, in de nieuwe fax en klik op Verzenden.

Tip

 • Tijdens het verzenden of ontvangen van een fax wordt de voortgang automatisch weergegeven in het venster Statuscontrole voor fax. Klik op Details weergeven in het venster Statuscontrole voor fax als u meer informatie wilt over de voortgang van de fax, inclusief of het verzenden of ontvangen van de fax is geslaagd.