Bestanden delen via de map Openbaar

Via de map Openbaar kunt u op een handige manier bestanden delen die op uw computer zijn opgeslagen. U kunt de bestanden in deze map delen met andere personen die dezelfde computer gebruiken en met personen die andere computers binnen hetzelfde netwerk gebruiken. Alle bestanden en mappen die u in de map Openbaar plaatst, worden automatisch gedeeld met de personen die toegang hebben tot uw map Openbaar.

Waar bevindt zich de map Openbaar?

In Windows is er slechts één map Openbaar. Deze map wordt gedeeld door iedere gebruiker die een gebruikersaccount op de computer heeft. De map Openbaar openen:

 1. U kunt Documenten als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Documenten.

 2. Klik in het navigatievenster onder Favoriete koppelingen op Openbaar. Als de map Openbaar niet standaard wordt weergegeven onder Favoriete koppelingen in het navigatievenster, klikt u op Meer en vervolgens op Openbaar.

Afbeelding van de map Openbaar
De map Openbaar

Wie heeft toegang tot de map Openbaar?

Iedere gebruiker die een gebruikersaccount en een wachtwoord op uw computer heeft, heeft toegang tot de map Openbaar, maar u kunt zelf beslissen of ook gebruikers in het netwerk toegang hebben tot de map Openbaar. U kunt niet voor afzonderlijke personen bepalen of ze vanuit het netwerk toegang hebben tot de map Openbaar. U moet ofwel iedereen, ofwel niemand in het netwerk toegang geven. U kunt echter wel het machtigingsniveau instellen en kiezen of gebruikers die via het netwerk toegang tot de map Openbaar hebben, alleen bestanden kunnen openen of ook bestanden kunnen wijzigen en maken.

Als u zich niet binnen een domein bevindt, kunt u wachtwoordbeveiliging voor het delen van bestanden inschakelen. Hiermee wordt de netwerktoegang tot de map Openbaar beperkt tot alleen gebruikers die een gebruikersaccount en wachtwoord op uw computer hebben.

Netwerktoegang tot de map Openbaar is standaard uitgeschakeld, tenzij u deze optie hebt ingeschakeld.

Alles weergeven

Beheren wie toegang heeft tot de map Openbaar

Als u zich niet binnen een domein bevindt, kunt u de netwerktoegang tot de map Openbaar beperken tot alleen gebruikers die een gebruikersaccount en wachtwoord voor deze computer hebben. Hiertoe schakelt u wachtwoordbeveiliging voor delen in.

 1. U kunt Netwerkcentrum als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Netwerk en internet en klik vervolgens op Netwerkcentrum.

 2. Klik op de pijltoets Afbeelding van de pijlknop naast Met wachtwoord beveiligd delen en klik vervolgens op een van de volgende opties:
  • Wachtwoordbeveiliging inschakelen

  • Wachtwoordbeveiliging uitschakelen

 3. Klik op Toepassen. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

Het toegangsniveau voor de map Openbaar beheren

 1. U kunt Netwerkcentrum als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Netwerk en internet en klik vervolgens op Netwerkcentrum.

 2. Klik op de pijltoets Afbeelding van de pijlknop naast Openbare mappen delen en klik vervolgens op een van de volgende opties:
  • Delen inschakelen, zodat iedereen met netwerktoegang bestanden kan openen

  • Delen inschakelen, zodat iedereen met netwerktoegang bestanden kan openen, wijzigen en maken

  • Delen uitschakelen (gebruikers die zijn aangemeld bij deze computer hebben nog wel toegang tot deze map)

 3. Klik op Toepassen. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

Opmerking

 • Wanneer u de map Openbaar op de computer deelt met andere gebruikers, kunnen deze de bestanden die in deze map zijn opgeslagen, openen en weergeven alsof ze op hun eigen computer zijn opgeslagen. Als u deze gebruikers machtiging verleent om bestanden te wijzigen, worden hun wijzigingen doorgevoerd in de bestanden op uw computer.

Is de map Openbaar de enige manier om bestanden te delen in Windows?

Nee. U kunt ook bestanden rechtstreeks vanuit een map op de computer delen zonder de bestanden te kopiëren of te verplaatsen naar de map Openbaar. Bij deze methode kunt u beter bepalen met wie u bestanden wilt delen in het netwerk. U kunt personen afzonderlijk selecteren en iedereen apart het machtigingsniveau voor delen voor instellen.

Zie Basisbeginselen voor het delen van bestanden voor informatie over wanneer u het beste bestanden kunt delen via de map Openbaar en wanneer het beter is om bestanden rechtstreeks vanuit andere mappen op uw computer te delen.

Wat is de inhoud van de map Openbaar?

De map Openbaar bevat alleen bestanden wanneer u of andere personen die de computer gebruiken, bestanden aan deze map toevoegen. De map Openbaar bevat verschillende submappen waarin u de bestanden die u wilt delen, kunt ordenen. De meeste van deze mappen zijn geordend op inhoudstype, zoals:

 • Openbare documenten

 • Openbare downloads

 • Openbare muziek

 • Openbare afbeeldingen

 • Openbare video's

Welke inhoud kan ik in de map Openbaar plaatsen?

De keuze is aan u, maar over het algemeen plaatst u in de map Openbaar alle bestanden en mappen die u wilt delen. U kunt de muziek die u wilt delen in de map Openbare muziek plaatsen, foto's in de map Openbare afbeeldingen, enzovoorts. De map Openbaar is een geschikte locatie voor alle bestanden die u wilt delen met de personen die u toegang tot deze map hebt gegeven.

Plaats in de map Openbaar geen bestanden die anderen niet mogen zien of die alleen bepaalde personen mogen openen. Deze bestanden kunt u wellicht beter delen via een niet-openbare map. Zie Bestanden met anderen delen voor informatie over deze manier van bestanden delen.