Stel, u neemt een draagbare pc van kantoor mee naar huis en u wilt deze aansluiten op uw thuisnetwerk. In dat geval kan het zijn dat u bepaalde computerinstellingen moet wijzigen.

Toegang tot internet

Als u thuis alleen het internet wilt gebruiken, verbindt u de draagbare pc van kantoor met uw thuisnetwerk.

Alles weergeven

Verbinding maken met een Ethernet-netwerk

 • Sluit de ene stekker van een Ethernet-kabel aan op de draagbare pc en de andere op de hub, de switch of de router. Als het goed is, hebt u onmiddellijk toegang tot internet.

Verbinding maken met een draadloos thuisnetwerk

Uw draagbare pc moet beschikken over een draadloze netwerkadapter.

 1. Schakel de draagbare pc in.

 2. U kunt Verbinding met een netwerk maken als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Verbinding maken met.

 3. Selecteer uw draadloze thuisnetwerk in de lijst en typ vervolgens de netwerkbeveiligingssleutel (indien vereist).

  Als het goed is, hebt u nu verbinding met het draadloze netwerk en toegang tot internet.

Opmerking

 • Als u een draadloos thuisnetwerk hebt, is het raadzaam een netwerkbeveiligingssleutel te gebruiken. Als u dat niet doet, loopt u het risico dat uw draagbare pc wordt gekraakt door kwaadwillige gebruikers of schadelijke software. Raadpleeg Waarom moet ik mijn draadloze netwerk beveiligen? voor meer informatie.

Raadpleeg Problemen met netwerk- en internetverbindingen oplossen als u problemen ondervindt bij het tot stand brengen van een verbinding met het netwerk en het verkrijgen van toegang tot internet.

Bestands- en printerdeling inschakelen

Als u gedeelde bestanden en printers in het netwerk wilt gebruiken, moet u eerst de bestands- en printerdeling inschakelen.

Bestands- en printerdeling inschakelen

 1. U kunt Netwerkcentrum als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Netwerk en internet en klik vervolgens op Netwerkcentrum.

 2. Klik op Aanpassen.

 3. Klik op de pagina Netwerkinstellingen aanpassen op Particulier en klik op Volgende. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

 4. Klik op de pagina Netwerkinstellingen zijn geconfigureerd op Sluiten.

Als uw computer met Windows Vista deel uitmaakt van een domein, kunt u de netwerklocatie mogelijk niet wijzigen in Particulier. In dit geval moet u onder Delen en verkennen de volgende opties inschakelen:

Opmerking

 • Als u Met wachtwoord beveiligd delen wilt gebruiken, moet u op beide computers dezelfde gebruikersaccounts en wachtwoorden hebben. Dit is meestal niet het geval als u een laptop van uw werk en een eigen computer thuis gebruikt. Het is dus het beste om Met wachtwoord beveiligd delen uit te schakelen. (De optie Met wachtwoord beveiligd delen is alleen beschikbaar in werkgroepen.)

Toegang tot een printer

Als u op uw draagbare computer een printer wilt gebruiken die is aangesloten op uw gewone computer, moet u eerst Netwerkdetectie inschakelen (als de printer is aangesloten op een computer met Windows Vista). Vervolgens zorgt u ervoor dat de printer wordt gedeeld.

Alles weergeven

Controleren of een printer gedeeld is of printerdeling instellen

 1. Meld u aan bij een computer die deel uitmaakt van uw thuisnetwerk en is verbonden met de printer.

 2. Klik op StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.
 3. Klik onder Hardware en geluiden op Printers.

 4. Klik met de rechtermuisknop op de printer die u wilt delen en klik op Delen.

  Als de printer gedeeld is, is Deze printer delen geselecteerd. Als deze optie niet geselecteerd is, klikt u op Deze printer delen en klikt u vervolgens op OK.

Opmerking

 • Het is in Windows Vista Starter niet mogelijk om printers te delen.

Als u een gedeelde printer wilt gebruiken, moet u deze toevoegen aan uw draagbare pc.

Een printer toevoegen

 1. U kunt de wizard Printer toevoegen als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Hardware en geluiden, klik op Printers en klik vervolgens op Een printer toevoegen.

 2. Selecteer Netwerkprinter, draadloze printer of Bluetooth-printer toevoegen en volg de stappen in de wizard.

Toegang tot gedeelde bestanden en mappen

U kunt bestanden en mappen op twee manieren delen: via eenvoudige bestandsdeling (waarbij de bestanden of mappen in een gemeenschappelijke gedeelde map in het netwerk worden geplaatst) of via bestandsdeling ter plekke (waarbij afzonderlijke bestanden of mappen voor delen worden gemarkeerd zonder dat ze van de huidige locatie worden verwijderd). (In Windows XP kunnen alleen mappen op deze manier worden gedeeld.)

Opmerking

 • Het is in Windows Vista Starter niet mogelijk bestanden en mappen te delen.

Alles weergeven

Delen instellen op computers waarop Windows XP wordt uitgevoerd

Als op uw computers thuis een versie van Windows XP wordt uitgevoerd die lager is dan Windows XP with Service Pack 2 (SP2), moet u deze opwaarderen voordat u delen kunt instellen.

 1. Voer de wizard Netwerk instellen uit op elke thuiscomputer, als u dat nog niet hebt gedaan.

 2. Geef aan dat u bestandsdeling wilt gebruiken wanneer u daartoe de gelegenheid krijgt. Op elke computer wordt een map Gedeelde documenten gemaakt. De bestanden in de map zijn toegankelijk vanaf elke computer in uw netwerk.

Opmerkingen

 • U opent de map Gedeelde documenten door te klikken op Start, te klikken op Mijn documenten en vervolgens te klikken op Gedeelde documenten.

 • In Windows XP kunt u afzonderlijke bestanden niet delen. U moet de gehele map delen. Als u mappen en inhoud wilt delen zonder deze naar de map Gedeelde documenten te verplaatsen, gaat u naar de locatie met de map die u wilt delen, klikt u erop met de rechtermuisknop en klikt u vervolgens op Delen en beveiliging. Klik op het tabblad Delen, klik op Deze map delen en klik tot slot op Toepassen.

Delen instellen op computers waarop Windows Vista wordt uitgevoerd

De map Gedeelde documenten is in Windows Vista vervangen door de map Openbaar.

 1. U kunt Netwerkcentrum als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Netwerk en internet en klik vervolgens op Netwerkcentrum.

 2. Klik op de knop met de pijl Afbeelding van de pijlknop naast Openbare mappen delen en klik op een van de volgende opties:
  • Delen inschakelen, zodat iedereen met netwerktoegang bestanden kan openen

  • Delen inschakelen, zodat iedereen met netwerktoegang bestanden kan openen, wijzigen en maken

 3. Klik op Toepassen. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

  De bestanden in de map Openbaar zijn nu toegankelijk vanaf elke computer in uw netwerk.

Opmerkingen

 • U kunt de map Openbaar als volgt openen:

  1. U kunt Documenten als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Documenten.

  2. Klik op de pijl naast Mappen onder aan het navigatiedeelvenster en klik vervolgens op Openbaar.

 • Als u bestanden of mappen wilt delen zonder deze naar deze map te verplaatsen, gaat u naar de locatie met het bestand of de map in kwestie, klikt u erop, klikt u op Delen en volgt u de stappen in de wizard.

Toegang tot netwerkcomputers

Voordat u toegang tot een andere netwerkcomputer hebt, moet u de naam van die computer weten.

Alles weergeven

De naam van een computer zoeken

 1. U kunt Systeem als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Systeem en onderhoud en klik vervolgens op Systeem.

 2. De naam wordt weergegeven onder Instellingen voor computernaam, domein en werkgroep.

Toegang verkrijgen tot een thuiscomputer vanaf uw draagbare pc

Als u toegang tot de bestanden op een thuiscomputer wilt verkrijgen, kunt u zich als gast aanmelden (u hebt dan alleen toegang tot bestanden in de map Openbaar), of, als u een gebruikersaccount op die computer hebt, u met uw account aanmelden. Zie Gebruikersaccounts: veelgestelde vragen voor meer informatie. U kunt als volgt toegang tot een andere computer verkrijgen:

 1. U kunt Netwerk als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Netwerk.

 2. Dubbelklik op het pictogram van een computer om de bestanden en mappen weer te geven waartoe u toegang hebt.

  Opmerkingen

  • Als uw gebruikersnaam en wachtwoord voor de computer waarbij u momenteel bent aangemeld, verschillen van die voor de computer waartoe u toegang wilt krijgen, wordt u mogelijk gevraagd uw aanmeldgegevens in te voeren.

  • Als de computer zo is ingesteld dat iedereen toegang heeft tot het netwerk, wordt hiermee automatisch verbinding gemaakt maar hebt u alleen gasttoegang. Dit betekent dat u alleen toegang hebt tot bestanden in de map Openbaar. U kunt automatisch verbinding maken met een andere computer in het netwerk met behulp van uw aanmeldingsgegevens door uw wachtwoorden op te slaan. Zie Wachtwoorden opslaan voor automatisch aanmelden voor meer informatie.

  Er wordt een map geopend met de gedeelde mappen en bronnen op de thuiscomputer.

Toegang verkrijgen tot uw draagbare pc vanaf een thuiscomputer

 1. U kunt Netwerk als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Netwerk.

 2. Wanneer u wordt gevraagd om u aan te melden, typt u in het vak Gebruikersnaam de naam van het domein en uw gebruikersnaam, waarbij u deze van elkaar scheidt met een achterwaartse slash (bijvoorbeeld domein\gebruikersnaam). Typ in het vak Wachtwoord het wachtwoord waarmee u zich bij het werk aanmeldt.

  Er wordt een map geopend met de gedeelde mappen en bronnen op de draagbare pc.