Hierna volgen antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over Systeemherstel.

Alles weergeven

Hoe werkt Systeemherstel?

Systeemherstel maakt gebruik van herstelpunten om uw systeembestanden en uw systeeminstellingen te herstellen in de staat waarin deze op een eerder tijdstip zijn opgeslagen, zonder dat uw persoonlijke bestanden hierdoor worden aangetast. Zie Wat is Systeemherstel? voor meer informatie.

Hoe kan ik Systeemherstel starten?

 • U kunt Systeemherstel als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's, klik op Bureau-accessoires, klik op Systeemwerkset en klik vervolgens op Systeemherstel. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

Opmerking

 • Voordat u Systeemherstel start, moet u alle geopende bestanden opslaan en alle programma's sluiten. De computer wordt opnieuw opgestart.

Kan ik de wijzigingen die door Systeemherstel worden aangebracht ongedaan maken?

Ja. Telkens wanneer u Systeemherstel gebruikt, wordt eerst een herstelpunt gemaakt, zodat u de wijzigingen ongedaan kunt maken wanneer het probleem daarmee niet wordt opgelost. Als u Systeemherstel gebruikt terwijl de veilige modus is ingeschakeld, kunt u de herstelbewerking niet ongedaan maken. U kunt Systeemherstel echter wel opnieuw uitvoeren en een ander herstelpunt kiezen als er een ander herstelpunt bestaat.

De wijzigingen die door Systeemherstel zijn aangebracht ongedaan maken

 1. U kunt Systeemherstel als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's, klik op Bureau-accessoires, klik op Systeemwerkset en klik vervolgens op Systeemherstel. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

 2. Klik op Systeemherstel ongedaan maken en klik vervolgens op Volgende.

 3. Kies de gewenste instellingen en klik op Voltooien.

Welke bestanden worden tijdens een terugzetbewerking gewijzigd?

Met Systeemherstel worden Windows-systeembestanden, programma's en registerinstellingen gewijzigd. Daarnaast worden er mogelijk ook scripts, batchbestanden en andere typen uitvoerbare bestanden op uw computer gewijzigd.

Opmerking

 • Systeemherstel is echter niet van invloed op persoonlijke bestanden, zoals e-mailberichten, documenten en foto's. U kunt Systeemherstel dus niet gebruiken om een dergelijk bestand terug te zetten als u dat hebt verwijderd. Als u back-ups van uw bestanden hebt gemaakt, kunt u deze bestanden terugzetten vanaf een back-up.

Waarom worden FAT32-schijven niet beschermd met Systeemherstel?

Systeemherstel biedt geen bescherming voor FAT32-schijven en andere FAT-schijven, omdat FAT-schijven geen ondersteuning bieden voor schaduwkopieën. Schaduwkopieën bevatten gegevens over wijzigingen in documenten en systeembestanden. Schaduwkopieën kunnen alleen worden gebruikt bij het NTFS-bestandssysteem. In deze versie van Windows maakt Systeemherstel gebruik van schaduwkopieën om herstelpunten te maken. Als u systeembestanden opslaat op een FAT-schijf, kunt u Systeemherstel niet gebruiken om wijzigingen ongedaan te maken.

Welk herstelpunt moet ik kiezen?

In Systeemherstel wordt u automatisch aangeraden om het recentste herstelpunt te gebruiken dat is gemaakt voordat een belangrijke wijziging (zoals de installatie van programma) plaatsvond. U kunt echter ook een herstelpunt uit een lijst met herstelpunten kiezen. Kies bij voorkeur herstelpunten van net vóór de datum en het tijdstip waarop u problemen hebt geconstateerd.

Hoe vaak worden er herstelpunten gemaakt?

Er worden automatisch dagelijks herstelpunten gemaakt. Daarnaast worden herstelpunten gemaakt voordat belangrijke systeemgebeurtenissen plaatsvinden, zoals de installatie van een programma of een stuurprogramma voor een apparaat. Bovendien kunt u handmatig een herstelpunt maken.

Hoe kan ik handmatig een herstelpunt maken?

 1. U kunt Systeem als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Systeem en onderhoud en klik vervolgens op Systeem.

 2. Klik in het linkerdeelvenster op Systeembeveiliging. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

 3. Klik op het tabblad Systeembeveiliging en klik vervolgens op Maken.

 4. Typ een beschrijving in het dialoogvenster Systeembeveiliging en klik vervolgens op Maken.

Hoeveel schijfruimte vergt Systeemherstel?

Als u herstelpunten wilt opslaan, moet u over minimaal 300 MB aan vrije schijfruimte beschikken op elke vaste schijf waarvoor u Systeemherstel wilt inschakelen. Systeemherstel gebruikt maximaal 15 procent van de ruimte op een schijf. Omdat herstelpunten schijfruimte innemen, worden oudere herstelpunten automatisch verwijderd om ruimte te maken voor nieuwe herstelpunten.

Systeemherstel kan niet worden uitgevoerd op vaste schijven met minder dan 1 GB aan schijfruimte

Hoelang worden herstelpunten bewaard?

Herstelpunten worden bewaard totdat de schijfruimte die voor Systeemherstel is gereserveerd, vol is. Oude herstelpunten worden verwijderd wanneer nieuwe herstelpunten worden gemaakt. Als u de functie Systeembeveiliging (de functie waarmee herstelpunten worden gemaakt) op een bepaalde schijf uitschakelt, worden alle herstelpunten op die schijf verwijderd. Als u Systeembeveiliging weer inschakelt, worden er nieuwe herstelpunten gemaakt.

Hoe kan ik Systeemherstel inschakelen en uitschakelen?

De functie Systeembeveiliging (de functie waarmee herstelpunten worden gemaakt) is standaard ingeschakeld. U wordt aangeraden de functie Systeembeveiliging ingeschakeld te laten op alle vaste schijven waarop belangrijke bestanden staan, zodat u indien nodig Systeemherstel kunt gebruiken.

Systeemherstel inschakelen of uitschakelen

 1. U kunt Systeem als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Systeem en onderhoud en klik vervolgens op Systeem.

 2. Klik in het linkerdeelvenster op Systeembeveiliging. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

 3. Als u voor een vaste schijf Systeembeveiliging wilt inschakelen, schakelt u het selectievakje naast de schijf in en klikt u op OK.
  – of –
  Als u voor een vaste schijf Systeembeveiliging wilt uitschakelen, schakelt u het selectievakje naast de schijf uit en klikt u op OK.

Ik gebruik tevens een oudere versie van Windows. Als ik tussen deze oude versie en de nieuwe versie schakel, verdwijnen mijn herstelpunten. Waarom is dat?

De herstelpunten worden in deze versie van Windows op een andere manier gemaakt en worden daarom niet herkend in oudere versies van Windows. Als u een eerdere versie van Windows start op een systeem met een dual-bootconfiguratie, worden de herstelpunten die met de huidige versie van Windows zijn gemaakt, verwijderd door de oudere versie. Als u de huidige versie van Windows start, worden automatisch nieuwe herstelpunten gemaakt.

Wat moet ik doen als het probleem na het uitvoeren van Systeemherstel niet is verholpen?

Als het probleem na het uitvoeren van Systeemherstel niet is verholpen, kunt u de herstelbewerking ongedaan maken. U kunt echter ook een ander herstelpunt kiezen. Als in Systeemherstel geen herstelpunten worden weergegeven waaruit u kunt kiezen, controleert u of Systeembeveiliging is ingeschakeld en of er op de vaste schijf minimaal 300 MB aan ruimte vrij is. Zie Wat moet ik doen als Windows niet correct opstart voor meer informatie over het verhelpen van problemen.