Browsen met tabbladen in Internet Explorer 8: veelgestelde vragen

De informatie in dit Help-onderwerp is van toepassing op Windows Internet Explorer 8.

Hier vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over het browsen met tabbladen.

Alles weergeven

Wat is browsen met tabbladen?

Browsen met tabbladen is een functie in Internet Explorer waarmee u meerdere websites in één browservenster kunt openen. U kunt webpagina's in nieuwe tabbladen openen en schakelen tussen de webpagina's door op de tabbladen te klikken. Door te browsen met tabbladen verkleint u het aantal items dat op de taakbalk wordt weergegeven.

Als er meerdere tabbladen geopend zijn, kunt u ook Snelle tabbladen gebruiken om snel naar een ander tabblad te gaan. Zie Werken met snelle tabbladen in Internet Explorer voor meer informatie.

Hoe open ik een nieuw tabblad?

Als u een nieuw leeg tabblad wilt openen, klikt u op de knop Nieuw tabblad in de tabbladrij of drukt u op Ctrl+T te drukken. Als u een nieuw tabblad wilt openen voor een koppeling op een webpagina, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op de koppeling klikt. U kunt ook met de rechtermuisknop op de koppeling klikken en Openen in nieuw tabblad kiezen. Als u een muis met een wieltje gebruikt, kunt u met het wieltje op een koppeling klikken om de inhoud in een nieuw tabblad te openen.

Afbeelding van de knop Nieuw tabblad
Knop Nieuw tabblad

Op de nieuwe tabbladpagina kunt u een webadres op de adresbalk typen, eerder gesloten tabbladen of browsersessies openen, een accelerator kiezen of InPrivate-navigatie starten. Zie Tabbladen, accelerators en InPrivate-navigatie: aanbevolen koppelingen voor meer informatie over de nieuwe tabbladpagina.

Hoe kan ik zien welke tabbladen ik heb geopend voor koppelingen op een webpagina?

Wanneer u koppelingen op een webpagina in nieuwe tabbladen opent, worden deze tabbladen door Internet Explorer gegroepeerd door nieuwe tabbladen dezelfde kleur te geven als de pagina waarop u op de koppeling hebt geklikt.

Hoe sluit ik een tabblad?

Als er meerdere tabbladen zijn geopend, klikt u op het tabblad dat u wilt sluiten op Tabblad sluitenAfbeelding van de knop Tabblad sluiten. Als er meerdere tabbladen zijn geopend en u een muis met wieltje gebruikt, kunt u met het wieltje op een tabblad klikken om het te sluiten. Als er slechts één tabblad is geopend, moet u het browservenster sluiten om het tabblad te sluiten.

Als u in de rechterbovenhoek van Internet Explorer op de knop Sluiten klikt, wordt u gevraagd of het huidige tabblad moet worden gesloten of het volledige browservenster.

Kan ik reeds gesloten tabbladen opnieuw openen?

Ja, u kunt tabbladen die u tijdens dezelfde browsersessie hebt gesloten, opnieuw openen. Ook kunt u alle tabbladen openen die geopend waren toen u de browser sloot. Zie Tabbladen openen die u eerder hebt gesloten voor meer informatie.

Hoe open ik een nieuw tabblad met mijn startpagina?

Wanneer u een nieuw tabblad opent, wordt hierin standaard de nieuwe tabbladpagina weergegeven. Voer de onderstaande stappen uit als u wilt dat uw startpagina wordt weergegeven wanneer u een nieuw tabblad opent:

 1. U kunt Internet Explorer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Internet Explorer.

 2. Klik op de knop Extra en klik vervolgens op Internetopties.

 3. Klik op het tabblad Algemeen en klik vervolgens onder Tabbladen op Instellingen.

 4. Klik in het dialoogvenster Instellingen voor browsen met tabbladen op de lijst onder Het volgende openen als er een nieuw tabblad wordt geopend. Selecteer Uw eerste startpagina en klik tweemaal op OK.

Hoe sla ik een groep tabbladen op?

Klik op de knop Favorieten, klik op de pijl naast de knop Aan Favorieten toevoegen en klik vervolgens op Huidige tabbladen aan Favorieten toevoegen als u een groep tabbladen wilt opslaan. Geef de tabbladgroep een naam en klik op Toevoegen.

Hoe open ik een groep tabbladen die ik heb opgeslagen?

Klik op de knop Favorieten en klik op de map die u wilt openen. Klik op de pijl rechts van de mapnaam Afbeelding van de knop Openen in tabbladgroep. Alle webpagina's worden op een afzonderlijk tabblad geopend. Wanneer u op deze manier een groep tabbladen opent, ziet u boven aan alle tabbladen in de groep een strook met dezelfde kleur.

Kan ik tabbladen uitschakelen zodat deze niet meer worden weergegeven?

Ja. U gaat hiervoor als volgt te werk:

 1. U kunt Internet Explorer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Internet Explorer.

 2. Klik op de knop Extra en klik vervolgens op Internetopties.

 3. Klik op het tabblad Algemeen en klik op Instellingen in de sectie Tabbladen.

 4. Schakel het selectievakje Browsen met tabbladen inschakelen uit.

 5. Klik tweemaal op OK.

 6. Sluit Internet Explorer en open het programma opnieuw.

Welke toetsenbordsneltoetsen kan ik gebruiken bij het werken met tabbladen?

In de volgende tabel worden de toetsenbordsneltoetsen beschreven die beschikbaar zijn als u met tabbladen werkt.

Bewerking
Sneltoets

Koppelingen in een nieuw tabblad op de achtergrond openen

Ctrl terwijl u op de koppeling klikt

Koppelingen in een nieuw tabblad op de voorgrond openen

Ctrl+Shift terwijl u op de koppeling klikt

Een nieuw tabblad op de voorgrond openen

Ctrl+T of dubbelklikken op een lege ruimte in de rij tabbladen

Een kopie van het huidige tabblad op een nieuw tabblad openen

Ctrl+K

Schakelen tussen tabbladen

Ctrl+Tab om vooruit te gaan of Ctrl+Shift+Tab om achteruit te gaan

Het huidige tabblad sluiten (of het huidige venster als geen tabbladen zijn geopend)

Ctrl+W of Alt+F4

Een nieuw tabblad op de voorgrond openen vanuit de adresbalk

Alt+Enter

Naar een bepaald tabbladnummer schakelen

Ctrl+n (waarbij n een getal is van 1 t/m 8)

Naar het laatste tabblad schakelen

Ctrl+9

Alle tabbladen sluiten behalve het tabblad dat u bekijkt

Ctrl+Alt+F4

Snelle tabbladen (miniatuurweergave) openen

Ctrl+Q

Kan ik kiezen of pop-ups moeten worden weergegeven in een nieuw venster of op een nieuw tabblad?

Ja. U kunt ervoor kiezen om pop-ups altijd op een nieuw tabblad of altijd in een nieuw venster weer te geven, of u kunt Internet Explorer laten beslissen hoe pop-ups moeten worden weergegeven. Als u ervoor kiest om Internet Explorer te laten beslissen hoe pop-ups moeten worden weergegeven, wordt een pop-up in een nieuw venster weergegeven als aan de pop-up vereisten ten aanzien van grootte en weergave zijn gekoppeld. Anders wordt de pop-up weergegeven op een nieuw tabblad.

Wijzigen hoe pop-ups worden weergegeven

 1. U kunt Internet Explorer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Internet Explorer.

 2. Klik op de knop Extra en klik vervolgens op Internetopties.

 3. Klik op het tabblad Algemeen en klik op Instellingen in de sectie Tabbladen.

 4. Maak uw keuze in de sectie Wat te doen als een pop-up wordt gevonden?

 5. Klik tweemaal op OK.