Tips voor het maken van sterke wachtwoorden

Wachtwoorden zijn de eerste verdedigingslinie tegen onrechtmatige toegang tot uw computer. Hoe krachtiger uw wachtwoord, des te beter de beveiliging van uw computer tegen hackers en schadelijke software. U moet ervoor zorgen dat u sterke wachtwoorden gebruikt voor alle accounts op uw computer. Als u een bedrijfsnetwerk gebruikt, kan uw netwerkbeheerder van u eisen dat u een sterk wachtwoord gebruikt.

Wat maakt een wachtwoord sterk (of zwak)?

Een sterk wachtwoord:

 • Is ten minste acht tekens lang.

 • Is niet uw gebruikersnaam, echte naam of bedrijfsnaam.

 • Is geen volledig woord.

 • Wijkt duidelijk af van eerdere wachtwoorden.

 • Bevat tekens uit elk van de volgende vier categorieën:

  Categorie
  Voorbeelden

  Hoofdletters

  A, B, C

  Kleine letters

  a, b, c

  Cijfers

  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

  Symbolen op het toetsenbord (alle tekens op het toetsenbord die niet zijn gedefinieerd als letters of cijfers) en spaties

  ` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] \ | : ; " ' < > , . ? /

Een wachtwoord kan voldoen aan alle bovengenoemde criteria en nog steeds een zwak wachtwoord zijn. De tekenreeks Hello2U! voldoet bijvoorbeeld aan alle bovengenoemde criteria voor een sterk wachtwoord, maar is nog steeds zwak omdat het een volledig woord bevat. H3ll0 2 U! is een sterker alternatief, omdat een aantal van de letters in het volledige woord zijn vervangen door cijfers en omdat het woord tevens spaties bevat.

De volgende tips kunnen helpen om uw wachtwoord te onthouden:

 • Stel een acroniem samen op basis van een gemakkelijk te onthouden gegeven. Kies bijvoorbeeld een zin die voor u van betekenis is, bijvoorbeeld Mijn zoon is geboren op 12 december 2004. Met deze zin als richtlijn kunt u het wachtwoord samenstellen als Mzigo12-dec4.

 • Vervang letters of woorden door cijfers, symbolen en spelfouten in een gemakkelijk te onthouden zin. De zin Mijn zoon is geboren op 12 december 2004 kan bijvoorbeeld worden omgezet in Mi$oonz' vrjd8iz 12124 (u mag spaties gebruiken in uw wachtwoord).

 • Relateer uw wachtwoord aan uw favoriete hobby of sport. Bijvoorbeeld: Badminton is mijn sport kan worden omgezet in B@dm1nt()n=m'nsprt.

Als u uw wachtwoord moet opschrijven om het te kunnen onthouden, label het dan niet als wachtwoord en bewaar het op een veilige plaats.

Sterkere wachtwoorden maken met ASCII-tekens

U kunt ook wachtwoorden maken waarin u uitgebreide ASCII-tekens gebruikt. Het gebruik van uitgebreide ASCII-tekens draagt bij aan de beveiliging omdat u uit een groter aantal tekens kunt kiezen voor uw wachtwoord. Voordat u uitgebreide ASCII-tekens in uw wachtwoord opneemt, moet u controleren of wachtwoorden met ASCII-tekens wel compatibel zijn met de toepassingen die in uw organisatie worden gebruikt. Wees extra voorzichtig met het gebruik van ASCII-tekens in wachtwoorden als in uw organisatie verschillende besturingssystemen of versies van Windows worden gebruikt.

U kunt de uitgebreide ASCII-tekens vinden in Speciale tekens. Sommige ASCII-tekens kunnen beter niet in wachtwoorden worden gebruikt. Gebruik een teken niet als u rechtsonder in het dialoogvenster Speciale tekens geen toetsencombinatie voor het teken ziet staan. Zie Werken met speciale tekens: veelgestelde vragen voor meer informatie.

Windows-wachtwoorden mogen veel langer zijn dan de hierboven aanbevolen acht tekens. De maximumlengte voor deze wachtwoorden is 127 tekens. Als u echter bent aangesloten op een netwerk waarop ook computers met Windows 95  of Windows 98 zijn aangesloten, is het raadzaam om een maximumlengte van 14 tekens aan te houden. Als uw wachtwoord langer is dan 14 tekens, kunt u zich mogelijk niet bij het netwerk aanmelden vanaf deze computers.