Wanneer hardware die in een computer is geïnstalleerd of aan een computer is gekoppeld niet naar behoren werkt, is dit vaak het gevolg van een stuurprogrammaprobleem.

Hier volgen enkele veelvoorkomende problemen met stuurprogramma's en de bijbehorende oplossingen.

Afbeelding waarin wordt getoond hoe stuurprogramma's communicatie tussen hardwareapparaten en de computer waarop de apparaten zijn geïnstalleerd mogelijk maken
Een stuurprogramma is een klein programma dat ervoor zorgt dat een apparaat met een computer kan communiceren.
Alles weergeven

Het nieuwe hardwareapparaat dat ik zojuist heb geïnstalleerd, werkt niet goed.

Als hardware niet goed werkt, hebt u wellicht een nieuw stuurprogramma nodig — en daarbij is het dan niet van belang of u het apparaat pas hebt geïnstalleerd of al gebruikt sinds u de computer kocht. Voor ieder apparaat is een stuurprogramma nodig om communicatie met de computer mogelijk te maken. Soms moet u stuurprogramma's updaten. Alle stuurprogramma's moeten compatibel zijn met de versie van Windows die u gebruikt.

Meestal worden stuurprogramma's meegeleverd bij Windows of kunt u deze vinden door naar Windows Update in het Configuratiescherm te gaan en naar updates te zoeken. Als Windows het vereiste stuurprogramma niet heeft, kunt u het doorgaans vinden op de schijf die is meegeleverd bij de hardware of het apparaat dat u wilt gebruiken, of op de website van de fabrikant.

U kunt verschillende dingen proberen als u een apparaat hebt dat niet werkt:

 • Controleer of er nieuwe stuurprogramma's beschikbaar zijn via Windows Update. Open Windows Update en klik op Beschikbare updates weergeven om te controleren of er een nieuwe versie van het stuurprogramma beschikbaar is voor het apparaat. Zie Windows-updates installeren voor meer informatie.

 • Controleer of het apparaat compatibel is met uw computer en uw versie van Windows. Als dit niet het geval is, moet u het juiste stuurprogramma zoeken. Raadpleeg de informatie die u bij het apparaat hebt ontvangen. U kunt het apparaat ook opzoeken op de website Windows Vista HCL (Hardware Compatibility List) . Deze website bevat een uitgebreide lijst met computers en apparaten die zijn getest voor gebruik met Windows Vista.

 • Voor het functioneren van de meeste apparaten zijn speciale stuurprogramma's nodig. Controleer of u de software-cd's hebt geïnstalleerd die bij het apparaat zijn geleverd.

 • Start de computer opnieuw op. Het kan nodig zijn de computer opnieuw opstarten als het stuurprogramma dit vereist of als het stuurprogramma niet correct is geïnstalleerd.

 • Als het apparaat een USB-apparaat is (Universal Serial Bus), koppelt u het los en sluit u het aan op een andere USB-poort. Windows detecteert nu het apparaat en zal de stuurprogramma's installeren. U ontvangt een melding als de stuurprogramma's niet goed zijn geïnstalleerd.

Ik heb nieuwe stuurprogramma's voor de hardware geïnstalleerd via Windows Update en ik wil op de hoogte worden gehouden van updates van stuurprogramma's.

Het is belangrijk dat u Windows zodanig instelt dat updates van stuurprogramma's automatisch worden gedownload en geïnstalleerd. Maar zelfs als u Windows Update zodanig hebt ingesteld dat updates automatisch op uw computer worden geïnstalleerd, kan het voorkomen dat niet alle bijgewerkte stuurprogramma's voor uw hardware worden geïnstalleerd, omdat niet alle updates als belangrijk worden beschouwd. Als u wilt dat alle updates worden geïnstalleerd, moet u de aanbevolen updates ook inschakelen. Als u onderstaande stappen uitvoert, hoeft u voortaan nooit meer zelf te controleren of er updates voor de stuurprogramma's van uw hardware beschikbaar zijn.

Automatische updates inschakelen

 1. U kunt Windows Update als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en vervolgens op Windows Update.
 2. Klik in het linkerdeelvenster op Instellingen wijzigen.

 3. Klik op Nieuwe updates automatisch installeren (aanbevolen).

 4. Schakel onder Aanbevolen updates het selectievakje Aanbevolen updates opnemen wanneer updates voor mijn computer worden gemeld, gedownload en geïnstalleerd in en klik op OK. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

Afbeelding van de beschikbare opties voor het installeren van updates in Windows
Om er zeker van te zijn dat u altijd de nieuwste stuurprogramma's voor uw hardware ontvangt, stelt u Windows zodanig in dat aanbevolen updates automatisch worden gedownload

Het apparaat heeft tot nu toe probleemloos gefunctioneerd, maar nu werkt het niet meer.

U kunt verschillende dingen proberen:

 • Mogelijk kunt u via Windows Update bijgewerkte stuurprogramma's downloaden. Open Windows Update en klik op Beschikbare updates weergeven om te controleren of er een nieuwe versie van het stuurprogramma beschikbaar is voor het apparaat. Zie Windows-updates installeren voor meer informatie.

 • Als u op de website van de fabrikant of via Windows Update geen nieuw stuurprogramma hebt gevonden, zoekt u de schijf op die bij het apparaat is geleverd en plaatst u deze in het cd-station. Vervolgens werkt u het stuurprogramma bij met de schijf in het cd-station. Zie Een stuurprogramma repareren of bijwerken.

Ik kan geen verbinding met internet maken om mijn stuurprogramma's bij te werken.

U kunt deze stappen alleen uitvoeren als u bent aangemeld als beheerder.

Als u geen verbinding hebt met internet moet u mogelijk het stuurprogramma van uw netwerkadapter handmatig bijwerken. Als u beschikt over de cd die bij het apparaat is geleverd, plaatst u deze in het cd-station en volgt u de stappen voor het handmatig bijwerken van het stuurprogramma.

Als u de schijf niet meer kunt vinden, maakt u verbinding met het internet vanaf een andere computer en downloadt u het stuurprogramma van het apparaat vanaf de website van de fabrikant. Zodra u de stuurprogrammabestanden hebt gedownload, kopieert u deze naar de computer waarop het probleem zich heeft voorgedaan. Voer de volgende stappen uit om het stuurprogramma handmatig bij te werken.

 1. U kunt Apparaatbeheer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Systeem en onderhoud en klik vervolgens op Apparaatbeheer. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

 2. Zoek in Apparaatbeheer onder Netwerkadapters het apparaat op en dubbelklik op de naam van het apparaat.

 3. Klik op de tab Stuurprogramma en klik vervolgens op Stuurprogramma bijwerken.

 4. Klik in de wizard Stuurprogrammasoftware bijwerken op Op mijn computer naar stuurprogramma's zoeken.

 5. Klik op de knop Bladeren en ga naar de locatie op de computer waar u de nieuwe stuurprogramma's hebt opgeslagen.

 6. Klik op OK en daarna op Volgende om het stuurprogramma te installeren.

Er verschijnt een foutbericht over IP-bindingen (Internet protocol).

Problemen met IP-bindingen worden meestal veroorzaakt door een verouderd stuurprogramma voor de netwerkadapter. U kunt dit probleem oplossen door het stuurprogramma voor de netwerkadapter bij te werken. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

 1. U kunt Apparaatbeheer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Systeem en onderhoud en klik vervolgens op Apparaatbeheer. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

 2. Dubbelklik op Netwerkadapters.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de naam van de netwerkadapter en klik vervolgens op Stuurprogrammasoftware bijwerken.