Problemen met netwerkprinters oplossen

Hierna volgen oplossingen voor een aantal veelvoorkomende problemen waarmee u te maken kunt krijgen in gevallen waarin u netwerkprinters gebruikt of toevoegt, zoals onder andere Bluetooth-printers en draadloze printers.

Alles weergeven

Ik wil een printer toevoegen, maar deze wordt niet weergegeven in de wizard Printer toevoegen.

Voer de volgende stappen uit om de desbetreffende printer handmatig te zoeken en toe te voegen als een printer die u wilt toevoegen door Windows niet wordt gedetecteerd:

 1. U kunt Printers als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Hardware en geluiden en klik vervolgens op Printers.

 2. Klik op Een printer toevoegen.

 3. Selecteer Netwerkprinter, draadloze printer of Bluetooth-printer toevoegen in de wizard Printer toevoegen.

 4. Klik op de pagina Een netwerkprinter kiezen op De printer die ik wil staat niet in de lijst.

 5. Kies op de pagina Een printer zoeken op naam of TCP/IP-adres of u naar de gewenste printer wilt zoeken op basis van het printertype of de locatie en klik vervolgens op Volgende.

 6. Volg de overige stappen in de wizard en klik vervolgens op Voltooien.

Ik kan de printer die ik wil toevoegen niet vinden in de netwerkmap.

Controleer of het netwerk correct werkt en ga na of de printer op het netwerk worden weergegeven. Zie De status van uw netwerk weergeven voor meer informatie.

Als het netwerk correct werkt, kunt u proberen om de problemen als volgt op te lossen:

 • Als u de naam of het netwerkadres (een locatie op het netwerk) van de printer niet kent, moet u contact opnemen met de persoon die de printer op het netwerk heeft aangesloten of met een systeembeheerder. Als uw computer in verbinding staat met een netwerkdomein, is het mogelijk dat u niet over de juiste machtiging beschikt om bepaalde printers te gebruiken, waardoor de desbetreffende printers niet worden weergegeven. Neem in dat geval contact op met de systeembeheerder, zodat deze u de benodigde machtiging kan toekennen.

 • Als u een gedeelde printer toevoegt die is aangesloten op een andere computer op het netwerk moet u controleren of de desbetreffende computer is ingeschakeld. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met de eigenaar van de computer, zodat u kunt nagaan of de computer op het netwerk is aangesloten en of de naam van de printer mogelijk is gewijzigd.

Ik ken het TCP/IP-adres (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) van de printer niet.

Als de printer is voorzien van een scherm, kunt u mogelijk naar een menuoptie navigeren die u in staat stelt om de configuratie-informatie van de printer, waaronder het TCP/IP-adres weer te geven of af te drukken. Bij andere printers kunt u als u configuratie-informatie wilt afdrukken mogelijk een bepaalde knop ingedrukt houden of een ander mechanisme gebruiken. Zie de documentatie bij de printer voor informatie over de mogelijkheden die de printer in dergelijke gevallen biedt.

Mijn Bruetooth-printer of draadloze printer wordt door de wizard Printer toevoegen niet gedetecteerd.

Controleer of de Bluetooth-adapter is aangesloten op de computer en of deze is ingeschakeld en controleer of uw Bluetooth-printer is ingeschakeld. Het is mogelijk dat u uw verbinding met de Bluetooth-printer moet verwijderen, zodat u vervolgens opnieuw kunt proberen of de printer door de wizard Printer toevoegen wordt gedetecteerd. Zie Problemen met Bluetooth-apparaten oplossen voor meer informatie.

Als de printer vervolgens nog steeds niet door de wizard Printer toevoegen wordt gedetecteerd, moet u de documentatie controleren die bij de printer is geleverd, zodat u kunt nagaan of de printer correct is geïnstalleerd. Probeer het vervolgens opnieuw.

Ik kan de eigenschappen van de netwerkprinter niet wijzigen en ik kan de afdrukwachtrij voor de printer niet beheren.

U hebt een machtiging nodig om de eigenschappen te wijzigen of om documenten te beheren voor de printer. Meld u aan als administrator en probeer het opnieuw. Zie Wat zijn printermachtigingen? voor meer informatie.

Als u het probleem niet kunt oplossen nadat u zich als administrator hebt aangemeld, zijn de standaardmachtigingen voor administrators mogelijk gewijzigd. Het kan zijn dat u in een dergelijk geval aan een persoon die daartoe over de juiste machtiging beschikt, moet vragen of deze persoon u een machtiging voor het beheren van de printer en voor het beheren van documenten voor deze printer wil toekennen. Zie Waarom kan ik de printereigenschappen niet wijzigen? voor meer informatie.

Een printer of de afdrukwachtrij beheren met een administratoraccount

 1. U kunt Printers als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Hardware en geluiden en klik vervolgens op Printers.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de printer die u wilt beheren, klik op Als administrator uitvoeren en klik vervolgens op de gewenste optie. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

Tip

 • Ken uzelf een machtiging voor het uitvoeren van de desbetreffende taken toe als u de printereigenschappen wilt wijzigen of als u alle documenten in de afdrukwachtrij wilt beheren, zonder dat u zich telkens wanneer u een wijziging wilt aanbrengen, moet aanmelden als administrator. Klik nadat u met gebruik van een administratormachtiging de printereigenschappen hebt weergegeven, op het tabblad Beveiliging, klik vervolgens op uw gebruikersnaam en schakel daarna onder Toestaan de selectievakjes Printers beheren en Documenten beheren in.

Ik kan niet naar een netwerkprinter afdrukken.

Als u de printer zonder problemen al eerder hebt gebruikt, kunt u proberen om het probleem als volgt op te lossen:

 • Controleer of het netwerk werkt en of uw computer op de juiste wijze met het netwerk is verbonden. Zie de volgende Help-onderwerpen voor meer informatie:

 • Controleer de status van de printer in de afdrukwachtrij of ga naar de printer, controleer of deze is ingeschakeld en controleer of deze gebruiksklaar is.

 • Controleer of de desbetreffende computer is ingeschakeld als het een gedeelde printer betreft die op een andere computer is aangesloten. Neem contact op met de eigenaar van de desbetreffende computer en ga na of de computer met het netwerk is verbonden als het probleem zich blijft voordoen, terwijl de computer is ingeschakeld.

 • Controleer of uw computer is verbonden met internet of het netwerk waarop de printer is geïnstalleerd als u wilt afdrukken naar een printer die u hebt toegevoegd door in plaats van de printernaam het TCP/IP-adres in te voeren. Als er onlangs een stroomstoring is opgetreden, is het TCP/IP-adres van de printer mogelijk gewijzigd. Het nieuwe adres werkt in dat geval niet met de printerpoort die u hebt gebruikt om een verbinding tussen de printer en uw computer tot stand te brengen. Probeer opnieuw of u de printer kunt toevoegen. Zie Een printer toevoegen of verwijderen voor meer informatie.

Als u onlangs een nieuwe versie van Windows hebt geïnstalleerd, als u onlangs het printerstuurprogramma hebt gewijzigd of als u voor de eerste keer naar een printer probeert af te drukken, moet u mogelijk printerstuurprogramma's installeren die compatibel zijn met de huidige versie van Windows. Controleer of het stuurprogramma voor uw versie van Windows op de desbetreffende computer is geïnstalleerd als u een gedeelde printer wilt gebruiken die op een andere computer op het netwerk is aangesloten. Zie Printerstuurprogramma's zoeken en installeren voor meer informatie.

Voer de volgende stappen uit om te controleren welke versie van Windows u gebruikt, zodat u compatibele stuurprogramma's kunt kiezen:

 1. U kunt Systeeminfo als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's, klik op Bureau-accessoires, klik op Systeemwerkset en klik vervolgens op Systeeminfo.

 2. Klik op Systeemoverzicht. Op basis van de gegevens bij Besturingssysteem en Systeemtype kunt u bepalen welke versie van Windows er op de computer wordt uitgevoerd.