Problemen met dvd's en films oplossen in Windows Media Center

Hier vindt u oplossingen voor sommige bekende problemen met het afspelen van dvd's en het weergeven van informatie over films in Windows Media Center.

Alles weergeven

Waarom werkt digitale audio niet voor dvd?

Dvd-audio wordt bepaald door de luidsprekerconfiguratie die u in Luidsprekers instellen hebt geselecteerd, het type audioverbinding dat u gebruikt om uw computer op uw luidsprekers of stereo-ontvanger aan te sluiten en de dvd-audio-instellingen in Windows Media Center. Zie Luidsprekers instellen voor meer informatie over het instellen van uw luidsprekers in Windows Media Center.

De beschikbaarheid van digitale audio is ook afhankelijk van de opties die zijn ingeschakeld door de audiohardware die op uw computer is geïnstalleerd. Raadpleeg de documentatie die bij de computer is geleverd voor meer informatie over de mogelijkheden van de audiohardware.

Waarom is de weergave van dvd-video vervormd?

De weergave van dvd-video kan vervormd zijn als er een andere dvd-speler op de computer is geïnstalleerd. Dit probleem kan zich voordoen omdat er voor verschillende dvd-spelers verschillende software wordt geïnstalleerd die wordt gebruikt om de dvd-video te decoderen, zodat de video kan worden afgespeeld. Probeer de andere dvd-speler te verwijderen om het probleem op te lossen.

Waarom wordt een dvd niet afgespeeld?

Een dvd kan om een of meer van de volgende redenen niet worden afgespeeld. In de volgende lijst worden mogelijke redenen vermeld en worden stappen gegeven die u kunt uitvoeren om dit probleem op te lossen:

 • Er is een andere dvd-speler op de computer geïnstalleerd die verhindert dat Windows Media Center de dvd afspeelt. Probeer de andere dvd-speler te sluiten of te verwijderen.

 • Het dvd-station is uitgeschakeld. Controleer of het dvd-rom-station is ingeschakeld.

 • De beeldschermresolutie of het verbindingstype ondersteunt de technologie voor kopieerbeveiliging niet die is vereist om de dvd af te spelen. U moet de beeldschermresolutie mogelijk wijzigen in 640 x 480 of 720 x 480. U kunt ook de kabelverbinding tussen het beeldscherm en de computer wijzigen en een DVI- of VGA-kabel gebruiken. Zie De computer aansluiten op een tv voor informatie over de verschillende typen kabelaansluitingen.

 • Het dvd-rom-station kan dat type dvd niet afspelen. Sommige dvd-rom-stations kunnen bijvoorbeeld alleen dvd+r- of dvd-r-schijven lezen. Als u een video-dvd brandt naar een type beschrijfbare dvd dat niet door het dvd-rom-station wordt ondersteund, wordt de dvd niet afgespeeld.

Wat gebeurt er als een dvd een ander regionummer heeft en niet wordt afgespeeld?

Sommige dvd's zijn zo gecodeerd dat ze alleen in bepaalde regio's kunnen worden afgespeeld. Als u een dvd in het ene land koopt en de dvd vervolgens afspeelt op een dvd-speler of computer die in een ander land of een andere regio is gekocht, wordt de dvd mogelijk niet afgespeeld vanwege de regiocodering voor de dvd.

Waarom worden er geen filmgegevens of albumgegevens in Windows Media Center weergegeven?

Filmgegevens en albumhoesafbeeldingen worden mogelijk niet weergegeven om een van de volgende redenen:

 • U bent niet verbonden met internet en het is niet mogelijk voor Windows Media Center om de gegevens en albumhoesafbeeldingen op te halen.

 • Filmgegevens en afbeeldingen zijn niet beschikbaar in uw land of regio.

 • Filmgegevens en afbeeldingen zijn nog niet beschikbaar voor de huidige film of dvd.

 • Bij het instellen van Windows Media Center hebt u ervoor gekozen geen cd-, dvd- en filmgegevens van internet te downloaden. Ga als volgt te werk om deze instelling te wijzigen:

  1. Maak verbinding met internet.

  2. Blader op het startscherm naar Taken, klik op Instellingen, klik op Algemeen en klik vervolgens op Opties voor automatisch downloaden.

  3. Schakel het selectievakje Cd-albumhoezen, media-informatie voor dvd's en films, en internetdiensten van internet verkrijgen in.

  4. Klik op Opslaan.

Hoe kan ik het programma wijzigen dat Automatisch afspelen opent wanneer ik een apparaat aansluit of een schijf plaats?

Voer de volgende stappen uit:

 1. U kunt Automatisch afspelen als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Hardware en geluiden en klik vervolgens op Automatisch afspelen.

 2. Als u het dialoogvenster Automatisch afspelen nooit wilt weergeven, schakelt u Geen actie ondernemen in naast het apparaat of de schijf. Als u elke keer dat u een apparaat aansluit of een schijf plaatst een actie wilt kiezen, schakelt u Vraag mij dit elke keer in. Als u elke keer automatisch een bepaald programma wilt openen, selecteert u het programma.