Problemen met het publiceren van een film naar een beschrijfbare cd oplossen

Hier worden oplossingen beschreven voor enkele bekende problemen bij het publiceren van een film naar een beschrijfbare cd.

Alles weergeven

Wanneer ik probeer mijn film op een cd te branden, krijg ik van Windows Movie Maker een bericht dat er geen cd-brander is gevonden. Hoe los ik dit op?

Voer een of meer van de volgende handelingen uit:

 • Controleer of de cd-brander op de juiste wijze is aangesloten op de computer en is ingeschakeld, en of de vereiste softwarestuurprogramma's voor de cd-brander zijn geïnstalleerd. U kunt uw hardware-instellingen op de volgende manier controleren in Apparaatbeheer:

  1. Klik op Start en vervolgens op Configuratiescherm.

  2. Klik op Hardware en geluiden.

  3. Klik op Apparaatbeheer.

 • Als u een externe cd-brander hebt, start u de cd-brander opnieuw.

 • Controleer of de cd in de cd-brander een nieuwe, lege CD-R- of CD-RW-schijf is.

 • Beëindig het proces Imapi.exe in Windows Taakbeheer of start Windows opnieuw. U stopt het proces Imapi.exe als volgt:

  1. Sla de wijzigingen in uw project op en sluit Windows Movie Maker.

  2. Klik met de rechtermuisknop op een lege plaats op de taakbalk en klik vervolgens op Taakbeheer om Windows Taakbeheer te openen.

  3. Klik op de tab Processen, klik op het proces met de naam Imapi.exe en klik vervolgens op Proces beëindigen.

  4. Sluit Windows Taakbeheer.

  5. Start Windows Movie Maker, open het opgeslagen project en probeer opnieuw de film op een beschrijfbare cd te publiceren met Film publiceren.

   U moet de juiste beheerdersbevoegdheden hebben om het proces Imapi.exe in Windows Taakbeheer te kunnen bekijken en beëindigen. Als u niet bent aangemeld met beheerdersbevoegdheden, kunt u het proces niet beëindigen. In dit geval sluit u Windows Movie Maker, start u Windows opnieuw en probeert u opnieuw de film naar een beschrijfbare cd te publiceren.

Ik heb niet de juiste bevoegdheden om mijn film naar een cd te publiceren. Hoe krijg ik deze bevoegdheden?

Als de instelling Cd-brandfuncties verwijderen in Groepsbeleid door de systeembeheerder is ingesteld op Ingeschakeld, kunt u uw film niet naar een cd publiceren. Systeembeheerders van sommige bedrijven of organisaties schakelen deze instelling in om de beveiliging te verhogen. U kunt instellingen van Groepsbeleid alleen weergeven en wijzigen als de account waarmee u zich hebt aangemeld, de juiste beheerdersbevoegdheden heeft.

Als deze instelling moet worden gewijzigd, vraagt u uw systeembeheerder de bevoegdheden in te stellen waarmee u naar een beschrijfbare cd kunt kopiëren en probeert u vervolgens opnieuw uw film naar een cd te publiceren.