Problemen met het publiceren van een film naar uw computer oplossen

Hier vindt u oplossingen voor enkele bekende problemen met het publiceren van films in Windows Movie Maker.

Alles weergeven

Wat kan ik doen als ik een foutbericht krijg dat het filmbestand groter is dan 4 gigabyte?

Dit foutbericht verschijnt als u een film publiceert met een bestandsgrootte die groter is dan de limiet van 4 gigabyte (GB) voor het FAT32-bestandssysteem. Dit probleem treedt met name op bij lange films die met een hoge kwaliteit zijn gepubliceerd op een volume of partitie met het bestandssysteem FAT32.

U kunt dit probleem op de volgende manieren oplossen:

 • Maak de film korter door items te verwijderen van het storyboard of de tijdlijn in Windows Movie Maker en probeer dan opnieuw de film te publiceren.

 • Kies een lagere kwaliteit of een kleinere bestandsgrootte wanneer u de film publiceert. Zie Veelgestelde vragen over filminstellingen. voor meer informatie

 • Als de vaste schijf van uw computer is verdeeld in meerdere partities en een daarvan is geformatteerd met het bestandssysteem NTFS, publiceert u de film naar de NTFS-partitie. Het NTFS-bestandssysteem ondersteunt bestanden die groter zijn dan 4 GB.

 • Als u de gepubliceerde film op band opneemt en uw vaste schijf in meedere partities is verdeeld, waarvan één partitie met het bestandssysteem NTFS, kunt u die partitie als tijdelijke opslaglocatie gebruiken. U kunt de tijdelijke opslaglocatie als volgt wijzigen:

  1. Klik in het menu Extra op Opties.

  2. Kies in het vak Tijdelijke opslag de partitie die is geformatteerd met het NTFS-bestandssysteem.

 • Converteer het bestandssysteem naar NTFS. Het NTFS-bestandssysteem ondersteunt bestanden die groter zijn dan 4 GB. Zie Een volume converteren naar NTFS. voor meer informatie

Ik krijg een foutbericht dat er onvoldoende schijfruimte is om de film te publiceren. Wat moet ik nu doen?

U kunt dit probleem op de volgende manieren oplossen:

 • Maak de film korter door items te verwijderen van het storyboard of de tijdlijn in Windows Movie Maker.

 • Kies een lagere kwaliteit of een kleinere bestandsgrootte wanneer u de film publiceert. Zie Veelgestelde vragen over filminstellingen voor meer informatie

 • Publiceer de film naar een locatie waar meer schijfruimte beschikbaar is.

Wat moet ik doen als ik een foutbericht krijg dat ik een film niet kan publiceren omdat de locatie niet bestaat?

Deze fout kan optreden als u de film publiceert naar een station voor verwisselbare opslag en het station niet meer is aangesloten of onbeschikbaar is. Het probleem kan ook optreden als u de film wilt publiceren naar een netwerkstation en die locatie niet meer beschikbaar is.

U kunt dit probleem op de volgende manieren oplossen:

 • Als u een station voor verwisselbare opslag hebt opgegeven als locatie voor de publicatie, controleert u of het station of het verwisselbare medium nog beschikbaar is en op de juiste wijze is aangesloten op uw computer.

 • Als u een netwerkstation hebt opgegeven als locatie voor de publicatie, controleert u of de netwerkkabel voor uw computer op de juiste wijze is aangesloten en of de netwerkcomputer waarnaar u wilt publiceren nog steeds beschikbaar is.

 • Geef een locatie op de vaste schijf van uw computer op voor de publicatie.

Ik kan mijn film niet publiceren omdat enkele bronbestanden ontbreken. Hoe vind ik deze bestanden en hoe krijg ik ze terug in Windows Movie Maker?

Dit probleem kan optreden als u probeert een film te publiceren nadat een of meer van de bronbestanden voor de clips in uw project zijn verplaatst, hernoemd of verwijderd.

U kunt dit probleem op de volgende manieren oplossen:

 • Zoek het oorspronkelijke bronbestand en verplaats of kopieer het naar de locatie op uw computer vanwaar het eerder werd geïmporteerd in Windows Movie Maker. Als u een ontbrekend bestand wilt zoeken, klikt u op de ontbrekende clip in het collectie- of projectvenster, klikt u op Bewerken en vervolgens op Zoeken naar ontbrekend bestand.

 • Controleer of de netwerklocatie nog beschikbaar is als het bronbestand zich oorspronkelijk op een gedeelde netwerklocatie bevond toen het in Windows Movie Maker werd geïmporteerd.