Problemen met zoekacties oplossen

Hier vindt u oplossingen voor enkele veelvoorkomende problemen bij het zoeken naar bestanden.

Alles weergeven

Ik weet niet hoe ik een zoekactie moet uitvoeren.

U kunt om te beginnen het zoekvak boven aan een mapvenster gebruiken. Hiermee kunt u snel de huidige map en eventuele submappen doorzoeken. Als u een uitgebreidere zoekactie wilt instellen, opent u de map Zoeken.

  • U kunt Zoeken als volgt openen: druk op de Windows-logotoetsAfbeelding van Windows-logotoets +F.

Zie Een bestand of map zoeken voor meer informatie.

Windows kan een bestand dat beslist op mijn computer aanwezig is, niet vinden.

De waarschijnlijke reden is dat u zoekt in een beperkte set locaties. Geïndexeerde locaties, de set bestanden die standaard wordt gebruikt, bevat de meest gebruikelijke locaties waarin u zult zoeken. U kunt echter uw zoekopdracht uitbreiden door aanvullende locaties aan de huidige zoekopdracht toe te voegen in de map Zoeken. Ga hiertoe als volgt te werk:

  1. Klik in het zoekvenster op Geavanceerd zoeken.

  2. Klik op Overal in het menu Locatie.

Tip

  • Als u wilt zoeken naar een bepaalde set locaties in plaats van de hele computer te doorzoeken, klikt u op het menu Locatie en klikt u op Locaties voor zoeken selecteren.

Ik kan niet zoeken naar bestanden van andere gebruikers.

Met het oog op privacy worden alleen uw eigen bestanden aan de index toegevoegd en wordt dus standaard alleen in uw eigen bestanden gezocht. U kunt zoekopdrachten als volgt wijzigen om te zorgen dat bestanden van een andere gebruiker in uw zoekresultaten worden weergegeven:

  1. Open de map met de gezochte bestanden van de andere gebruiker. Doorgaans is dit C:\Gebruikers\Gebruiker, waarbij Gebruiker staat voor de naam van de persoon wiens bestanden u wilt zoeken. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

  2. Voer de zoekopdracht uit. De bestanden van deze gebruiker maken nu deel uit van uw zoekresultaten.

Soms duurt het zoeken erg lang.

Als u zoekt in locaties die niet zijn geïndexeerd, kan het zoeken traag verlopen omdat Windows elk bestand in deze locaties moet controleren tijdens de zoekactie. U kunt deze locaties aan de index toevoegen om toekomstige zoekopdrachten sneller te laten verlopen. Zie Zoekacties in Windows verbeteren met de index: veelgestelde vragen voor meer informatie.

Opmerking

  • U kunt alleen locaties die zich op de computer bevinden aan de index toevoegen. Netwerklocaties kunnen niet worden geïndexeerd, dus zoekacties in netwerklocaties zullen altijd trager verlopen dan zoekacties in mappen op de computer.

Ik kan een bepaald systeem- of programmabestand niet vinden.

Voor een sneller verloop van standaardzoekacties, zijn systeembestanden en programmabestanden niet in de index opgenomen. Als u wilt zoeken naar een systeem- of programmabestand, wijzigt u de locatie van de huidige zoekactie in de map zoeken van Index in Overal, of kiest u een specifieke zoeklocatie, bijvoorbeeld een specifieke vaste schijf of map. Houd er rekening mee dat uw zoekacties trager dan gewoonlijk zullen zijn wanneer u zoekt in locaties die niet zijn geïndexeerd.

Ik kan een netwerklocatie niet aan de index toevoegen.

Alleen bestanden en mappen op uw computer kunnen aan de index worden toegevoegd. Dit betekent dat het zoeken in netwerklocaties trager verloopt dan het zoeken naar bestanden op de computer.

Er verschijnt een bericht dat de zoekopdracht lang kan duren omdat een locatie niet is geïndexeerd. Wat wil dit zeggen?

Wanneer u zoekt vanuit de map Zoeken of het menu Start, worden de zoekresultaten snel weergegeven omdat alleen wordt gezocht in de locaties op de computer die zijn geïndexeerd. Als u de zoeklocaties in de map Zoeken wijzigt, of als u een map opent die niet in de index is opgenomen en in deze map wilt zoeken, duurt de zoekopdracht langer. Bij zoekopdrachten buiten de index wordt bovendien alleen gezocht op bestandsnaam, terwijl bij zoekopdrachten op basis van de index ook kan worden gezocht op een aantal bestandseigenschappen en op de inhoud van bestanden. Als u regelmatig een trage locatie op de computer doorzoekt, is het raadzaam om deze locatie aan de index toe te voegen.

Er verschijnt een bericht dat de zoekresultaten mogelijk onvolledig zijn omdat bestanden nog worden geïndexeerd. Wat wil dit zeggen?

Windows verzamelt informatie over bestanden op uw computer om snel en nauwkeurig te kunnen zoeken. De informatie wordt opgeslagen in de index. Windows werkt de index regelmatig bij. Als u een zoekopdracht uitvoert terwijl de index wordt bijgewerkt, zijn de resultaten mogelijk niet up-to-date.

Er verschijnt een bericht dat het zoeken in netwerklocaties en aangesloten aparaten lang kan duren. Wat wil dit zeggen?

Locaties die zich niet op de vaste schijf— van de computer bevinden, zoals netwerklocaties en media-apparaten—, kunnen niet aan de index van de computer worden toegevoegd. Het doorzoeken van deze locaties kan dus langer duren dan het zoeken naar geïndexeerde bestanden op de computer.

Er verschijnt een bericht dat een locatie niet bereikbaar is of dat zich geen medium in de zoeklocatie bevindt. Wat wil dit zeggen?

Er is een probleem bij het zoeken in een of meer geselecteerde locaties. De meest algemene oorzaak is dat u een netwerklocatie of apparaat hebt geselecteerd dat momenteel niet met de computer is verbonden. Het is ook mogelijk dat u een verwisselbaar medium hebt geselecteerd, maar dat zich geen medium (zoals een geheugenkaart of cd) in het apparaat bevindt. Controleer de locaties en voer de zoekopdracht opnieuw uit.

Waarom begint een zoekopdracht vanuit het vak Zoeken soms pas nadat ik op Enter heb gedrukt?

Als u zoekt in locaties die niet geïndexeerd zijn, moet u op Enter drukken om een zoekopdracht te starten. Houd er rekening mee dat uw zoekacties trager dan gewoonlijk zullen zijn wanneer u zoekt in locaties die niet zijn geïndexeerd.

Hoe weet ik welke bestanden snel worden gezocht?

Alle bestanden in de index worden snel gezocht. Standaard worden alle meest gangbare bestanden op de computer geïndexeerd. Alle bestanden in uw persoonlijke map (zoals documenten, afbeeldingen, muziek en video's) en offline en e‑mailbestanden zijn geïndexeerde locaties. Programmabestanden en systeembestanden worden niet geïndexeerd. De locaties die deze bestanden bevatten, worden niet geïndexeerd omdat u zelden naar deze bestanden hoeft te zoeken en zoekacties sneller verlopen als ze niet in de index staan.

Als u een volledige lijst met geìndexeerde locaties wilt zien, opent u Opties voor indexeren en zoeken.

  • U kunt Opties voor indexeren en zoeken als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Systeem en onderhoud en klik vervolgens op Opties voor indexeren.

    De geïndexeerde locaties worden weergegeven in de lijst Deze locaties indexeren.