Problemen met het verzenden van een film naar een digitale videoband oplossen

Hier worden oplossingen beschreven voor enkele bekende problemen bij het verzenden van een film naar een digitale videoband.

Alles weergeven

Mijn digitale videocamera wordt niet gevonden wanneer ik deze op mijn computer aansluit. Waarom niet?

Dit kan de volgende oorzaken hebben:

 • De digitale videocamera is niet ingeschakeld.

 • De stand-bymodus van de digitale videocamera is actief. Bij sommige digitale videocamera's wordt de stand-bymodus geactiveerd als de opnamemodus (Camera) op de digitale videocamera actief is terwijl er een band is geplaatst, maar er geen video- of audiogegevens worden verzonden naar of ontvangen van de camera.

Probeer het probleem op te lossen aan de hand van een of meer van de volgende aanwijzingen en probeer het opnieuw.

 • Controleer of het digitale videoapparaat op de juiste manier op de computer is aangesloten via een IEEE 1394-kabel of een USB 2.0-kabel. Een IEEE 1394-kabel is een standaardmanier om een digitale videocamera aan te sluiten op een computer. USB 2.0-verbindingen zijn minder gangbaar.

 • Controleer of de digitale videocamera is ingeschakeld en de afspeelmodus (VCR- of videorecordermodus) actief is.

 • Schakel de digitale videocamera enkele seconden uit en schakel deze vervolgens opnieuw in in de videorecordermodus (afspelen/bewerken). Als dit niet meteen de eerste keer werkt, laat u het apparaat wat langer uitgeschakeld voordat u het opnieuw inschakelt, om de computer voldoende tijd te geven de wijziging te registreren.

 • Controleer of de digitale videocamera op de juiste wijze is aangesloten op de computer en of de vereiste softwarestuurprogramma's voor de digitale videocamera zijn geïnstalleerd. U kunt uw hardware-instellingen op de volgende manier controleren in Apparaatbeheer:

  1. Klik op Start en vervolgens op Configuratiescherm.

  2. Klik op Hardware en geluiden.

  3. Klik op Apparaatbeheer.

Ik weet niet of mijn digitale videocamera DV-in ondersteunt. Wat gebeurt er als dit niet zo is?

Sommige camera's bieden geen ondersteuning voor DV-in. Dat betekent dat een gepubliceerde film niet van een computer of een ander apparaat naar de digitale videocamera kan worden gestuurd. Raadpleeg de documentatie die bij uw digitale videocamera is geleverd of ga naar de website van de fabrikant als u wilt weten of uw camera DV-in ondersteunt.

Ik kan geen verbinding maken tussen de camera en de computer. In welke modus moet de camera zijn?

De digitale videocamera moet in de afspeelmodus zijn om uw film van de computer op een digitale videoband vast te leggen. De afspeelmodus wordt ook wel de videorecordermodus genoemd en heeft op de camera meestal het label VCR of VTR.

Probeer het probleem op te lossen aan de hand van een of meer van de volgende aanwijzingen en probeer het opnieuw.

 • Controleer of de digitale videocamera is ingeschakeld en de afspeelmodus (VCR- of videorecordermodus) actief is.

 • Controleer of het digitale videoapparaat op de juiste manier op de computer is aangesloten via een IEEE 1394-kabel of een USB 2.0-kabel. Apparaten die zowel IEEE 1394- als USB 2.0-aansluitingen gebruiken, gebruiken normaal gesproken de IEEE 1394-aansluiting om video te importeren.

 • Schakel de digitale videocamera enkele seconden uit en schakel deze vervolgens opnieuw in in de videorecordermodus (afspelen). Als dit niet meteen de eerste keer werkt, laat u het apparaat wat langer uitgeschakeld voordat u het opnieuw inschakelt, om de computer voldoende tijd te geven de wijziging te registreren.

Ik kan mijn film niet naar mijn camera verzenden. Wat is er aan de hand?

Er zit mogelijk geen band in uw digitale videocamera. Plaats een beschrijfbare digitale videoband in de camera en probeer vervolgens opnieuw de film op band vast te leggen.

Ik kan mijn film niet op de band in mijn camera vastleggen, omdat mijn digitale videoband volgens Windows Movie Maker tegen schrijven is beveiligd. Wat betekent dit en wat kan ik eraan doen?

Veel digitale videobandcassettes hebben een schrijfbeschermingsschuifje waarmee u kunt voorkomen dat iemand nieuwe videobeelden op de band opneemt. Dit schuifje is bedoeld als bescherming van videobeelden die al op de band zijn opgenomen.

In de volgende afbeelding ziet u een digitale videoband met het schrijfbeschermingsschuifje in de positie waarin een film kan worden vastlegd op de band:

Afbeelding van een digitale videoband met verwijderde schrijfbescherming
Digitale videoband met verwijderde schrijfbescherming

Voer de volgende stappen uit om het probleem op te lossen en uw film vast te leggen op band:

 1. Bekijk de band in de camera in de videorecordermodus om te controleren of de band geen videobeelden bevat die u wilt bewaren.

 2. Verwijder de band uit de digitale videocamera.

 3. Schuif het schrijfbeschermingsschuifje op de band van SAVE naar REC.

 4. Plaats de band terug in de digitale videocamera en probeer opnieuw op te nemen op de band.

Nadat ik mijn film op band heb vastgelegd en ik de film vervolgens afspeel op de camera of vanuit de camera op de televisie, zie ik dat de eerste paar seconden van de film ontbreken. Hoe los ik dit op?

Dit wordt veroorzaakt door het feit dat sommige camera's niet snel genoeg beginnen met het opnemen op band om de eerste seconden van de film vast te leggen.

U kunt dit probleem oplossen door aan het begin van uw film een titel toe te voegen waarvan de tekstkleur en de achtergrondkleur hetzelfde zijn. Zie Filmtitels en verantwoording toevoegen voor meer informatie over het toevoegen van titels.

Ik krijg niet mijn hele Windows Movie Maker-film op de digitale videoband wanneer ik opneem in de modus Standaard snelheid. Wat moet ik nu doen?

Als u een film wilt vastleggen op een digitale videoband, zijn er twee basisopnamemodi die u kunt gebruiken om de hoeveelheid beeld te bepalen die wordt vastgelegd op de band: Standaard snelheid en Langzame snelheid. Als u in de modus Standaard snelheid opneemt, is de bandsnelheid hoger dan wanneer u in modus Langzame snelheid opneemt. De kwaliteit van de opgenomen video is beter in de modus Standaard snelheid, maar de hoeveelheid beeld en geluid die op de band kan worden opgenomen is kleiner.

U kunt dit probleem op de volgende manieren oplossen:

 • Maak de film korter door items te verwijderen van het storyboard of de tijdlijn in Windows Movie Maker.

 • Stel de opnamemodus op de digitale videocamera in op Langzame snelheid (LP of Long play). Raadpleeg de documentatie bij uw digitale videocamera of ga naar de website van de fabrikant voor meer informatie over het instellen van de opnamemodus Langzame snelheid (LP) op uw digitale videocamera.

Er verschijnt een foutbericht met de melding dat mijn tijdelijke filmbestand groter is dan de toegestane limiet voor FAT32 van 4 GB (gigabyte). Wat betekent dit en wat kan ik eraan doen?

Dit bericht verschijnt als u een langere film naar band publiceert en de opgegeven tijdelijke opslaglocatie zich op een volume of een partitie bevindt die het FAT32-bestandssysteem gebruikt. Het FAT32-bestandssysteem wordt in MS‑DOS en sommige andere Windows-besturingssystemen gebruikt om bestanden in te delen en te beheren.

U kunt dit probleem op de volgende manieren oplossen:

 • Maak de film korter door items te verwijderen van het storyboard of de tijdlijn in Windows Movie Maker.

 • Converteer het bestandssysteem naar NTFS. Bij dit bestandssysteem geldt geen groottelimiet. Sla uw huidige project in Windows Movie Maker op, sluit alle geopende toepassingen en converteer uw bestandssysteem naar het NTFS-systeem. Zie Een volume converteren naar NTFS voor meer informatie

 • Als uw vaste schijf meerdere partities bevat en een van de partities is geformatteerd met het NTFS-bestandssysteem, doet u het volgende:

  1. Klik in het menu Extra op Opties.

  2. Kies op het tabblad Algemeen in het vak Tijdelijke opslag de partitie die is geformatteerd met het NTFS-bestandssysteem.