Problemen met Extern bureaublad oplossen

Hier vindt u oplossingen voor enkele bekende problemen met verbindingen met Extern bureaublad.

Alles weergeven

Ik kan geen verbinding met de externe computer maken.

U kunt op verschillende manieren proberen om het probleem op te lossen, afhankelijk van het foutbericht dat wordt weergegeven:

Onvoldoende geheugen Sluit alle andere programma's en probeer opnieuw of u verbinding kunt maken. Als het probleem op deze wijze niet wordt opgelost, start u de computer opnieuw op en vervolgens probeert u opnieuw of u verbinding kunt maken. Als u nog steeds geen verbinding kunt maken, neemt u contact op met uw netwerkbeheerder of de afdeling voor technische ondersteuning. (Zie Problemen met onvoldoende geheugen voorkomen voor meer informatie.)

Netwerkfout Controleer of uw router is ingeschakeld (alleen bij thuisnetwerken), controleer of de Ethernet-kabel is aangesloten op uw netwerkadapter (alleen bij kabelnetwerken), controleer of de schakelaar voor draadloos netwerkverkeer op uw computer is ingeschakeld (alleen bij draagbare computers op draadloze netwerken) en controleer of uw netwerkadapter werkt. Neem contact op met uw netwerkbeheerder of met de persoon die het netwerk heeft geïnstalleerd als het probleem niet is opgelost.

De externe computer is niet gevonden. Vraag de beheerder van de externe computer om de computernaam te controleren en controleer of u de computernaam juist hebt getypt. Als het nog steeds niet lukt om een verbinding tot stand te brengen, kunt u proberen of dit wel lukt wanneer u het IP-adres van de externe computer typt.

Als u vanaf een computer thuis verbinding wilt maken met een computer die onderdeel uitmaakt van een bedrijfsdomein moet er een extra stap worden uitgevoerd om de computers in staat te stellen om met elkaar te communiceren. U kunt dit onder meer bewerkstellingen via een VPN-verbinding (Virtual Private Network) met het bedrijfnetwerk. Een andere methode is het gebruik van een Terminal Services Gateway-server. Neem contact op met uw systeembeheerder of met de afdeling voor technische ondersteuning als u tijdens het gebruik van een van beide methoden op problemen stuit.

Daarnaast is het mogelijk om met twee thuiscomputers een verbinding via internet tot stand te brengen. Hiertoe dient u echter wel over een gedetailleerde kennis van de routerconfiguratie, de poorttoewijzingen en de IP-adressen te beschikken.

Als verificatie is ingeschakeld, moet u een volledige computernaam typen (bijvoorbeeld Computer1.Voorbeeld.com) op het tabblad Algemeen van het dialoogvenster Verbinding met extern bureaublad. Zie Wat is een volledige computernaam? in Extern bureaublad: veelgestelde vragen voor meer informatie.

 • Controleren welk verificatieniveau is ingeschakeld:

  1. U kunt het onderdeel Verbinding met extern bureaublad als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's, klik op Bureau-accessoires en klik vervolgens op Verbinding met extern bureaublad.

  2. Klik in het dialoogvenster Verbinding met extern bureaublad op Opties en klik vervolgens op het tabblad Geavanceerd.

 • Voer de volgende stappen uit op de externe computer als u de volledige naam van de externe computer wilt weergeven:

  • U kunt Systeem als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Systeem en onderhoud en klik vervolgens op Systeem.

  De volledige computernaam wordt weergegeven onder Instellingen voor computernaam, domein en werkgroep.

Hierna volgt een aantal mogelijke andere oorzaken van verbindingsproblemen:

 • De poort voor Extern bureaublad wordt mogelijk geblokkeerd door een firewall.

  Volg de volgende stappen als u Windows Firewall gebruikt:

  1. U kunt Windows Firewall als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Beveiliging en klik vervolgens op Windows Firewall.

  2. Klik op Een programma via Windows Firewall toestaan. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

  3. Schakel het selectievakje Extern bureaublad in.

  Controleer als u een andere firewall gebruikt of de poort voor Extern bureaublad (gewoonlijk 3389) is geopend.

 • Het kan zijn dat de mogelijkheden voor externe verbindingen op de externe computer niet zijn ingeschakeld. U kunt dit probleem als volgt verhelpen:

  1. Klik op de externe computer op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik met de rechtermuisknop op Computer en klik vervolgens op Eigenschappen.
  2. Klik in het linkerdeelvenster op Instellingen voor externe verbindingen. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

  3. Klik onder Extern bureaublad op Verbindingen met computers toestaan, ongeacht de versie van Extern bureaublad of op Alleen verbindingen toestaan met computers waarop Extern bureaublad met netwerkniveauverificatie wordt uitgevoerd.

  4. Klik op OK.

 • U kunt geen externe verbinding maken als uw gebruikersaccount geen wachtwoord heeft. Zie De computer beveiligen met een wachtwoord als u een wachtwoord wilt toevoegen aan uw account.

 • Het is mogelijk dat de externe computer momenteel geen verbindingen meer kan accepteren. Wacht even en probeer vervolgens opnieuw of u een verbinding tot stand kunt brengen.

Ik kan me niet aanmelden bij de externe computer.

Als u zich niet kunt aanmelden, terwijl het aanmeldingsscherm wel wordt weergegeven, moet u uzelf toevoegen aan de groep Externe bureaubladgebruikers of aan een andere groep met beheerderrechten op de externe computer (u kunt ook aan de beheerder van de externe computer vragen of hij of zij u aan de desbetreffende groep wil toevoegen). Zie Een gebruikersaccount toevoegen aan een groep voor meer informatie.

Ik kan geen tekst van de externe computer naar mijn eigen computer kopiëren.

Controleer of u het Klembord hebt omgeleid, zodat u dit op de externe computer kunt gebruiken. Daartoe gaat u als volgt te werk:

 1. U kunt het onderdeel Verbinding met extern bureaublad als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's, klik op Bureau-accessoires en klik vervolgens op Verbinding met extern bureaublad.

 2. Klik in het dialoogvenster Verbinding met extern bureaublad op Opties en klik vervolgens op het tabblad Lokale bronnen.

 3. Schakel onder Lokale apparaten en bronnen het selectievakje Klembord in en klik vervolgens op Verbinden.

Als ik het dialoogvenster Verbinding met extern bureaublad minimaliseer, wordt er een leeg scherm weergegeven.

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door het gebruik van een schermbeveiliging met een wachtwoord. Als u gebruikmaakt van een schermbeveiliging met een wachtwoord, moet u het dialoogvenster Verbinding met extern bureaublad niet minimaliseren. U kunt de schermbeveiliging ook uitschakelen.

De schermbeveiliging op het externe bureaublad wordt weergegeven als een leeg scherm.

De schermbeveiliging in Extern bureaublad wordt standaard weergegeven als een leeg scherm. Dit is normaal.

Mijn opgeslagen referenties werken niet.

Als uw computer onderdeel uitmaakt van een domein, is het standaard niet toegestaan om uw referenties op te slaan wanneer u een verbinding met een externe computer tot stand brengt. U kunt dit echter wijzigen.

U kunt deze stappen alleen uitvoeren als u bent aangemeld als beheerder.

 1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, typ gpedit.msc en druk vervolgens op ENTER. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.
 2. Dubbelklik onder Computerconfiguratie op Beheersjablonen, dubbelklik op Systeem en dubbelklik vervolgens op Referentieoverdracht.

 3. Dubbelklik in het rechterdeelvenster op Opgeslagen referenties met alleen NTLM-serververificatie toestaan.

 4. Klik in het dialoogvenster dat wordt weergegeven op Ingeschakeld en klik vervolgens op Weergeven.

 5. Klik op Toevoegen in het dialoogvenster Inhoud weergeven, typ de naam van de externe computer (server) en gebruik daarbij de volgende notatie: TERMSRV\<computernaam> en klik vervolgens op OK.

  Opmerking

  • Zorg ervoor dat u TERMSRV met hoofdletters typt, zoals is hiervoor is weergegeven. <computernaam> kan de naam van een specifieke externe computer zijn (bijvoorbeeld TERMSRV/mijnexternecomputer). U kunt echter ook een sterretje (*) gebruiken wanneer het een groep computers betreft (bijvoorbeeld TERMSRV/* of TERMSRV/*.corp.com). <computernaam> dient exact overeen te komen met de naam die u opgeeft in het vak Computer in Extern bureaublad wanneer u een verbinding met de desbetreffende externe computer tot stand brengt.