Synchronisatieproblemen oplossen

Hier vindt u oplossingen voor enkele bekende synchronisatieproblemen.

Alles weergeven

Hoe moet ik synchronisatieconflicten oplossen?

 1. U kunt het Synchronisatiecentrum als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's, klik op Bureau-accessoires en klik vervolgens op Synchronisatiecentrum.

 2. Klik in het linkerdeelvenster van het Synchronisatiecentrum op Synchronisatieconflicten weergeven.

 3. Selecteer een of meer conflicten en klik op Oplossen.

  Volg de instructies om de conflicten op te lossen.

Zie Synchronisatieconflicten oplossen: veelgestelde vragen voor meer informatie.

Hoe kan ik synchronisatiefouten oplossen?

U kunt synchronisatiefouten weergeven in het scherm Synchronisatieresultaten van het Synchronisatiecentrum. Zodra u weet waardoor de synchronisatiefout wordt veroorzaakt, kunt u proberen deze op te lossen. Een synchronisatiefout treedt meestal op wanneer er zich een probleem heeft voorgedaan met het apparaat, de computer of de map waarmee u wilt synchroniseren, zoals een apparaat dat niet is aangesloten of ingeschakeld. Door dergelijke fouten kan de synchronisatie meestal niet worden voltooid. Als u een synchronisatiefout niet oplost, beschikt u uiteindelijk mogelijk over bestanden die niet synchroon zijn, dus u kunt het beste proberen synchronisatiefouten op te lossen wanneer deze optreden.

Zie Informatie over synchronisatiefouten en -waarschuwingen voor instructies voor het oplossen van synchronisatiefouten.

Wat moet ik doen aan synchronisatiewaarschuwingen?

In tegenstelling tot synchronisatiefouten kan bij synchronisatiewaarschuwingen de synchronisatie meestal normaal worden voltooid, dus het is niet absoluut noodzakelijk dat u elke waarschuwing oplost of zelfs opmerkt. Het is echter een goed idee om af en toe te controleren of er waarschuwingen worden weergegeven in het scherm Synchronisatieresultaten van het Synchronisatiecentrum. Met waarschuwingen kunt u worden gewezen op problemen die tot synchronisatiefouten leiden als u deze niet oplost.

Zie Informatie over synchronisatiefouten en -waarschuwingen voor meer informatie.

Waarom wordt het mobiele apparaat waarmee ik wil synchroniseren niet weergegeven in het Synchronisatiecentrum?

Als u op de computer een mobiel apparaat hebt aangesloten, zoals een draagbare muziekspeler of een mobiele telefoon, maar het apparaat niet wordt weergegeven in de lijst met beschikbare synchronisatierelaties, is het mogelijk niet compatibel met het Synchronisatiecentrum. Voordat u tot deze conclusie komt, dient u echter te controleren of het apparaat is ingeschakeld en aangesloten op de computer. Controleer of de draadloze verbinding tussen het apparaat en de computer tot stand is gebracht als het betreffende apparaat een draadloze verbinding met de computer gebruikt. Installeer software die bij het apparaat is geleverd.

Probeer het apparaat nogmaals op de computer aan te sluiten en het vervolgens in en uit te schakelen als het apparaat nog steeds niet wordt weergegeven in het Synchronisatiecentrum. Probeer ook de klikken op de knop Vernieuwen Afbeelding van de knop Vernieuwen in het Synchronisatiecentrum in Synchronisatiecentrum. Als het apparaat nog steeds niet wordt weergegeven, wordt het niet gedetecteerd in Windows of niet ondersteund in het Servicecentrum. Het apparaat werkt alleen met het Synchronisatiecentrum als de fabrikant hiervoor ondersteuning biedt.

Volg de onderstaande stappen om te bepalen of het apparaat wordt herkend in Windows:

U kunt deze stappen alleen uitvoeren als u bent aangemeld als beheerder.

 1. U kunt Apparaatbeheer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Systeem en onderhoud en klik vervolgens op Apparaatbeheer. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

 2. Zoek naar het apparaat in de betreffende hardwarecategorie. Als het apparaat hier niet wordt weergegeven, is het mogelijk vermeld als onbekend apparaat onder Overige apparaten.

Zie Een draagbaar apparaat toevoegen voor meer informatie.

Waarom kan ik mijn Windows Mobile-apparaat niet synchroniseren met ActiveSync?

Microsoft heeft ActiveSync vervangen door Windows Mobile Apparaatcentrum, een verbeterde versie van de software die kan worden gebruikt met computers waarop Windows Vista wordt uitgevoerd. De eerste keer dat u een Windows Mobile-apparaat aansluit op een computer die is verbonden met internet en waarop Windows Vista wordt uitgevoerd, wordt Windows Mobile Apparaatcentrum automatisch gedownload en geïnstalleerd. Wanneer u het apparaat hebt ingesteld voor synchronisatie in Windows Mobile Apparaatcentrum, worden de synchronisatieresultaten weergegeven in het Synchronisatiecentrum.

Waarom wordt mijn apparaat niet weergegeven in het Synchronisatiecentrum, zelfs niet nadat ik de meegeleverde software heb geïnstalleerd?

Als een mobiel apparaat nog steeds niet wordt weergegeven in het Synchronisatiecentrum nadat u de meegeleverde software hebt geïnstalleerd, zijn het apparaat en de software mogelijk niet compatibel met het Synchronisatiecentrum. Vraag dit bij twijfel na bij de fabrikant. Controleer of de software van de fabrikant synchronisatiemogelijkheden biedt. Sommige fabrikanten maken liever hun eigen synchronisatiesoftware voor hun specifieke apparaat. U zult mogelijk het apparaat met deze software moeten synchroniseren in plaats van met het Synchronisatiecentrum. Open het betreffende programma en ga na of dit eventueel is voorzien van synchronisatiemogelijkheden.

Zie Synchroniseren met apparaten voor meer informatie.

Waarom wordt het apparaat niet weergegeven in het Synchronisatiecentrum, zelfs niet nadat ik dit heb ingesteld op synchronisatie?

Er zijn verschillende mogelijkheden. Controleer of het apparaat is ingeschakeld en goed op de computer is aangesloten. Probeer het apparaat uit en in te schakelen en voor een tweede keer aan te sluiten. Controleer of de verbinding werkt als u een draadloze verbinding met de computer hebt gemaakt. Controleer of de batterijen nog vol zijn als het apparaat hierop werkt. Probeer of u het probleem kunt verhelpen door op de knop Vernieuwen Afbeelding van de knop Vernieuwen in het Synchronisatiecentrum in Synchronisatiecentrum te klikken.

Controleer of het apparaat nog steeds wordt herkend in Windows als geen van deze problemen zich voordoet.

U kunt deze stappen alleen uitvoeren als u bent aangemeld als beheerder.

 1. U kunt Apparaatbeheer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Systeem en onderhoud en klik vervolgens op Apparaatbeheer. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

 2. Zoek naar het apparaat in de betreffende hardwarecategorie. Als het apparaat hier niet wordt weergegeven, is het mogelijk vermeld als onbekend apparaat onder Overige apparaten.

Zie Synchroniseren met apparaten voor meer informatie.

Waarom verschillen synchronisatieopties zo sterk per synchronisatierelatie?

Software- en apparaatfrabrikanten en andere organisaties kunnen synchronisatieopties voor hun eigen producten instellen, terwijl deze dan nog steeds werken in het Synchronisatiecentrum. Fabrikanten van mobiele apparaten maken bijvoorbeeld vaak hun eigen synchronisatiesoftware die is afgestemd op hun specifieke apparaat. Het Synchronisatiecentrum biedt een algemene plaats om al deze synchronisatiesoftware in te stellen en te volgen. Een programma of apparaat kan pas worden gesynchroniseerd in het Synchronisatiecentrum als het hiervoor ondersteuning biedt.

Waarom is er tijdens de synchronisatie een bestand verwijderd?

Als u bestanden tussen twee verschillende locaties synchroniseert en een bestand uit de ene locatie verwijdert, wordt hetzelfde bestand ook uit de tweede locatie verwijderd om beide locaties synchroon te houden. Dit is de enige situatie waarin een bestand wordt verwijderd. Verwijder geen bestanden uit de mappen waarmee u synchroniseert of synchroniseer niet langer met deze mappen als u niet wilt dat dit gebeurt.

Zie Hoe kan ik voorkomen dat ik tijdens de synchronisatie bestanden verwijder? voor meer informatie.

Waarom worden niet alle bestanden gesynchroniseerd terwijl dit wel had moeten gebeuren?

Mogelijk zijn er synchronisatieconflicten of -fouten opgetreden waardoor de synchronisatie niet kan worden voltooid. Bij een synchronisatieconflict worden twee verschillende versies van een bestand pas weer gesynchroniseerd nadat u het conflict hebt opgelost. Bij synchronisatiefouten kan de synchronisatie meestal pas worden voltooid nadat u de oorzaak van het probleem hebt weggenomen.

Ga als volgt te werk om te bepalen of er synchronisatieconflicten of -fouten zijn opgetreden:

 1. U kunt het Synchronisatiecentrum als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's, klik op Bureau-accessoires en klik vervolgens op Synchronisatiecentrum.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit in het linkerdeelvenster van het Synchronisatiecentrum:

  • Klik op Synchronisatieconflicten weergeven om te bekijken of er synchronisatieconflicten zijn opgetreden.

  • Klik op Synchronisatieresultaten weergeven om te bekijken of er synchronisatiefouten zijn opgetreden.

Wat als de computer of het mobiele apparaat geen opslagruimte meer heeft voordat de synchronisatie is voltooid?

Als dit gebeurt, wordt de synchronisatie automatisch gestopt en een foutmelding weergegeven. Er gaan geen bestanden of andere gegevens verloren. Als u verder wilt gaan met de synchronisatie, moet u ruimte vrijmaken op de computer of het mobiele apparaat. Nadat u dit hebt gedaan, zou u de synchronisatie weer moeten kunnen uitvoeren.