Als u ooit toegang wilde hebben tot belangrijke bestanden die waren opgeslagen in een gedeelde map op uw netwerk maar dit niet mogelijk was omdat de netwerkverbinding niet beschikbaar was, begrijpt u dat het gebruik van offline bestanden handig kan zijn. Als u offline bestanden gebruikt, hebt u toegang tot bestanden die zijn opgeslagen in gedeelde netwerkmappen, zelfs wanneer de netwerkkopieën niet beschikbaar zijn. U kunt dit doen door de netwerkbestanden te kiezen die u offline beschikbaar wilt maken. Er wordt dan automatisch een kopie van de netwerkbestanden gemaakt op uw computer. Deze kopieën van netwerkbestanden die worden opgeslagen op uw computer, worden offline bestanden genoemd. Windowssynchroniseert de offline bestanden automatisch voor u en opent ze elke keer dat de netwerkversies niet beschikbaar zijn.

Zie Offline werken met netwerkbestanden voor instructies voor het gebruik van offline bestanden.

Illustratie van de manier waarop u toegang tot netwerkbestanden kunt verkrijgen wanneer u verbinding kunt maken met de computer waarop de netwerkbestanden zijn opgeslagen
U kunt toegang krijgen tot netwerkbestanden wanneer u verbinding kunt maken met de computer waarop de netwerkbestanden worden opgeslagen
Illustratie van de manier waarop u toegang tot lokale kopieën van netwerkbestanden kunt verkrijgen wanneer u geen verbinding kunt maken met de computer waarop de netwerkbestanden zijn opgeslagen
U kunt toegang krijgen tot lokale kopieën van netwerkbestanden wanneer u geen verbinding kunt maken met de computer waarop de netwerkbestanden worden opgeslagen

Redenen om offline bestanden te gebruiken

Offline bestanden bieden verschillende voordelen voor iedereen die werkt met bestanden die zijn opgeslagen op gedeelde netwerkmappen. Door te werken met offline bestanden kunt u:

  • Uzelf beschermen tegen netwerkstoringen. Wanneer u offline bestanden gebruikt, maakt het niet uit of uw netwerk uitvalt of de netwerkmap die u wilt openen, niet meer beschikbaar is. Als een van beide situaties optreedt, opent Windows automatisch de offline kopieën van bestanden die zijn opgeslagen op uw computer in plaats van de bestanden in de netwerkmap, zodat u zonder onderbreking kunt doorwerken.

  • Werken met bestanden terwijl u weg bent bij het netwerk. Wanneer u de verbinding met het netwerk verbreekt, hebt u normaal gesproken geen toegang meer tot bestanden die zijn opgeslagen op het netwerk. Met offline bestanden kunt u echter de verbinding met het netwerk verbreken en toch beschikken over kopieën van alle netwerkbestanden die u offline beschikbaar hebt gemaakt. Dit is vooral handig als u onderweg bent met een mobiele pc.

  • Eenvoudig een synchronisatie met netwerkbestanden uitvoeren. Elke keer dat u een synchronisatie wilt uitvoeren met de meest recente versie van bestanden in een netwerkmap, kunt u dit met offline bestanden doen met een druk op de knop.

  • Uw efficiëntie verhogen wanneer u werkt met een trage verbinding. Wanneer de verbinding met uw netwerk traag is, kan het werken met bestanden op een gedeelde netwerkmap inefficiënt en traag zijn. Met offline bestanden hebt u hiervan geen last doordat u op elk gewenst moment eenvoudig kunt overschakelen op het werken met offline kopieën van uw netwerkbestanden.

Uw offline bestanden gesychroniseerd houden

Wanneer u een netwerkbestand of -map selecteert die u offline beschikbaar wilt maken, maakt Windows automatisch een kopie van dat bestand of die map op uw computer. Elke keer dat u opnieuw verbinding maakt met die netwerkmap, synchroniseert Windows de bestanden op de computer met die in de netwerkmap. U kunt ze ook op elk gewenst moment handmatig synchroniseren.

Dat is alles wat u moet weten om uw offline bestanden gesynchroniseerd te houden. Voor de nieuwsgierigen onder u volgt hier nog een aantal details:

  • Als u offline werkt en wijzigingen aanbrengt in offline bestanden uit een netwerkmap, synchroniseert Windows deze wijzigingen de volgende keer dat u verbinding maakt met die netwerkmap automatisch.

  • Als u offline werkt terwijl iemand anders wijzigingen aanbrengt in bestanden uit een gedeelde netwerkmap, synchroniseert Windows die wijzigingen de volgende keer dat u verbinding maakt met die netwerkmap, met de offline bestanden op uw computer. Als ook u de bestanden hebt gewijzigd nadat u voor het laatst verbinding hebt gemaakt met de netwerkmap, treedt er een synchronisatieconflict op en vraagt Windows u welke versie u wilt behouden.

    U kunt deze en andere synchronisatieconflicten oplossen met behulp van het Synchronisatiecentrum. Zie Synchronisatieconflicten oplossen: veelgestelde vragen voor meer informatie.

  • Als Windows een probleem ondervindt bij een poging offline bestanden op uw computer te synchroniseren met die in een netwerkmap (bijvoorbeeld als de netwerkmap waarmee u de synchronisatie wilt uitvoeren, niet beschikbaar is), treedt er een synchronisatiefout op. Zie Informatie over synchronisatiefouten en -waarschuwingen voor meer informatie.