Als u verbinding maakt met internet, andere personen met uw computer laat werken of bestanden met anderen deelt, moet u maatregelen treffen om uw computer te beschermen. Waarom is dat? Er zijn computercriminelen (ook wel hackers of krakers genoemd) die aanvallen plegen op de computers van anderen. Deze personen kunnen rechtstreeks aanvallen, door via internet in uw computer in te breken en uw persoonlijke gegevens te stelen, of indirect, door schadelijke software (ofwel malware) te maken met het doel uw computer te ontregelen of te beschadigen.

Gelukkig kunt u zichzelf beschermen door enkele eenvoudige voorzorgsmaatregelen te treffen. In dit artikel worden de gevaren beschreven en wordt aangegeven hoe u de computer ertegen kunt wapenen.

Uw beveiligingsstatus controleren met Windows Beveiligingscentrum

Windows Beveiligingscentrum is uw centrale voor computerbeveiliging. Hier wordt de huidige beveiligingsstatus van uw computer weergegeven en wordt u geadviseerd hoe u de computer beter kunt beveiligen. U opent het programma als volgt:

 • U kunt Beveiligingscentrum als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Beveiliging en klik vervolgens op Beveiligingscentrum.

De computer wordt door Beveiligingscentrum op de volgende belangrijke beveiligingsfactoren gecontroleerd:

 • Firewall. Een firewall kan de beveiliging van uw computer verbeteren door te verhinderen dat hackers of schadelijke software er toegang toe krijgen.

 • Automatische updates. In Windows kan regelmatig wordt gecontroleerd of er updates voor uw computer beschikbaar zijn en kunnen deze automatisch worden geïnstalleerd.

 • Beveiliging tegen ongewenste software. Antivirussoftware helpt bij het beveiligen van uw computer tegen virussen, wormen en andere beveiligingsrisico's. Met antispywareprogramma's kunt u uw computer beter beveiligen tegen spyware en andere mogelijk ongewenste software.

 • Andere beveiligingsinstellingen. Er wordt nagegaan of de juiste instellingen voor internetbeveiliging zijn opgegeven en of 'Gebruikersaccountbeheer' is ingeschakeld. Zie Overzicht Gebruikersaccountbeheer voor meer informatie.

Afbeelding van Windows Beveiligingscentrum te openen
Windows Beveiligingscentrum

Als één of meer beveiligingsitems een rode of gele achtergrond hebben, is uw computer mogelijk kwetsbaar voor aanvallen. Om dit probleem te herstellen,klikt u op een item om het uit te vouwen. Volg dan de instructies.

Wat zijn beveiligingswaarschuwingen?

Als door Windows wordt gedetecteerd dat uw computer mogelijk betere beveiliging nodig heeft op een van de beveiligingsgebieden—firewall, automatische updates, beveiliging tegen ongewenste software of andere beveiligingsinstellingen—wordt telkens wanneer u zich aanmeldt een melding weergegeven totdat het probleem is verholpen. Meldingen worden weergegeven in het systeemvak van de taakbalk.

Afbeelding van een beveiligingsmelding
Beveiligingsmelding

Klik op de melding om Beveiligingscentrum te openen, waar u kunt nagaan hoe u het probleem kunt verhelpen.

Opmerking

 • Als u de beveiligingsmeldingen wilt uitschakelen of het pictogram van Beveiligingscentrum in het systeemvak wilt verbergen, klikt u op Waarschuwingen van Beveiligingscentrum wijzigen en kiest u een optie. Als u de meldingen uitschakelt, blijft Beveiligingscentrum de beveiligingsstatus controleren en weergeven.

Een firewall gebruiken

Een firewall is software of hardware die controle uitvoert op informatie die van internet of een netwerk binnenkomt en deze informatie vervolgens blokkeert of naar uw computer doorlaat, al naar gelang uw firewallinstellingen. Op deze manier helpt een firewall voorkomen dat hackers en schadelijke software toegang krijgen tot uw computer.

Windows Firewall is in Windows ingebouwd en wordt automatisch ingeschakeld.

Illustratie van de werking van een firewall
Hoe een firewall werkt

Als u een programma uitvoert dat gegevens moet ontvangen via internet of een netwerk (bijvoorbeeld een chatprogramma of een netwerkspel voor meerdere deelnemers), vraagt de firewall u of u de verbinding wilt blokkeren of de blokkering wilt opheffen (toestaan). Als u besluit de verbinding toe te staan, zorgt Windows Firewall ervoor dat er een uitzondering wordt gemaakt, zodat de firewall u niet lastig hoeft te vallen wanneer het programma in de toekomst gegevens moet ontvangen.

Zie ook Firewall: veelgestelde vragen.

Een antivirusprogramma gebruiken

Virussen, wormen en Trojaanse paarden zijn door hackers gemaakte programma's die gebruik maken van internet om kwetsbare computers te infecteren. Virussen en wormen verspreiden zich van computer tot computer door zich te repliceren, terwijl Trojaanse paarden een computer binnendringen door zich in een schijnbaar legitiem programma (bijvoorbeeld schermbeveiliging) te verbergen. Ernstige virussen, wormen en Trojaanse paarden kunnen gegevens van de vaste schijf wissen of uw computer volledig buiten bedrijf stellen. Andere veroorzaken geen directe schade maar tasten de prestaties en stabiliteit van de computer aan.

Antivirusprogramma's scannen e‑mail en andere bestanden op de computer op virussen, wormen en Trojaanse paarden. Als een van deze schadelijke programma's wordt aangetroffen, wordt het door de antivirussoftware in quarantaine geplaatst (geïsoleerd) of helemaal verwijderd, voordat het uw computer en bestanden kan beschadigen.

Windows heeft geen ingebouwd antivirusprogramma, maar uw computerfabrikant heeft er mogelijk een geïnstalleerd. Controleer in Beveiligingscentrum of uw computer een antivirusprogramma heeft. Als dit niet het geval is, gaat u naar de webpagina Microsoft Antivirus Partners om een antivirusprogramma op te zoeken.

Omdat elke dag nieuwe virussen worden ontdekt, is het belangrijk een antivirusprogramma te selecteren met de mogelijkheid om automatisch updates uit te voeren. Wanneer een update van de antivirussoftware wordt uitgevoerd, worden nieuwe virussen toegevoegd aan de lijst met virussen waarop moet worden gecontroleerd, waardoor uw computer beter beveiligd is tegen nieuwe aanvallen. Als de lijst met virussen verouderd is, is uw computer kwetsbaar voor nieuwe gevaren. Voor updates moet u doorgaans een jaarabonnement hebben. Houd het abonnement up-to-date om regelmatige updates te ontvangen.

Waarschuwing

 • Als u geen antivirussoftware gebruikt, staat uw computer bloot aan aanvallen van schadelijke software. Bovendien bestaat het risico dat u virussen naar andere computers verspreidt.

Zie ook Virussen: veelgestelde vragen.

Een antispywareprogramma gebruiken

Spyware is software die reclame kan weergeven, informatie over u kan verzamelen of instellingen op uw computer kan wijzigen, meestal zonder u hiervoor om toestemming te vragen. Spyware kan bijvoorbeeld ongewenste werkbalken, koppelingen of favorieten in uw webbrowser installeren, uw standaardstartpagina wijzigen of regelmatig pop-upreclame weergeven. Sommige spyware heeft geen waarneembare symptomen maar verzamelt in het geheim vertrouwelijke informatie, zoals de websites die u bezoekt of tekst die u typt. De meeste spyware wordt geïnstalleerd door gratis software die u downloadt, maar in sommige gevallen resulteert een bezoek aan een website al in een spyware-infectie.

Gebruik een antispywareprogramma om uw computer beter te beveiligen tegen spyware. Deze versie van Windows heeft het ingebouwde antispywareprogramma Windows Defender, dat standaard ingeschakeld is. Bij pogingen van spyware om zich op uw computer te installeren wordt u door Windows Defender gewaarschuwd. Bovendien kan het programma uw computer op bestaande spyware controleren en deze vervolgens verwijderen.

Omdat er elke dag nieuwe spyware uitkomt, moet Windows Defender regelmatig worden bijgewerkt om de meest recente spyware te kunnen detecteren en weren. Telkens wanneer u een update van Windows uitvoert, wordt Windows Defender zo nodig bijgewerkt. Stel Windows in op het automatisch installeren van updates (zie hieronder) voor optimale beveiliging.

Zie ook Spyware: veelgestelde vragen en Werken met Windows Defender

Automatisch Windows-updates uitvoeren

Van tijd tot tijd maakt Microsoft belangrijke updates voor Windows beschikbaar waarmee u uw computer beter kunt beschermen tegen nieuwe virussen en andere beveiligingsrisico's. Als u deze updates zo snel mogelijk wilt ontvangen, schakelt u de functie voor automatische updates in. U hoeft zich dan geen zorgen te maken dat kritieke fixes voor Windows op uw computer ontbreken.

Updates worden op de achtergrond gedownload terwijl u verbinding hebt met internet. Tenzij u een ander tijdstip opgeeft, worden de updates geïnstalleerd om 03:00 uur. Als u de computer vóór die tijd uitschakelt, kunt u updates installeren voordat u de computer afsluit. Doet u dit niet, dan worden ze door Windows geïnstalleerd wanneer u de computer de volgende keer opstart.

Automatische updates inschakelen

 1. U kunt Windows Update als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik op Windows Update.

 2. Klik op Instellingen wijzigen.

 3. Zorg dat de optie Nieuwe updates automatisch installeren (aanbevolen) is geselecteerd. Belangrijke updates voor uw computer worden automatisch geïnstalleerd zodra deze beschikbaar zijn. Belangrijke updates bieden aanzienlijke voordelen, zoals verbeterde beveiliging en betrouwbaarheid.

 4. Zorg ervoor dat onder Aanbevolen updates het selectievakje Aanbevolen updates opnemen wanneer updates worden gemeld, gedownload en geïnstalleerd is ingeschakeld. Klik dan op OK. Aanbevolen updates kunnen oplossingen voor niet-essentiële problemen bevatten en uw computerervaring verbeteren. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

Zie ook De Windows-functie voor automatische updates.

Een standaardgebruikersaccount gebruiken

Wanneer u zich op de computer aanmeldt, wordt u door Windows een bepaald niveau van rechten en bevoegdheden toegewezen, al naar gelang het type gebruikersaccount waarover u beschikt. Er zijn drie typen gebruikersaccounts: standaard, administrator en gast.

Hoewel een administratoraccount volledige controle over een computer verschaft, kunt u uw computer met een standaardaccount beter beveiligen. Als andere personen (bijvoorbeeld hackers) toegang tot uw computer krijgen terwijl u bent aangemeld, kunnen ze niet knoeien met de beveiligingsinstellingen voor de computer of andere gebruikersaccounts wijzigen.

Uw accounttype achterhalen

 • U kunt Gebruikersaccounts als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Gebruikersaccounts en Ouderlijk toezicht (of klik op Gebruikersaccounts als u bent verbonden met een netwerkdomein) en klik vervolgens op Gebruikersaccounts.

  Het accounttype wordt onder uw naam weergegeven.

  Afbeelding van gebruikersaccountgegevens
  Gebruikersaccountgegevens

Zie Accounttypen van gebruikers wijzigen als u een administratoraccount gebruikt en wilt nagaan hoe u deze in een standaardaccount verandert.

Zie ook Gebruikersaccounts: veelgestelde vragen.

Tips voor veilig gebruik van e‑mail en het web

 • Wees voorzichtig bij het openen van e‑mailbijlagen. E‑mailabijlagen (bestanden die bij e‑mailberichten zijn bijgevoegd) zijn de voornaamste bron van virusinfectie. Open nooit een bijlage van iemand die u niet kent. Als u de afzender kent maar geen bijlage verwacht, controleert u of de afzender de bijlage metterdaad heeft verzonden voordat u deze opent. Zie Wanneer u een e‑mailbericht kunt vertrouwen en E‑mailvirussen vermijden.

 • Bescherm uw persoonlijke gegevens zorgvuldig. Als u op een website om een creditcardnummer, bankgegevens of andere persoonlijke gegevens wordt gevraagd, controleert u of de website kan worden vertrouwd en een beveiligd transactiesysteem gebruikt. Zie Wanneer u een website kunt vertrouwen.

 • Gebruik Phishingfilter in Internet Explorer. Phishing is de techniek waarmee computergebruikers door middel van frauduleuze e‑mailberichten of websites worden overgehaald persoonlijke of financiële gegevens bekend te maken. De frauduleuze e‑mail of website is ogenschijnlijk afkomstig van een vertrouwde bron, zoals een bank, creditcardbedrijf of bonafide webwinkel. Phishingfilter helpt bij het detecteren van phishingwebsites en dient ter bescherming tegen zwendel. Zie Phishingfilter: veelgestelde vragen.

 • Wees voorzichtig met het aanklikken van hyperlinks in e‑mailberichten. Hyperlinks (koppelingen waarop u kunt klikken om een website te openen) worden vaak gebruikt bij oplichterij via phishing en spyware, maar kunnen ook virussen overbrengen. Klik alleen op koppelingen in e‑mailberichten die u vertrouwt.

 • Installeer alleen invoegtoepassingen van websites die u vertrouwt. Met invoegtoepassingen voor webbrowsers, waaronder ActiveX-besturingselementen, kunnen elementen zoals werkbalken, tikkers, video en animatie op webpagina's worden weergegeven. Invoegtoepassingen kunnen echter ook spyware of andere schadelijke software installeren. Als u op een website wordt gevraagd een invoegtoepassing te installeren, dient u alleen op dit verzoek in te gaan als u de website vertrouwt. Zie Is het verstandig ActiveX-besturingselementen te installeren? en Internet Explorer-invoegtoepassingen: veelgestelde vragen.