U kunt een firewall gebruiken als u wilt voorkomen dat hackers of schadelijke software (zoals wormen) via een netwerk of internet toegang tot uw computer krijgen. Het gebruik van een firewall kan er daarnaast toe bijdragen dat het verzenden van schadelijke software vanaf uw computer naar andere computers wordt geblokkeerd.

Het tabblad Algemeen in Windows Firewall bevat drie instellingen. Hieronder wordt beschreven wat het effect is van deze instellingen en wanneer u deze moet gebruiken.

Ingeschakeld (aanbevolen)

Deze instelling is standaard ingeschakeld. Wanneer Windows Firewall is ingeschakeld, wordt gegevensuitwisseling via de firewall voor de meeste programma's geblokkeerd. Als u gegevensuitwisseling via de firewall voor een programma wilt toestaan, voegt u het programma toe aan de lijst met uitzonderingen (op het tabblad Uitzonderingen). Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat u pas foto's kunt verzenden via een expresbericht wanneer u het chatprogramma toevoegt aan de lijst met uitzonderingen. Zie Een programma toestaan te communiceren via Windows Firewall voor meer informatie over het toevoegen van een programma aan de lijst Uitzonderingen.

Alle binnenkomende verbindingen blokkeren

Deze instelling blokkeert alle ongevraagde pogingen om een verbinding tot stand te brengen met de computer. Gebruik deze instelling wanneer u de computer optimaal wilt beveiligen, bijvoorbeeld wanneer u verbinding maakt met een openbaar netwerk in een hotel of op een luchthaven of wanneer een worm zich verspreidt via internet. Wanneer u deze instelling selecteert, ontvangt u een melding wanneer Windows Firewall een programma blokkeert en wordt de lijst met uitzonderingen genegeerd.

Wanneer u Alle binnenkomende verbindingen blokkeren inschakelt, kunt u nog steeds de meeste webpagina's bekijken en e-mail- en expresberichten verzenden en ontvangen.

Uitgeschakeld (niet aanbevolen)

Schakel deze instelling niet in, tenzij uw computer wordt beschermd door een andere firewall. Als u Windows Firewall uitschakelt, is uw computer (en netwerk, indien van toepassing) kwetsbaarder voor hackers en schadelijke software (zoals wormen).

Opmerking

  • Als niet alle firewall-instellingen beschikbaar zijn en uw computer is verbonden met een domein, beheert de systeembeheerder deze instellingen mogelijk via Groepsbeleid.