Veelgestelde vragen over de instellingen voor het importeren van video

Hier vindt u antwoorden op een aantal vragen die vaak worden gesteld over de instellingen voor het importeren van video in Video importeren.

Alles weergeven

Wat zijn video-indelingen?

Het gebruikte videobestandstype is afhankelijk van de video-indeling die u kiest. Op die manier kunt u het bestandstype bepalen voor de videobeelden die u van een digitale videoband importeert naar uw computer wanneer u Video importeren gebruikt.

Welke video-indelingen kan ik kiezen?

U kunt video van een videoband importeren als een WMI-bestand (Windows) of als een bestand met de standaardindeling voor uw digitale videoapparaat (DV), bijvoorbeeld Indeling van videoapparaat (AVI). U kunt in Video importeren ook aangeven dat u voor elke clip op de videoband een afzonderlijk WMV-bestand wilt maken. Als de videoband bijvoorbeeld acht clips bevat, kunt u met Video importeren acht afzonderlijke WMV-bestanden maken.

Waarmee moet ik rekening houden bij het kiezen van de video-indeling voor geïmporteerde video?

In de volgende lijst wordt een aantal zaken genoemd waarmee u bij het kiezen van een video-indeling rekening moet houden.

  • Het programma waarmee u de geïmporteerde videobeelden wilt bewerken. Kies een video-indeling die wordt ondersteund door het programma voor videobewerking dat u wilt gebruiken. Als het programma waarmee u de videobeelden wilt bewerken bijvoorbeeld AVI-videobestanden of MPEG-2-bestanden ondersteunt, kiest u Audio Video Interleaved (een bestand). Als u een programma voor videobewerking wilt gebruiken dat bestanden van het type WMV ondersteunt en u afzonderlijke clips wilt gebruiken in de bewerkte video, kiest u WindowsMedia Video (een bestand per scène).

  • Eventuele plannen om de definitieve videofilm weer op te nemen op videoband. Als u van plan bent de bewerkte film uiteindelijk weer op band op te nemen, kiest u Audio Video Interleaved (een bestand).

  • De beschikbare ruimte op de vaste schijf. Als u omvangrijke video- en audiobestanden naar de computer wilt importeren, moet u rekening houden met de beschikbare ruimte op de vaste schijf. Als u de videobeelden bijvoorbeeld wilt importeren als AVI-bestand, neemt één uur video ca. 13 GB (gigabyte) op de vaste schijf in beslag. Wanneer u dezelfde videobeelden importeert en opslaat als WMV-bestand, neemt dit ca. 1 GB ruimte op de vaste schijf in beslag.

  • De hoogte-breedteverhouding van de oorspronkelijke videobeelden op de videoband. Afhankelijk van uw DV-camera en de camera-instellingen ten tijde van de oorspronkelijke opnamen, kan het zijn dat de videobeelden zijn opgenomen met een hoogte-breedteverhouding van 16:9 (breedbeeld) of 4:3 (standaard). Kies een video-indeling en hoogte-breedteverhouding in Video importeren die overeenkomen met de instellingen die voor de video-opnamen op de band zijn gebruikt.

  • De systeembronnen van de computer. Als de systeembronnen van uw computer beperkt zijn en u bijvoorbeeld een langzamere processor, minder RAM-geheugen of een vaste schijf met weinig beschikbare schijfruimte hebt, kunt u overwegen de videobeelden te importeren als WMV-bestand, en niet als AVI-bestand. Op die manier kunt u problemen met het importeren van video, zoals het wegvallen van frames, voorkomen.

  • Verloren frames. Als u van plan bent bij het importeren verloren frames toe te staan, kiest u Audio Video Interleaved (een bestand). Als u niet wilt dat frames verloren gaan, kunt u overwegen de videobeelden te importeren als WMV-bestand.

Hoe wordt bepaald hoeveel videobestanden er worden gemaakt wanneer ik video importeer?

Wanneer u video importeert als meerdere WMV-bestanden, worden in Video importeren de posities in de videobeelden herkend waar scèneovergangen plaatsvinden en wordt voor elke clip een afzonderlijk WMV-bestand gemaakt. Wanneer u de videoband importeert als één WMV- of AVI-bestand, worden de videobeelden van de DV-camera doorgaans als één videobestand op uw computer geïmporteerd en opgeslagen. Het kan echter gebeuren dat er meerdere videobestanden worden gemaakt, om een van de volgende redenen:

  • De indeling van de videobeelden op de band verandert. Als de videobeelden op de band oorspronkelijk zijn opgenomen in de ene video-indeling en vervolgens een andere video-indeling is gebruikt, wordt er een nieuw videobestand gemaakt telkens wanneer de video-indeling van de video-opnamen verandert. Stel, een gedeelte van de videobeelden is opgenomen in de video-indeling NTSC en vervolgens zijn er opnamen gemaakt in de video-indeling PAL. Er wordt dan een nieuw videobestand gemaakt wanneer de video-indeling van NTSC verandert in PAL.

  • De hoogte-breedteverhouding van de videobeelden op de band verandert. Als de videobeelden op de band oorspronkelijk zijn opgenomen met een bepaalde hoogte-breedteverhouding en vervolgens een andere hoogte-breedteverhouding is gebruikt, wordt er een nieuw videobestand gemaakt telkens wanneer de hoogte-breedteverhouding van de video-opnamen verandert. Stel, een gedeelte van de videobeelden is opgenomen met een hoogte-breedteverhouding van 16:9 (breedbeeld) en vervolgens is de opname-instelling op de camera gewijzigd in 4:3 (standaard). Er wordt dan een nieuw videobestand gemaakt wanneer de hoogte-breedteverhouding van de opnamen van 16:9 verandert in 4:3.