Als u een mobiele pc hebt, kunt u een lijst van beschikbare draadloze netwerken weergeven en vervolgens verbinding maken met een van deze netwerken, ongeacht uw locatie. De draadloze netwerken verschijnen alleen als uw computer is uitgerust met een draadloze netwerkadapter en de adapter ingeschakeld is.

  1. U kunt Verbinding met een netwerk maken als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Verbinding maken met.

  2. Dubbelklik in de lijst Weergeven op Draadloos.

    Er wordt een lijst weergegeven van alle draadloze netwerken die momenteel beschikbaar zijn.

  3. Klik op een netwerk en klik vervolgens op Verbinding maken.

    Als u geen netwerk ziet waarmee u verbinding wilt maken, klikt u op Een verbinding of netwerk instellen. Er verschijnt een lijst met opties. Hiermee kunt u handmatig een netwerk zoeken, een verbinding met een netwerk tot stand brengen en een nieuwe netwerkverbinding maken.

    Bij sommige netwerken moet u een netwerkbeveiligingssleutel of wachtwoordzin opgeven. Vraag de netwerkbeheerder of de serviceprovider naar deze sleutel of wachtwoordzin als u verbinding met een dergelijk netwerk wilt maken.

Waarschuwing

  • Maak zo mogelijk alleen verbinding met beveiligde draadloze netwerken. Als u toch verbinding maakt met een onbeveiligd netwerk, moet u zich ervan bewust zijn dat iemand met de juiste hulpmiddelen alles kan volgen wat u doet en dus ook de websites die u bezoekt, de documenten waarmee u werkt en de opgegeven gebruikersnamen en wachtwoorden kan zien.