De details van een probleemrapport weergeven

Probleemrapporten stellen Windows in staat problemen te identificeren en u op de hoogte te stellen als er een oplossing beschikbaar is. Als er geen oplossing beschikbaar is, kan Microsoft met behulp van de details in het probleemrapport een oplossing proberen te maken.

Als zich een probleem voordoet en u wordt gevraagd of u wilt zoeken naar een oplossing, kunt u de details van het probleemrapport bekijken voordat u het naar Microsoft stuurt. Als u de details van het probleemrapport wilt bekijken voordat u het opstuurt, klikt u in het dialoogvenster waarin u wordt gevraagd of u wilt zoeken naar een oplossing, op Details van probleem weergeven.

U kunt ook rapportdetails bekijken in de probleemgeschiedenis van de computer. U gaat hiervoor als volgt te werk:

  1. U kunt Rapporten van en oplossingen voor problemen volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Systeem en onderhoud en klik vervolgens op Rapporten van en oplossingen voor problemen.

  2. Klik in het linkerdeelvenster op Probleemgeschiedenis weergeven.

  3. Dubbelklik op het probleem dat u wilt weergeven.

Tip

  • Klik met de rechtermuisknop op een probleem om meer opties weer te geven om ermee te werken