De eigenschappen van een bestand weergeven

Eigenschappen zijn beschrijvende gegevens om uw bestanden beter te kunnen ordenen en terugvinden. Eigenschappen worden niet in de feitelijke inhoud van het bestand opgenomen, maar bieden informatie over het bestand. Naast labels (aangepaste eigenschappen die elke gewenste tekst kunnen bevatten), kunnen uw bestanden vele andere eigenschappen bevatten, zoals de laatste wijzigingsdatum, de auteur en een classificatie.

Alles weergeven

De meest gebruikelijke eigenschappen weergeven

U kunt de meest gebruikelijke eigenschappen van een bestand bekijken in het detailvenster.

 1. Open de map met het bestand waarvan u de eigenschappen wilt zien.

 2. Klik op het bestand om de eigenschappen weer te geven in het detailvenster onder aan het mapvenster.

  Afbeelding van labels in het detailvenster
  Voorbeeld van labels in het detailvenster

Alle eigenschappen weergeven

Het detailvenster is handig, maar toont niet alle eigenschappen die aan een bestand zijn gekoppeld. Als u alle eigenschappen van een bestand wilt zien, voert u de volgende stappen uit:

 1. Open de map met het bestand waarvan u de eigenschappen wilt zien.

 2. Klik met de rechtermuisknop op het bestand en klik op Eigenschappen.

 3. Klik op het tabblad Details om alle aan het bestand gekoppelde eigenschappen weer te geven.

Eigenschappen van een bestand verwijderen

Als u een bestand met een andere persoon wilt delen, wilt u wellicht enkele of alle bestandseigenschappen verwijderen, met name als deze persoonlijke gegevens bevatten. De eigenschap Auteur kan bijvoorbeeld de namen bevatten van mensen die aan een bestand hebben samengewerkt, en labels kunnen woorden of zinnen bevatten die niet voor andere personen bestemd zijn.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het bestand en klik op Eigenschappen.

 2. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen op het tabblad Details.

 3. Klik op Eigenschappen en persoonlijke informatie verwijderen.

 4. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen verwijderen op Een kopie maken waaruit alle mogelijke eigenschappen zijn verwijderd en klik op OK. U kunt zo een oorspronkelijke versie van het bestand met alle eigenschappen behouden en een kopie maken waaruit alle eigenschappen zijn verwijderd, zodat deze geschikt is om te delen.
  – of –
  Klik in het dialoogvenster Eigenschappen verwijderen op Verwijder de volgende eigenschappen uit het bestand, schakel de selectievakjes in voor de eigenschappen die u wilt verwijderen en klik op OK.

Opmerking

 • Als u eigenschappen hebt toegevoegd met een ander programma dan Windows, moet u dat programma gebruiken om die eigenschappen te verwijderen. Via het dialoogvenster Eigenschappen verwijderen worden eigenschappen verwijderd die via Windows zijn toegevoegd, maar kunnen mogelijk niet alle eigenschappen worden verwijderd die door bepaalde andere programma's zijn toegevoegd.