Wat zijn standaardschijven en dynamische schijven?

Standaardschijven en dynamische schijven zijn twee typen vaste-schijfconfiguraties in Windows. De meeste computers zijn geconfigureerd met standaardschijven, die qua beheer het eenvoudigst zijn. Geavanceerde gebruikers en IT-deskundigen kunnen gebruikmaken van dynamische schijven, die meerdere vaste schijven binnen een computer gebruiken om gegevens te beheren, doorgaans met het doel de prestaties of betrouwbaarheid te verbeteren.

Opmerking

  • Alleen de edities Windows Vista Enterprise en Windows Vista Ultimate ondersteunen dynamische schijven.

Een standaardschijf kan primaire partities, uitgebreide partities en logische stations bevatten voor het ordenen van gegevens. Een geformatteerde partitie wordt ook wel een volume genoemd (de termen 'volume' en 'partitie' worden vaak door elkaar gebruikt). In deze versie van Windows kunnen standaardschijven vier primaire partities of drie primaire partities en één uitgebreide partitie bevatten. De uitgebreide partitie kan meerdere logische stations bevatten (er worden maximaal 128 logische stations ondersteund). Op een standaardschijf kunnen geen gegevens worden gedeeld door meerdere partities of worden verdeeld over meerdere partities. Elke partitie op een standaardschijf is een afzonderlijke entiteit op de schijf.

Dynamische stations kunnen een groot aantal dynamische volumes bevatten (ongeveer 2000) die als de primaire partities functioneren die op basisstations worden gebruikt. In sommige versies van Windows kunt u afzonderlijke dynamische vaste schijven combineren in één enkel dynamisch volume (spanning genaamd), gegevens tussen verschillende vaste schijven splitsen (striping genaamd) voor hogere prestaties, of gegevens tussen verschillende vaste schijven dupliceren (mirroring genaamd) voor meer betrouwbaarheid.

De edities Windows Vista Ultimate en Windows Vista Enterprise ondersteunen spanning en striping van dynamische stations, maar niet mirroring. (Windows Server 2008 ondersteunt mirroring.) Ga voor meer informatie voor geavanceerde gebruikers naar de website Windows Vista Springboard Resource Guide.