Wat zijn partities en logische stations?

Een partitie, soms ook een volume genoemd, is een gebied op een vaste schijf dat kan worden geformatteerd met een bestandssysteem en kan worden aangeduid met een letter uit het alfabet. Station C is bijvoorbeeld op de meeste Windows-computers een partitie.

Als u in deze versie van Windows met Schijfbeheer, een module van MMC (Microsoft Management Console), partities maakt op een standaardschijf, zijn de eerste drie partities die u maakt primaire partities. Daarmee kunt een besturingssysteem opstarten. Als u meer dan drie partities wilt maken, wordt de vierde partitie gemaakt als een uitgebreide partitie.

Met een uitgebreide partitie kunt u de limiet voor het aantal primaire partities op een standaardschijf omzeilen. Een uitgebreide partitie kan een of meer logische stations bevatten. Logische stations werken net als primaire partities. Het enige verschil met een primaire partitie is dat logische stations niet kunnen worden gebruikt om een besturingssysteem te starten.

Een vaste schijf moet worden gepartitioneerd en geformatteerd voordat u op de schijf gegevens kunt opslaan. Veel computers zijn gepartitioneerd als één partitie die even groot is als de gehele vaste schijf. Het partitioneren van een vaste schijf in verscheidene kleinere partities is niet verplicht, maar kan handig zijn voor het ordenen van gegevens op de vaste schijf. Sommige gebruikers prefereren afzonderlijke partities voor het Windows-besturingssysteem, programma's en persoonlijk gegevens.