Machtigingen zijn regels die zijn gekoppeld aan objecten op een computer of een netwerk, zoals bestanden en mappen. Machtigingen bepalen of u toegang hebt tot een object en wat u ermee kunt doen. U kunt bijvoorbeeld toegang hebben tot een document in een gedeelde map op het netwerk, maar alleen gemachtigd zijn om het document te lezen en niet om het te wijzigen. Systeembeheerders en gebruikers met een beheerdersaccount voor computers kunnen machtigingen toekennen aan afzonderlijke gebruikers of aan groepen.

De volgende tabel toont een overzicht van de gangbare toegangsniveaus voor bestanden en mappen.

Toegangsniveau
Beschrijving

Volledig beheer

Gebruikers kunnen de volledige inhoud van een bestand of map bekijken, bestaande bestanden en mappen wijzigen, nieuwe bestanden en mappen maken en programma's in de betreffende map uitvoeren.

Wijzigen

Gebruikers kunnen bestaande bestanden en mappen wijzigen, maar geen nieuwe maken.

Lezen en uitvoeren

Gebruikers kunnen de inhoud van bestaande bestanden en mappen bekijken en programma's in de map uitvoeren.

Lezen

Gebruikers kunnen de inhoud van een map bekijken en bestanden en mappen openen.

Schrijven

Gebruikers kunnen nieuwe bestanden en mappen maken en bestaande bestanden en mappen wijzigen.