Wat zijn printermachtigingen?

Printermachtigingen bepalen welke printereigenschappen u kunt beheren, zoals het wijzigen van de naam van een printer, het delen van een printer en het verlenen of weigeren van toegang tot een printer en printermachtigingen bepalen wie documenten of printereigenschappen kan beheren. Printermachtigingen worden gewoonlijk beheerd door de persoon die de printer heeft geïnstalleerd. Als het een printer betreft die met een bedrijfsnetwerk is verbonden, worden de printermachtigingen meestal beheerd door een systeembeheerder.

Printermachtigingen kunnen worden toegekend aan afzonderlijke gebruikers en aan een groep gebruikers met hetzelfde type gebruikersaccount. De leden van de groep Administrators voor een computer beschikken bijvoorbeeld standaard over printermachtigingen.

Windows kent vier typen printermachtigingen:

  • Afdrukken Elke gebruiker kan de afdruktaken die hij of zij naar de printer heeft verzonden standaard starten, annuleren, onderbreken en opnieuw starten.

  • Documenten beheren Gebruikers met deze machtiging kunnen alle afdruktaken in de afdrukwachtrij van een printer annuleren. Dit geldt ook voor documenten en bestanden die door andere gebruikers worden afgedrukt. Zie De afdrukwachtrij weergeven voor meer informatie.

  • Printers beheren Deze machtiging stelt een gebruiker in staat om de naam van een printer te wijzigen, om de printer te verwijderen, om de printer te delen en om voorkeursinstellingen voor de printer te kiezen. Deze machtiging stelt een gebruiker bovendien in staat om printermachtigingen voor andere gebruikers in te stellen en om alle afdruktaken voor de printer te beheren. De leden van de groep Administrator voor een computer beschikken standaard over de machtiging voor het beheren van printers.

  • Speciale machtigingen Dergelijk machtigingen worden gewoonlijk alleen door systeembeheerders gebruikt en kunnen worden gebruikt om, in gevallen waarin dat nodig is, de eigenaar van de printer te wijzigen. De MAKER EIGENAAR van de printer beschikt over alle printermachtigingen. Dit is standaard de persoon die de printer installeert.