Wat moet ik doen als mijn apparaat wordt gesynchroniseerd met een andere mediabibliotheek van Windows Media Player?

Als u op uw computer een apparaat aansluit dat al wordt gesynchroniseerd met een andere mediabibliotheek van Windows Media Player hebt u twee mogelijkheden: u kunt tijdelijk synchroniseren met de huidige mediabibliotheek of u kunt instellen dat het apparaat permanent wordt gesynchroniseerd met de huidige mediabibliotheek. Als u ervoor kiest alleen tijdelijk te synchroniseren, zijn bepaalde functies van Media Player niet beschikbaar. Wijzigingen van de mediagegevens op het apparaat worden bijvoorbeeld niet naar het bestand in de mediabibliotheek gekopieerd. Bovendien kunnen bestanden die tijdens de huidige sessie zijn toegevoegd, niet worden verwijderd door de mediabibliotheek die de permanente synchronisatierelatie met het apparaat heeft. U moet de bestanden dan handmatig verwijderen.

Als u permanent met de huidige mediabibliotheek wilt synchroniseren, blijven bestaande bestanden op het apparaat aanwezig totdat u ze handmatig verwijdert. U kunt bestanden als volgt handmatig verwijderen:

  1. Start Media Player en sluit het apparaat vervolgens aan op de computer.

  2. Klik zo nodig op de tab Synchroniseren en klik vervolgens in het navigatievenster op het apparaat.

  3. Klik met de rechtermuisknop op de bestanden die u wilt verwijderen van het apparaat en klik vervolgens op Verwijderen.