Wat is een proxyserver?

Deze informatie is van toepassing op Windows Internet Explorer 7 en Windows Internet Explorer 8.

Een proxyserver is een computer die werkt als intermediair tussen een webbrowser (zoals Internet Explorer) en internet. Proxyservers verbeteren de webprestaties omdat daarop een kopie van veelgebruikte webpagina's wordt opgeslagen. Als in een browser een webpagina wordt opgevraagd die is opgeslagen in de paginaverzameling op de proxyserver (de cache), wordt de pagina van de proxyserver weergegeven. Dit is sneller dan het weergeven van de pagina van internet. Proxyservers verbeteren ook de beveiliging omdat wordt gefilterd op bepaalde webinhoud en schadelijke software.

Proxyservers worden vooral gebruikt in netwerken van organisaties en bedrijven. Mensen die vanuit huis een verbinding maken met internet, zullen meestal geen proxyserver gebruiken.