Schijfdefragmentatie is een proces waarbij gefragmenteerde bestanden op de vaste schijf van de computer weer tot een geheel worden verenigd.

Als u bestanden opslaat, wijzigt of verwijdert, vindt er na verloop van tijd fragmentatie plaats op de vaste schijf. De wijzigingen die u in een bestand opslaat, worden vaak op een andere locatie opgeslagen dan het oorspronkelijke bestand. Extra wijzigingen worden op nog weer andere locaties opgeslagen. Na verloop van tijd raken zowel het bestand als de schijf zelf gefragmenteerd en gaat de computer langzamer werken omdat bijvoorbeeld voor het openen van een bestand op meerdere locaties naar fragmenten van dat bestand moet worden gezocht.

Schijfdefragmentatie is een hulpprogramma waarmee de gegevens op de vaste schijf opnieuw worden geordend en waarmee gefragmenteerde bestanden weer tot een geheel worden verenigd, zodat de computer efficiënter kan werken. In deze versie van Windows wordt Schijfdefragmentatie volgens een schema uitgevoerd, zodat u niet zelf in de gaten hoeft te houden wanneer de schijf moet worden gedefragmenteerd. U kunt Schijfdefragmentatie echter desgewenst ook handmatig uitvoeren of het schema voor het automatisch uitvoeren aanpassen.