Wat zijn mediagegevens in Windows Media Player en waarom zijn deze belangrijk?

Mediagegevens (ook wel metagegevens genoemd) is een algemene term die wordt gebruikt om de inhoud van een digitaal mediabestand te beschrijven. Hier ziet u enkele algemene typen mediagegevens voor muziekbestanden:

  • Titel (de naam van het nummer)

  • Album (de naam van het album waarop het nummer staat)

  • Artiest (de naam van de belangrijkste artiest op het album)

  • Meewerkende artiesten (de namen van de artiesten die hebben meegewerkt aan de uitvoering van het nummer)

  • Genre (het type muziek)

  • Classificatie (het aantal sterren waarmee het nummer door u of door een gegevensprovider is geclassificeerd)

Elk van de bovenstaande items is een mediagegevenskenmerk (ook wel een label genoemd). Andere typen digitale mediabestanden, zoals video's, tv-opnamen of afbeeldingen, kunnen andere kenmerken hebben die relevant zijn voor hun type inhoud. Een tv-opnamebestand kan bijvoorbeeld de kenmerken 'Acteurs' en 'Serie' hebben en een afbeeldingsbestand kan de kenmerken 'Gebeurtenis' en 'Genomen op' hebben.

Wanneer een digitaal mediabestand wordt gemaakt, worden door het programma of het apparaat waarmee het bestand wordt gemaakt normaal gesproken enkele mediagegevens toegevoegd aan het bestand. Wanneer u een cd ript, worden door Window Media Player bijvoorbeeld mediagegevens van internet gedownload. Deze gegegevens worden toegevoegd aan de WMA- of MP3-bestanden die op uw computer worden gemaakt. U kunt desgewenst ook handmatig mediagegevens voor items in uw mediabibliotheek toevoegen of bewerken met Windows Media Player.

Het is belangrijk dat uw bestanden volledige en correcte mediagegevens bevatten om optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden van het programma. Deze gegevens worden door Window Media Player gebruikt om items in uw mediabibliotheek te organiseren, te sorteren en te zoeken. Zie Mediagegevens toevoegen of bewerken voor informatie over het toevoegen of bewerken van mediagegevens.