De veilige modus is een Windows-modus voor het oplossen van problemen waarin alleen de absoluut noodzakelijke onderdelen worden gestart. In de veilige modus worden alleen de basisbestanden en de basisstuurprogramma's gestart die nodig zijn om Windows te kunnen uitvoeren. De woorden Veilige modus die in de hoeken van het scherm worden weergegeven, geven aan welke Windows-modus er wordt uitgevoerd. Als een bestaand probleem niet opnieuw optreedt wanneer u de computer in de veilige modus start, kunt u de standaardinstellingen en de basisstuurprogramma's elimineren als mogelijke oorzaken van het desbetreffende probleem.

Als u de oorzaak van het probleem niet kent, kunt proberen of u deze kunt vinden door mogelijke oorzaken te elimineren. Start alle programma's die u regelmatig gebruikt, waaronder de programma's in de map Opstarten een voor een, zodat u kunt controleren of het probleem mogelijk door een van deze programma's wordt veroorzaakt.

Als uw computer automatisch in de veilige modus opstart, zonder dat er een bericht wordt weergegeven, is er mogelijk sprake van een probleem met uw computer dat ervoor zorgt dat Windows niet normaal kan opstarten. Als u vermoedt dat het probleem wordt veroorzaakt door een programma of een apparaat dat u onlangs hebt geïnstalleerd, kunt u proberen of u dit kunt verhelpen door gebruikt te maken van Systeemherstel. Zie Wat is Systeemherstel? voor meer informatie.