Wat moet ik doen als Windows niet correct opstart

Omdat het oplossen van problemen met het systeem een complex proces is en hardware- en softwareconfiguraties aanzienlijk kunnen variëren, zijn er verschillende benaderingen die u kunt volgen om problemen op te lossen die er mogelijk toe leiden dat Windows niet op de juiste wijze wordt opgestart. Hier volgt een aantal hulpprogramma's dat u kunt gebruiken en strategieën die u kunt uitproberen:

Alles weergeven

Systeemherstel

Systeemherstel kan uw systeembestanden terugzetten van een moment voordat u een probleem hebt opgemerkt, zonder dat dit invloed heeft op documenten, foto's of andere persoonlijke bestanden. Als het probleem na het uitvoeren van Systeemherstel niet is verholpen, kunt u de herstelbewerking ongedaan maken en een ander herstelpunt kiezen. Zie Wat is Systeemherstel? voor meer informatie.

Vaststellen of het probleem gerelateerd is aan hardware

 • Geheugen. Geheugenfouten kunnen worden veroorzaakt door een gebrekkig RAM (random access memory). Zie Hoe weet ik of mijn computer een geheugenprobleem heeft? als u het geheugen van uw computer op fouten wilt scannen.

 • Vaste schijven. Problemen met de vaste schijf kunnen worden veroorzaakt door beschadigde systeembestanden of door fysieke fouten op de schijf zelf. Zie De vaste schijf controleren op fouten als u de vaste schijf van uw computer op fouten wilt scannen.

 • Apparaten en stuurprogramma's. Als u een nieuw apparaat, een nieuwe videokaart of andere hardware hebt geïnstalleerd die mogelijk een probleem veroorzaakt, is het stuurprogramma van het apparaat mogelijk niet compatibel met Windows. Zie Tips voor het oplossen van veelvoorkomende stuurprogrammaproblemen voor meer informatie. Als het verwijderen van het stuurprogramma of het terugzetten van het stuurprogramma naar een eerdere versie het probleem niet verhelpt, kunt u proberen om de hardware te verwijderen en uw computer vervolgens opnieuw te starten.

Vaststellen of het probleem gerelateerd is aan software

 • Compatibiliteit. De meeste programma's die voor Windows XP zijn geschreven, werken ook in deze versie van Windows, maar sommige oudere programma's worden mogelijk gebrekkig of helemaal niet uitgevoerd. Als een programma dat voor een eerdere versie van Windows is geschreven niet op de juiste wijze wordt uitgevoerd, gebruikt u de wizard Programmacompatibiliteit om de compatibiliteitsinstellingen van het programma te wijzigen, of wijzigt u de instellingen handmatig op het tabblad Compatibiliteit van het programma. Zie Oudere programma's uitvoeren in deze versie van Windows‌‌ voor meer informatie.

 • Installatie ongedaan maken. Als u het programma niet kunt verwijderen, kunt u proberen om met behulp van Systeemherstel uw systeem terug te zetten op de status van een vroeger tijdstip toen het wel naar behoren werkte. Zie Wat is Systeemherstel? voor meer informatie.

Opties die u kunt proberen als Windows niet goed of traag opstart

 • Systeemherstel gebruiken U kunt Systeemherstel gebruiken als u uw systeembestanden wilt terugzetten met behulp van een herstelpunt dat is opgeslagen voor het moment waarop u het probleem voor het eerst hebt opgemerkt. Systeemherstel is niet van invloed op documenten, foto's of andere persoonlijke bestanden. Zie Wat is Systeemhertstel? voor meer informatie

 • Volgorde bij meerdere besturingssystemen. Als u meerdere besturingssystemen op uw computer hebt geïnstalleerd (een configuratie van meerdere besturingssystemen), kunt u kiezen welk besturingssysteem moet worden opgestart als u uw computer inschakelt. Zie Het besturingssysteem wijzigen dat standaard wordt opgestart (meerdere besturingssystemen) voor meer informatie.

 • De veilige modus gebruiken U kunt de veilige modus gebruiken om tijdelijk programma's uit te schakelen die zichzelf opstarten wanneer Windows wordt gestart. Als een van deze programma's een probleem veroorzaakt, kunt u de computer in de veilige modus opstarten en het programma verwijderen voordat het wordt opgestart. Zie Geavanceerde opstartopties (waaronder de veilige modus) voor meer informatie over de veilige modus.

  Als uw computer alleen nog maar in de veilige modus opstart, wordt het probleem mogelijk veroorzaakt door hardware die of een programma dat u onlangs hebt geïnstalleerd. Probeer recente programma's of recente hardware te verwijderen en controleer of hiermee het probleem is verholpen. Zie Problemen oplossen in de veilige modus voor meer informatie.

Opties die u kunt proberen als Windows helemaal niet wordt opgestart

 • Opstartherstel gebruiken. Opstartherstel is een herstelhulpmiddel van Windows. U kunt dit hulpmiddel gebruiken als u bepaalde problemen, zoals ontbrekende of beschadigde systeembestanden wilt verhelpen in gevallen waarin Windows niet kan opstarten. Opstartherstel bevindt zich in het menu Opties voor Systeemherstel, dat zich op de Windows Vista-installatieschijf bevindt. Als er vooraf geïnstalleerde herstelopties op uw computer aanwezig zijn, is dit menu mogelijk ook opgeslagen op de vaste schijf van uw computer. Zie Opstartherstel: veelgestelde vragen en Welke opties voor systeemherstel zijn er in Windows Vista? Als uw computer niet over Opstartherstel beschikt, heeft de computerfabrikant het hulpprogramma mogelijk aangepast of vervangen. Raadpleeg de informatie die is meegeleverd bij de computer of ga naar de website van de computerfabrikant.

 • Opstartinstellingen wijzigen in de veilige modus. Als uw computer vastzit in een lus waarbij Windows niet wordt uitgevoerd, probeert om opnieuw op te starten en dit herhaaldelijk mislukt, start u de computer op in de veilige modus en schakelt u het selectievakje Automatisch opnieuw opstarten na systeemfout uitschakelen in. Zie Geavanceerde opstartopties (waaronder de veilige modus) voor meer informatie.

 • Opnieuw installeren. Als geen van de andere opties het probleem heeft verholpen en u zeker weet dat de hardware van uw computer naar behoren functioneert, moet u Windows mogelijk opnieuw installeren. Een aangepaste (schone) installatie van Windows zorgt ervoor dat alle bestanden op uw computer worden verwijderd en dat Windows opnieuw wordt geïnstalleerd. Voer een dergelijke installatie alleen uit als alle andere herstelopties niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. U zult na de installatie uw programma's opnieuw moeten installeren en u zult uw bestanden moeten terugzetten vanaf back-ups. Zie Installeren en opnieuw installerenWindows‌‌ voor meer informatie.

Opmerking