Nieuwe energiebeheerinstellingen

In deze versie van Windows beschikt u over een grotere mate van zeggenschap over hoe uw computer energie verbruikt en beheert dan ooit te voren.

Het energieverbruik bewaken met Accumeter

U kunt Accumeter gebruiken als u een ander energieschema wilt implementeren. Het accupictogram wordt normaal gesproken weergegeven op draagbare computers. Het kan ook worden weergegeven op een desktopcomputer als deze met een UPS (uninterruptible power supply) op een van de USB-poorten of een andere tijdelijke accu is aangesloten.

Het accupictogram bevindt zich in het systeemvak op de taakbalk van Windows. Het accupictogram stelt u in staat om het energieverbruik tijdens het gebruik van uw draagbare computer op een eenvoudige wijze te volgen.

Als u de muiswijzer op het accupictogram plaatst, worden het energieschema dat door Windows wordt gebruikt en het percentage resterende energie ten opzichte van de totale capaciteit van de accu weergegeven.

Afbeelding van het batterijpictogram dat het actieve energieschema en het oplaadniveau toont
Plaats de muiswijzer op het accupictogram als u het actieve energieschema en het percentage resterende energie ten opzichte van de totale capaciteit van de accu wilt weergegeven.

Opmerking

  • Veel draagbare computers zijn voorzien van meerdere accu's. Klik op het accupictogram als u het energieniveau in de afzonderlijke accu's wilt weergeven. Plaats de muiswijzer op het accupictogram als u het totale energieniveau van alle accu's wilt weergeven.

Accumeter geeft tevens aan of uw draagbare computer is aangesloten op de netspanning of dat deze gebruikmaakt van accuvoeding. Als het energieniveau in de accu laag is, wordt er op het accupictogram een melding weergegeven.

De weergave van het accupictogram wordt aangepast aan de huidige status van de accu, zodat u het energieniveau in de accu kunt controleren. Het accupictogram wordt groen weergegeven als het energieniveau in de accu meer dan 25 procent van de totale capaciteit bedraagt. Als het energieniveau in de accu gelijk is aan 25 procent of minder van de totale capaciteit, wordt er een gele driehoek met een uitroepteken (!) op het accupictogram weergegeven. Als het energieniveau in de accu daalt totdat deze bijna leeg is, wordt er een rode cirkel met een witte X op het groene accupictogram weergegeven.

Als u op het accupictogram klik, geeft Accumeter het huidige energieniveau weer. Daarnaast kunt u Accumeter gebruiken als u naar een ander energieschema wilt overschakelen (bijvoorbeeld van een schema dat de systeemprestaties optimaliseert naar een schema dat energie bespaart).

Afbeelding van de batterijmeter die energieschema's en het oplaadniveau toont
Accumeter

Als u de instellingen voor een energieschema wilt wijzigen dat niet in Accumeter wordt weergegeven, klikt u op Meer opties. Zie Accumeter: veelgestelde vragen voor meer informatie.

Energieschema's

De energie-instellingen zijn in deze versie van Windows gebaseerd op energieschema's. Een energieschema is een verzameling hardware- en systeeminstellingen die wordt gebruikt om het energieverbruik van uw computer te beheren. U kunt energieschema's gebruiken voor het beperken van het energieverbruik, voor het optimaliseren van de systeemprestaties en voor het verwezenlijken van een evenwicht tussen het energieverbruik en de prestaties. De drie standaardschema's (Gebalanceerd, Energiebesparing en Hoge prestaties) zijn afgestemd op de behoeften van het merendeel van de gebruikers. Als de standaardschema's (zelfs nadat u een aantal instellingen hebt gewijzigd) niet aan uw behoeften voldoet, kunt u een eigen schema maken en daarbij een standaardschema als uitgangspunt nemen.

Opmerking

  • Uw computer bevat mogelijk ook aanvullende schema's die zijn vervaardigd door de fabrikant van de computer.

Het energieschema Gebalanceerd is standaard het actieve energieschema in deze versie van Windows. U kunt deze standaardinstelling echter desgewenst wijzigen. Als u dat doet, kunt u het standaardenergieschema te allen tijde weer terugzetten op Gebalanceerd.

De afzonderlijke standaardschema's worden beschreven in de volgende tabel.

Gebalanceerd

In dit schema worden het energieverbruik en de systeemprestaties op een evenwichtige wijze op elkaar afgestemd doordat de snelheid van de computerprocessor wordt aangepast aan de snelheid van uw activiteiten.

Energiebesparing

Dit schema bespaart energie op uw draagbare computer door de systeemprestaties te reduceren. Het belangrijkste doel van dit schema is het optimaliseren van de mogelijke gebruiksduur van de accu.

Hoge prestaties

Dit schema biedt optimale prestaties. De processorsnelheid van uw draagbare computer wordt hierbij afgestemd op uw werkzaamheden of de desbetreffende activiteiten en voorziet op deze wijze in maximale systeemprestaties.

Uw energie-instellingen beheren

U kunt alle energieschema-instellingen beheren via het Configuratiescherm-onderdeel Energiebeheer. U kunt het energieverbruik van uw computer verder optimaliseren door geavanceerde energie-instellingen te wijzigen. U kunt de instellingen op elk gewenst moment opnieuw op hun beginwaarden instellen, ongeacht het aantal wijzigingen dat u hebt aangebracht.

Opmerking

  • Uw computer bevat mogelijk ook aanvullende schema's en instellingen die zijn vervaardigd door de fabrikant van de computer.

De computer uitschakelen met de knop Aan/Uit-knop

U kunt uw computer in deze versie van Windows op een eenvoudige wijze uitschakelen: klik hiertoe op de knop Aan/Uit in het menu Start.

Afbeelding van de knop Aan/uit
De knop Aan/Uit

Zie Een computer uitschakelen: veelgestelde vragen voor meer informatie.