Wanneer moet ik bestanden en mappen versleutelen?

U moet bestanden en mappen versleutelen wanneer deze belangrijk genoeg zijn om te worden beschermd met het krachtigste beveiligingssysteem dat Windows biedt. Omdat het versleutelen van bestanden en mappen zo eenvoudig is, lijkt het voor de hand te liggen om alle informatie te versleutelen. Dat kunt u doen, maar u moet zich daarbij wel een paar dingen bedenken:

  • U moet een back-up maken van het versleutelingscertificaat en de coderingssleutel en deze op een veilige plek opslaan. Als het versleutelingscertificaat en de coderingsleutel verloren zijn gegaan of beschadigd zijn, kunt de versleutelde bestanden niet meer gebruiken. Zie Back-up maken van Encrypting File System-certificaat (EFS) voor meer informatie.

  • Als u een map versleutelt, worden de bestanden die u in de versleutelde map maakt, automatisch ook versleuteld.

  • Wanneer andere gebruikers toegang tot de versleutelde bestanden of mappen willen hebben, moet u hun EFS-certificaat (Encryption File System) aan de bestanden toevoegen. Met dit certificaat hebben deze gebruikers toegang tot de versleutelde bestanden en mappen wanneer ze op uw computer werken. Als de bestanden gedeeld zijn, hebben ze toegang tot de bestanden vanaf een andere Windows-computer.

  • Als u een bestand naar een computer of volume kopieert dat geen gebruik maakt van het NTFS-bestandssysteem, wordt het bestand ontsleuteld.