Waarom kan ik de printereigenschappen niet wijzigen?

Als u de printereigenschappen niet kunt wijzigen, beschikt u mogelijk niet over de juiste machtiging voor het beheren van de desbetreffende printer. Dergelijke machtigingen zijn vereist omdat het wijzigen van de printereigenschappen gevolgen kan hebben voor alle andere gebruikers van de desbetreffende printer.

Aan de leden van de groep Administrators wordt nadat de printer is geïnstalleerd standaard de machtiging Printers beheren toegekend. Als u een administratoraccount hebt, kunt u waarschijnlijk de printereigenschappen wijzigen. Als dat niet het geval is, moet u eerst de beschikking krijgen over de juiste machtiging voor het beheren van de printer voordat u de printereigenschappen kunt wijzigen.

Alles weergeven

De printereigenschappen wijzigen via een administratoraccount

  1. U kunt Printers als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Hardware en geluiden en klik vervolgens op Printers.

  2. Klik met de rechtermuisknop op de printer die u wilt beheren, klik vervolgens op Als administrator uitvoeren en klik daarna op Eigenschappen. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

    Tip

    • Volg de volgende stappen als u aan uzelf in de administratormodus de machtiging voor het beheren van de printer wilt toekennen. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van printer van de desbetreffende printer op het tabblad Beveiliging, klik op uw gebruikersnaam en schakel vervolgens onder Printers beheren het selectievakje Toestaan in.

Een machtiging voor het beheren van een printer verkrijgen

Als u de printereigenschappen wilt wijzigen of als u andere afdruktaken wilt uitvoeren, zonder dat u een Administrator-wachtwoord moet opgeven, moet u aan een persoon die daartoe over de juiste machtiging beschikt, vragen of deze u een machtiging voor het beheren van de printer wil toekennen. U kunt als volgt weergeven welke persoon over de benodigde machtiging voor het beheren van de printer beschikt.

  1. U kunt Printers als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Hardware en geluiden en klik vervolgens op Printers.

  2. Klik met de rechtermuisknop op de printer die u wilt beheren en klik vervolgens op Eigenschappen.

  3. Klik op het tabblad Beveiliging, klik vervolgens op een groep of op een gebruikersnaam om weer te geven wie er over de machtiging Printers beheren beschikt.