Waarom is de slaapstand niet beschikbaar?

Als u de draagbare computer niet in de slaapstand kunt zetten, kan dit een of meer van de volgende oorzaken hebben:

  • De videokaart op uw draagbare computer ondersteunt de slaapfunctie niet. Werk het stuurprogramma van de videokaart bij, of raadpleeg de meegeleverde informatie over de videokaart en ondersteunde stuurprogramma's. Zie Stuurprogramma's bijwerken voor meer informatie.

  • Sommige instellingen worden beheerd door de systeembeheerder. Zie Waarom kan ik sommige instellingen niet wijzigen? voor meer informatie.

  • De slaapstand en andere energiebesparende standen zijn uitgeschakeld in het BIOS (Basic Input/Output System) van de draagbare computer. Als u de slaapstand wilt inschakelen, start u de draagbare computer opnieuw op en opent u de BIOS-instellingen. Terwijl de draagbare computer wordt opgestart, worden er meestal instructies op het scherm weergegeven waarin wordt aangegeven op welke toets of toetsencombinatie u moet drukken om de BIOS-instellingen te openen. Aangezien niet alle computerfabrikanten hetzelfde BIOS gebruiken, worden hiervoor verschillende toetsen of toetsencombinaties gebruikt. Raadpleeg de bij de draagbare computer meegeleverde gegevens of ga naar de website van de fabrikant voor meer informatie.