Werken met clips in Windows Movie Maker

Nadat u bestanden hebt geïmporteerd in Windows Movie Maker, kunt u beginnen met het eigenlijke monteren van uw film. Met Windows Movie Maker kunt u clips op diverse manieren monteren (bewerken). U kunt een lange clip opdelen in twee kortere clips, u kunt twee clips samenvoegen tot één clip, u kunt het begin of eind van een clip verwijderen en het is zelfs mogelijk om nieuwe clips te maken.

Clips splitsen en combineren

U kunt video- en audioclips handmatig in kleinere clips splitsen om de clips beter handelbaar te maken. Als u bijvoorbeeld een videoclip hebt waarin twee verschillende scènes voorkomen, kunt u de clip splitsen op het punt waar de ene scène ophoudt en de andere begint. Vervolgens voegt u een overgang toe tussen beide clips.

Afbeelding van twee videoclips
Een videoclip die is gesplitst in twee aparte clips

Het is ook mogelijk dat u een bestand hebt dat is onderverdeeld in kleinere clips die u wilt combineren. U kunt echter alleen aaneengesloten clips combineren. 'Aaneengesloten' wil zeggen dat de begintijd van de tweede clip direct aansluit op de eindtijd van de eerste clip. Als u bijvoorbeeld een video- of audiobestand hebt dat in clips was verdeeld toen het werd geïmporteerd in Windows Movie Maker, en de clips de namen Clip 1, Clip 2 en Clip 3 hebben, in die volgorde, kunt u wel Clip 1 en Clip 2, of Clip 2 en Clip 3 combineren, maar niet Clip 1 en Clip 3.

U kunt aaneengesloten clips combineren op het storyboard of de tijdlijn, of in het deelvenster Inhoud voordat u de clip of de clips aan het storyboard of de tijdlijn toevoegt.

Alles weergeven

Een clip splitsen

 1. Klik in het deelvenster Inhoud of op het storyboard of de tijdlijn op de audio- of videoclip die u wilt splitsen.

 2. Klik onder het voorbeeldvenster op de knop AfspelenAfbeelding van de knop Afspelen in Windows Movie Maker.
 3. Klik op Onderbreken wanneer de clip een punt bereikt in de buurt van de plaats waar u de clip wilt splitsen.

 4. Gebruik de afspeelbesturingselementen onder het voorbeeldvenster om het punt te zoeken waar u de clip wilt splitsen.

 5. Klik onder het voorbeeldvenster op de knop Splitsen.

Tip

 • U kunt de afspeelindicator op de zoekbalk naar het exacte punt slepen waar u de clip wilt splitsen.

Clips combineren

 1. Houd in het deelvenster Inhoud of op het storyboard CTRL ingedrukt en klik vervolgens op de aaneengesloten clips die u wilt combineren.

 2. Klik op Clip en klik vervolgens op Combineren.

  De nieuwe clip krijgt de naam en de eigenschappen van de eerste clip in de groep en de tijdlijn wordt aangepast.

Tip

 • U kunt meer dan twee clips combineren, maar alle clips moeten aaneengesloten zijn. Als u meerdere clips wilt selecteren, klikt u op de eerste clip en daarna, terwijl u SHIFT ingedrukt houdt, op de laatste clip.

Gedeelten van een videoclip knippen (verbergen)

Wanneer u een clip knipt, maakt u een nieuw begin- en/of eindknippunt. Het beginknippunt bepaalt waar het afspelen van de clip begint en het eindknippunt bepaalt waar het afspelen van de clip stopt in uw project en in de uiteindelijke film. Wanneer u een clip knipt, wordt het weggeknipte deel van de clip niet werkelijk verwijderd uit het bronbestand; het wordt alleen maar verborgen, zodat het niet wordt weergegeven in uw project of gepubliceerde film.

Afbeelding va een videoclip waarin is geknipt (het weggeknipte deel is gemarkeerd)
Een videoclip waarin is geknipt (het weggeknipte deel is gemarkeerd)
Alles weergeven

Een videoclip knippen

 1. Als de storyboardweergave zichtbaar is, klikt u op Beeld en vervolgens op Tijdlijn.

 2. Klik op de tijdlijn op de clip die u wilt knippen.

 3. Gebruik de afspeelbesturingselementen onder het voorbeeldvenster om het punt te zoeken waar u de clip wilt knippen.

 4. Voer de volgende handelingen uit:

  • Als de afspeelindicator op het punt is waar u het afspelen van de geselecteerde video- of audioclip wilt laten beginnen, klikt u op Clip en vervolgens op Begin knippen.

  • Als de afspeelindicator op het punt is waar u het afspelen van de geselecteerde video- of audioclip wilt laten stoppen, klikt u op Clip en vervolgens op Einde knippen.

Opmerkingen

 • U kunt ook de knipgrepen aan een clip slepen om de begin- en eindpunten voor het knippen in te stellen. Knipgrepen zijn de zwarte driehoekjes die aan het begin en einde van een clip verschijnen nadat u op de clip op de tijdlijn hebt geklikt. De vorm van de aanwijzer verandert in een rode pijl met twee punten wanneer u deze op een knipgreep plaatst. Sleep een knipgreep om het nieuwe begin- of eindpunt van de clip in te stellen.

  Afbeelding van het knippen van een clip
  Knippen in een clip met de knipgreep
 • Het is mogelijk dat u een of meer keer op de knop Tijdlijn inzoomen moet klikken om clips duidelijker te kunnen zien op de tijdlijn. Deze knop wordt op de werkbalk van de tijdlijn weergegeven als een vergrootglas met een plusteken (+).

Het knippen van een clip ongedaan maken

 1. Als de storyboardweergave zichtbaar is, klikt u op Beeld en vervolgens op Tijdlijn.

 2. Klik op de geknipte clip op de tijdlijn, klik op Clip en klik vervolgens op Knippunten wissen.

Clips maken

U kunt van één bestaande videoclip verschillende kleinere, beter handelbare clips maken om gemakkelijker te kunnen werken aan uw project. Clips worden in Windows Movie Maker op verschillende manieren gemaakt, afhankelijk van de bron van de clip. Als de bronclip afkomstig is van een digitale videocamera, worden clips gemaakt op basis van de tijdstempels die door de digitale videocamera worden ingevoegd wanneer de bronvideo wordt opgenomen, en grote framewijzigingen in de video.

 1. Klik in het deelvenster Inhoud op de videoclip waarvoor u clips wilt maken.

 2. Klik in het menu Extra op Clips maken.

Opmerking

 • Clips kunnen automatisch worden gemaakt voor WMV-bestanden (Windows Media Video) en AVI-videobestanden (Audio-Video Interleaved) die de digitale videocodec gebruiken. Voor andere videobestandsindelingen kunnen clips niet altijd automatisch worden gemaakt. Het videobestand wordt dan als één grote videoclip weergegeven in Windows Movie Maker. Een dergelijke grote videoclip kunt u handmatig splitsen in kleinere clips.