In dit artikel is beschreven hoe u mappen en bestanden op uw computer kunt zoeken, ordenen en gebruiken.

Wat zijn mappen en bestanden?

Een bestand heeft veel weg van een getypt document dat u op iemands bureau of in een archiefkast tegenkomt omdat dit eveneens een item is dat een verzameling gerelateerde informatie bevat. Voorbeelden van bestanden op een computer zijn onder meer tekstdocumenten, werkbladen, digitale afbeeldingen en nummers (muziekbestanden). Elke foto die u met een digitale camera maakt, is bijvoorbeeld een afzonderlijk bestand en een muziek-cd kan bijvoorbeeld een twaalftal afzonderlijke muziekbestanden bevatten.

Bestanden worden op uw computer aangeduid met pictogrammen. U kunt aan het pictogram van een bestand in één oogopslag zien welk soort bestand het betreft. Hierna wordt een aantal veelgebruikte bestandspictogrammen weergegeven:

Afbeelding van bestandspictogrammen
U kunt aan de hand van een pictogram vaststellen welk soort bestand het betreft

Een map is niet meer dan een bewaarplaats waarop u bestanden kunt bewaren. Als er op een bureau duizenden documenten zouden zijn opgestapeld, zou het nagenoeg onmogelijk zijn om een bepaald document dat u nodig hebt te vinden. Dat is de reden waarom mensen papieren documenten bewaren in mappen in archiefkasten. Als bestanden in logische groepen worden geordend, kan er op een eenvoudigere wijze naar specifieke afzonderlijke bestanden worden gezocht.

De mappen op uw computer dienen exact hetzelfde doel. Een standaardmappictogram ziet er als volgt uit:

Afbeelding van mappictogrammen
Een lege map (links) en een map met bestanden (rechts)

Mappen kunnen naast bestanden echter ook andere mappen bevatten. Een map binnen een map wordt gewoonlijk een submap genoemd. U kunt elk gewenst aantal submappen maken en elk van deze submappen kan elk gewenst aantal bestanden en submappen bevatten.

De wijze waarop uw bestanden en mappen in Windows worden geordend

U hoeft als u uw bestanden wilt ordenen niet helemaal bij het begin te beginnen. Windows is voorzien van een aantal veelgebruikte mappen dat u kunt gebruiken als uitgangspositie voor het ordenen van uw bestanden. Hierna volgt een lijst met een aantal veelgebruikte mappen waarin u uw bestanden en mappen kunt opslaan:

  • Documenten. U kunt deze map gebruiken voor het opslaan van uw tekstverwerkingsbestanden, werkbladen, presentaties en andere op zakelijke aangelegenheden gerichte bestanden.

  • Afbeeldingen. U kunt deze map gebruiken voor het opslaan van uw digitale afbeeldingen, ongeacht of deze afkomstig zijn van uw camera, uw scanner of uit e‑mailberichten van andere mensen.

  • Muziek. U kunt deze map gebruiken voor het opslaan van al uw digitale muziekbestanden, zoals nummers die u hebt gekopieerd vanaf een muziek-cd of die u hebt gedownload vanaf internet.

  • Video's. U kunt deze map gebruiken voor het opslaan van video's, zoals video-opnamen die u met uw digitale camera of camcorder hebt gemaakt en voor videobestanden die u vanaf internet hebt gedownload.

  • Downloads. U kunt deze map gebruiken voor het opslaan van bestanden en programma's die u vanaf het web hebt gedownload.

U kunt deze mappen op een aantal verschillende manieren weergeven. De eenvoudigste manier waarop u deze mappen kunt weergeven, is het openen van de persoonlijke map, waarin al uw veelgebruikte mappen zijn bijeengebracht. Deze persoonlijke map heeft dezelfde naam als de gebruikersnaam waarmee u zich op de computer aanmeldt. Als u de map wilt openen, klikt u op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klikt u vervolgens boven aan het rechtervenster van het menu Start op uw gebruikersnaam .
Afbeelding van het menu Start met de persoonlijke map
U kunt veelgebruikte mappen openen via het menu Start

De mappen Documenten, Afbeeldingen en Muziek worden eveneens in het menu Start weergegeven. Deze bevinden zich onder uw persoonlijke map.

Onthoud dat u binnen elk van deze mappen submappen kunt maken die u in staat stellen om uw bestanden beter te ordenen. U kunt in de map Afbeeldingen bijvoorbeeld submappen maken waarmee u uw foto's kunt indelen op datum, op gebeurtenis, op de namen van de mensen die in de foto's worden weergeven of op basis van een ander criterium dat u in staat stelt om op een doeltreffende wijze met uw bestanden te werken.

De onderdelen van mappen

Als u een map op het bureaublad opent, wordt er een mapvenster weergegeven. Naast de inhoud van de map, wordt er in het mapvenster tevens een verscheidenheid aan onderdelen weergegeven die zijn ontworpen om het navigeren in Windows en om het werken met mappen en bestanden eenvoudiger te maken. Hierna is een standaardmap met de afzonderlijke onderdelen weergegeven:

Afbeelding van de map Documenten
De map Documenten
Het maponderdeel Functie
Het maponderdeel

De adresbalk

Functie

U kunt de adresbalk gebruiken als u naar een andere map wilt navigeren zonder het huidige mapvenster te sluiten. Zie Navigeren met de adresbalk voor meer informatie.

Het maponderdeel

De knoppen Vorige en Volgende

Functie

U kunt de knoppen Vorige en Volgende gebruiken als u wilt navigeren naar andere mappen die u al eerder hebt geopend, zonder dat het huidige venster wordt gesloten. Deze knoppen zijn gekoppeld aan het gebruik van de adresbalk. Nadat u de adresbalk hebt gebruikt om een andere map weer te geven, kunt u de knop Vorige gebruiken als u wilt terugkeren naar de oorspronkelijke map.

Het maponderdeel

Het vak Zoeken

Functie

Typ een woord of zin in het vak Zoeken als u wilt zoeken naar een bestand dat of naar een submap die in de huidige map is opgeslagen. Het zoeken wordt gestart, zodra u met typen begint. Als u bijvoorbeeld B typt, worden alle bestanden in de map die met de letter B beginnen als eerste in de lijst met bestanden weergegeven. Zie Een bestand of map zoeken voor meer informatie.

Het maponderdeel

De werkbalk

Functie

De werkbalk stelt u in staat om veelvoorkomende taken uitvoeren, zoals het wijzigen van de weergave van uw bestanden en mappen, het kopiëren van bestanden naar een cd of het starten van een digitale diavoorstelling. De knoppen op de werkbalk worden afgestemd op het gekozen bestand, zodat alleen de relevante opdrachten worden weergegeven. Als u bijvoorbeeld op een afbeeldingsbestand hebt geklikt, worden er op de werkbalk andere knoppen weergegeven dan wanneer u op een muziekbestand hebt geklikt.

Het maponderdeel

Het navigatievenster

Functie

Het navigatievenster stelt u evenals de adresbalk in staat om de weergave te wijzigen, zodat er andere mappen worden weergegeven. Het gedeelte Favoriete koppelingen stelt u in staat om op een eenvoudige wijze over te schakelen naar een veelgebruikte map of om een zoekopdracht te starten die u eerder hebt opgeslagen. Als u regelmatig dezelfde map opent, kunt u deze map naar het navigatievenster slepen, zodat de desbetreffende map wordt toegevoegd aan uw favoriete koppelingen. Zie Werken met het navigatievenster voor meer informatie.

Het maponderdeel

De bestandslijst

Functie

In dit gedeelte wordt de inhoud van de huidige map weergegeven. Als u het vak Zoeken hebt gebruikt, worden hier alleen de bestanden weergegeven die overeenkomen met de zoekopdracht die u hebt getypt. Zie Tips voor het zoeken naar bestanden voor meer informatie.

Het maponderdeel

De kolomtitels

Functie

U kunt de kolomtitels gebruiken als u wilt wijzigen op welke wijze de bestanden in de bestandslijst zijn ingedeeld. U kunt de bestanden in de huidige weergave sorteren, groeperen of stapelen. Zie Tips voor het zoeken naar bestanden voor meer informatie.

Het maponderdeel

Het detailvenster

Functie

In het detailvenster worden de belangrijkste eigenschappen van het geselecteerde bestand weergegeven. De bestandseigenschappen omvatten informatie over het bestand, zoals de auteur, de datum waarop u het bestand voor het laatst hebt gewijzigd en eventuele beschrijvende labels die u mogelijk aan het bestand hebt toegevoegd. Zie Labels of andere eigenschappen aan bestanden toevoegen voor meer informatie.

Het maponderdeel

Voorbeeldvenster

Functie

Gebruik het voorbeeldvenster om de inhoud van vele bestandstypen te bekijken. Als u een e‑mailbericht, een tekstbestand of een afbeelding selecteert, kunt u de inhoud van het desbetreffende bestand weergeven, zonder dat u dit in een programma hoeft te openen. In de meeste mappen wordt het voorbeeldvenster niet standaard weergegeven. Als u het voorbeeldvenster wilt weergeven, klikt u op de knop Organiseren op de werkbalk, op Indeling en vervolgens op Voorbeeldvenster.

De bestanden in een map weergeven

Als u een map met bestanden hebt geopend, zult u mogelijk grotere (of kleinere) pictogrammen willen weergeven. Het is ook mogelijk dat u andere weergaven wilt gebruiken, zodat u verschillende soorten gegevens over de afzonderlijke bestanden kunt weergeven. U kunt voor dergelijke wijzigingen de knop Weergaven op de werkbalk gebruiken.

Telkens als u op de knop Weergaven klikt, wordt de wijze waarop de pictogrammen van bestanden en mappen worden weergegeven, gewijzigd, waarbij er wordt geschakeld tussen grote pictogrammen, kleinere pictogrammen (zogeheten tegels) en de weergave Details waarin verscheidene kolommen met informatie over de bestanden worden weergegeven.

Als u op de pijl naast de knop Weergaven klikt, kunt u tevens uit een aantal andere opties kiezen. Sleep de schuifregelaar omhoog of omlaag als u het formaat van de pictogrammen voor bestanden en mappen verder wilt aanpassen. Als u de schuifregelaar verschuift, wordt het formaat van de pictogrammen gewijzigd.

Afbeelding van de opties voor Weergaven
De weergaveopties

Bestanden zoeken

Als u naar een specifiek bestand zoekt, zal dit zich in veel gevallen in een veelgebruikte map, zoals Documenten of Afbeeldingen bevinden. Als u het gewenste bestand wilt opsporen, houdt dat mogelijk in dat u moet bladeren door honderden bestanden en submappen, hetgeen geen eenvoudige opgave is. U kunt uzelf tijd en moeite besparen als u het vak Zoeken gebruikt om het bestand te zoeken.

Afbeelding van het vak Zoeken
Het vak Zoeken

Het vak Zoeken wordt boven aan elke map weergegeven. Als u een bestand wilt zoeken, opent u de map die het bestand bevat waarnaar u op zoek bent, vervolgens klikt u op het vak Zoeken en ten slotte typt u de gewenste zoekopdracht. De huidige weergave wordt daarna op basis van de getypte tekst door het vak Zoeken gefilterd. Bestanden worden als zoekresultaten weergegeven als uw zoekterm overeenkomt met de bestandsnaam, labels of andere bestandseigenschappen. Tekstdocumenten worden weergegeven als de gezochte term voorkomt in de tekst in het document. De zoekactie omvat zowel de huidige map als alle submappen.

Als u niet weet op welke locatie u naar een bestand moet zoeken, kunt u de zoekactie uitbreiden, zodat deze in plaats van een enkele map de gehele computer omvat. Zie Een bestand of map zoeken voor meer informatie.

Bestanden en mappen kopiëren en verplaatsen

U zult af en toe mogelijk de locatie willen wijzigen waarop bestanden op uw computer zijn opgeslagen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u deze naar verwijderbare media (zoals cd's of geheugenkaarten) wilt kopiëren of dat u deze wilt delen met een andere persoon.

De meeste mensen kopiëren en verplaatsen bestanden via een methode die slepen en neerzetten wordt genoemd. Hierbij opent u eerst de map die het bestand of de map bevat die u wilt verplaatsen. Vervolgens opent u de map waarnaar u het bestand of de map wilt verplaatsen. Plaats daarna beide mapvensters zo op het bureaublad dat de inhoud van beide vensters zichtbaar is.

Sleep ten slotte het bestand of de map van de eerste map naar de tweede map. Dat is alles.

Bestanden slepen
Als u een bestand wilt kopiëren of verplaatsen, sleept u dit van de ene map naar de andere

Als u slepen en neerzetten gebruikt, zult u merken dat het bestand of de map soms wordt gekopieerd en dat het bestand of de map in andere gevallen wordt verplaatst. Hoe komt dat? Als u een item sleept tussen twee mappen die zich op dezelfde vaste schijf bevinden, wordt het item verplaatst om te voorkomen dat er twee exemplaren van hetzelfde bestand of van dezelfde map op dezelfde vaste schijf worden gemaakt. Als u het item naar een map of een andere vaste schijf (zoals een netwerklocatie) of naar een verwijderbaar medium sleept (zoals een cd), wordt het item gekopieerd. Op deze wijze wordt het bestand of de map niet van de oorspronkelijke locatie verwijderd.

Zie Bestanden verplaatsen en kopiëren door middel van slepen en neerzetten voor meer informatie over het kopiëren en verplaatsen van bestanden.

Bestanden maken en verwijderen

De meest gebruikelijke manier waarop u nieuwe bestanden kunt maken, is door gebruik te maken van een programma. U kunt bijvoorbeeld een tekstdocument maken in een tekstverwerkingsprogramma of een videobestand in een programma voor het bewerken van video's.

Sommige programma's maken een bestand aan wanneer u het desbetreffende programma opent. Als u bijvoorbeeld WordPad opent, wordt het programma gestart met een lege pagina. Deze lege pagina vertegenwoordigt een leeg (nog niet opgeslagen) bestand. Typ vervolgens de gewenste tekst. Als u uw werk wilt opslaan, klikt u op de menubalk op Bestand en vervolgens klikt u op Opslaan als. Typ in het dialoogvenster dat wordt weergegeven een naam waaraan u het bestand in de toekomst kunt herkennen en klik vervolgens op Opslaan.

De meeste programma's slaan bestanden op in veelgebruikte mappen, zoals Documenten, Afbeeldingen en Muziek, zodat u deze bestanden een volgende keer eenvoudig terug kunt vinden. Zie Bestanden opslaan voor meer informatie over het maken van nieuwe bestanden.

Als u een bestand niet meer nodig hebt, kunt u het van de vaste schijf van uw computer verwijderen. Op deze wijze bespaart u ruimte en u voorkomt dat uw computer vol komt te staan met ongewenste bestanden. Als u een bestand wilt verwijderen, opent u de map waarin het bestand is opgeslagen en vervolgens selecteert u het bestand. Druk op de toets DELETE en klik op Ja in het dialoogvenster Bestand verwijderen.

Als u een bestand verwijdert, wordt dit tijdelijk opgeslagen in de Prullenbak. De Prullenbak is als het ware een soort van beveiligingsmap van waaruit u bestanden kunt terugzetten die u per ongeluk hebt verwijderd. U moet de Prullenbak af en toe legen, zodat de ruimte op de vaste schijf die voor de ongewenste bestanden in de Prullenbak wordt gebruikt, vrijkomt. Zie Bestanden definitief uit de Prullenbak verwijderen voor informatie over hoe u de Prullenbak kunt legen.

Een bestaand bestand openen

Als u een bestand wilt openen, dubbelklikt u op het desbetreffende bestand. Het bestand wordt vervolgens geopend in het programma dat u hebt gebruikt om het bestand te maken of te bewerken. Als het een tekstbestand betreft, wordt het bestand bijvoorbeeld geopend in uw tekstverwerkingsprogramma.

Dit is echter niet altijd het geval. Als u bijvoorbeeld op een digitale afbeelding klikt, wordt deze meestal in een viewer voor digitale afbeeldingen geopend. Als u de afbeelding wilt bewerken, moet u echter een ander programma gebruiken. Klik in een dergelijk geval met de rechtermuisknop op het bestand, klik vervolgens op Openen met en klik ten slotte op de naam van het programma dat u wilt gebruiken.