Sneltoetsen

Sneltoetsen zijn combinaties van twee of meer toetsen die, indien ingedrukt, een taak kunnen uitvoeren die gewoonlijk door een muis of ander aanwijsapparaat wordt uitgevoerd. Sneltoetsen kunnen de interactie met uw computer vereenvoudigen doordat ze tijd en moeite besparen bij het werken met Windows en andere programma's.

Alles weergeven

Toegankelijkheid sneltoetsen

De volgende tabel bevat sneltoetsen die het gebruik van uw computer makkelijker maken.

Druk op deze toets Om dit te doen
Druk op deze toets

Shift-rechts gedurende acht seconden

Om dit te doen

Filtertoetsen in- of uitschakelen

Druk op deze toets

Alt-links+Shift-links+PrtScn

Om dit te doen

Hoog contrast in- of uitschakelen

Druk op deze toets

Alt-links+Shift-links+Num Lock

Om dit te doen

Muistoetsen in- of uitschakelen

Druk op deze toets

Vijf keer Shift

Om dit te doen

Plaktoetsen in- of uitschakelen

Druk op deze toets

Num Lock gedurende vijf seconden

Om dit te doen

Schakeltoetsen in - of uitschakelen

Druk op deze toets

Windows-logotoets+U

Om dit te doen

Toegankelijkheidscentrum openen

Algemene sneltoetsen

De volgende tabel bevat algemene sneltoetsen.

Druk op deze toets Om dit te doen
Druk op deze toets

F1

Om dit te doen

Help in een dialoogvenster weergeven

Druk op deze toets

Ctrl+C

Om dit te doen

Kopiëren

Druk op deze toets

Ctrl+X

Om dit te doen

Knippen

Druk op deze toets

Ctrl+V

Om dit te doen

Plakken

Druk op deze toets

Ctrl+Z

Om dit te doen

Ongedaan maken

Druk op deze toets

Verwijderen

Om dit te doen

Verwijderen

Druk op deze toets

Shift+Delete

Om dit te doen

Een geselecteerd item permanent verwijderen zonder het naar de Prullenbak te verplaatsen.

Druk op deze toets

F2

Om dit te doen

De naam van een geselecteerd item wijzigen

Druk op deze toets

Ctrl+Pijl-rechts

Om dit te doen

De cursor naar het begin van het volgende woord verplaatsen

Druk op deze toets

Ctrl+Pijl-links

Om dit te doen

De cursor naar het begin van het vorige woord verplaatsen

Druk op deze toets

Ctrl+Pijl-omlaag

Om dit te doen

De cursor naar het begin van de volgende alinea verplaatsen

Druk op deze toets

Ctrl+Pijl-omhoog

Om dit te doen

De cursor naar het begin van de vorige alinea verplaatsen

Druk op deze toets

Ctrl+Shift met een Pijl-toets

Om dit te doen

Een tekstblok selecteren

Druk op deze toets

Shift met iedere Pijl-toets

Om dit te doen

Meerdere items in een venster of op een bureaublad selecteren of tekst in een document selecteren

Druk op deze toets

Ctrl+A

Om dit te doen

Alles selecteren

Druk op deze toets

F3

Om dit te doen

Een bestand of map zoeken

Druk op deze toets

Alt+Enter

Om dit te doen

Eigenschappen van een geselecteerd item weergeven

Druk op deze toets

Alt+F4

Om dit te doen

Actief item sluiten of actief programma afsluiten

Druk op deze toets

Alt+Spatiebalk

Om dit te doen

Snelmenu voor het actieve venster openen

Druk op deze toets

Ctrl+F4

Om dit te doen

Actief document sluiten (in programma's waarin het is toegestaan meerdere documenten tegelijk open te hebben)

Druk op deze toets

Alt+Tab

Om dit te doen

Schakelen tussen geopende items

Druk op deze toets

Alt+Esc

Om dit te doen

Bladeren door items in de volgorde waarin ze zijn geopend

Druk op deze toets

F6

Om dit te doen

Bladeren door schermelementen in een venster of op een bureaublad

Druk op deze toets

F4

Om dit te doen

De items in de actieve lijst in een dialoogvenster weergeven

Druk op deze toets

Menutoets

Om dit te doen

Het sneltoetsenmenu weergeven voor het geselecteerde item

Druk op deze toets

Ctrl+Esc

Om dit te doen

Het menu Start weergeven

Druk op deze toets

Alt+onderstreepte letter

Om dit te doen

De gewenste opdracht uitvoeren of de gewenste optie in een dialoogvenster selecteren

Druk op deze toets

Alt+onderstreepte letter in een menutitel

Om dit te doen

Het desbetreffende menu weergeven

Druk op deze toets

F10

Om dit te doen

De menubalk in het actieve programma activeren

Druk op deze toets

Pijl-rechts

Om dit te doen

Het volgende menu aan de rechterkant openen, of een submenu openen

Druk op deze toets

Pijl-links

Om dit te doen

Het volgende menu aan de linkerkant openen, of een submenu sluiten

Druk op deze toets

F5 (of Ctrl+R)

Om dit te doen

Het actieve venster vernieuwen

Druk op deze toets

Backspace

Om dit te doen

De map één niveau hoger weergeven in Windows Verkenner

Druk op deze toets

Esc

Om dit te doen

De actuele taak annuleren

Druk op deze toets

Shift bij het plaatsen van een cd

Om dit te doen

Verhinderen dat de cd automatisch start

Sneltoetsen voor dialoogvensters

De volgende tabel bevat sneltoetsen voor gebruik in dialoogvensters

Druk op deze toets Om dit te doen
Druk op deze toets

Ctrl+Tab

Om dit te doen

|Naar het volgende tabblad gaan

Druk op deze toets

Ctrl+Shift+Tab

Om dit te doen

Naar het vorige tabblad gaan

Druk op deze toets

Tab

Om dit te doen

Naar de volgende opties gaan

Druk op deze toets

Shift+Tab

Om dit te doen

Naar de voorafgaande opties gaan

Druk op deze toets

End

Om dit te doen

Naar het einde van het actieve venster gaan

Druk op deze toets

Alt+onderstreepte letter

Om dit te doen

De opdracht uitvoeren (of de optie selecteren) die bij die letter hoort

Druk op deze toets

Enter

Om dit te doen

Vervangt de muisklik bij uitvoering van een aantal opdrachten

Druk op deze toets

Spatiebalk

Om dit te doen

Selectievakje in- of uitschakelen als de actieve optie een selectievakje is

Druk op deze toets

Pijltoetsen

Om dit te doen

Een keuzerondje selecteren als de actieve optie uit een groep keuzerondjes bestaat

Druk op deze toets

F1

Om dit te doen

Help-informatie weergeven

Druk op deze toets

F4

Om dit te doen

De items in de actieve lijst weergeven

Druk op deze toets

Backspace

Om dit te doen

De map op het bovenliggende niveau openen als er een map is geselecteerd in het dialoogvenster Opslaan als of Openen

Sneltoetsen Windows-logotoets

De volgende tabel bevat sneltoetsen die gebruikmaken van de Windows-logotoets.

Druk op deze toets Om dit te doen
Druk op deze toets

Windows-logotoets

Om dit te doen

Menu Start openen of sluiten

Druk op deze toets

Windows-logotoets+B

Om dit te doen

Overschakelen naar een melding

Druk op deze toets

Windows-logotoets+Ctrl+F

Om dit te doen

Computers zoeken

Druk op deze toets

Windows-logotoets+Pause Break

Om dit te doen

Dialoogvenster Systeemeigenschappen weergeven

Druk op deze toets

Windows-logotoets+D

Om dit te doen

Bureaublad weergeven

Druk op deze toets

Windows-logotoets+M

Om dit te doen

Alle vensters minimaliseren

Druk op deze toets

Windows-logotoets+Shift+M

Om dit te doen

Geminimaliseerde vensters herstellen naar oorspronkelijk formaat

Druk op deze toets

Windows-logotoets+E

Om dit te doen

Computer openen

Druk op deze toets

Windows-logotoets+F

Om dit te doen

Een bestand of map zoeken

Druk op deze toets

Windows-logotoets+L

Om dit te doen

Computer vergrendelen of naar een andere gebruiker overschakelen

Druk op deze toets

Windows-logotoets+R

Om dit te doen

Dialoogvenster Uitvoeren openen