Het Schermtoetsenbord openen en aanpassen

Het Schermtoetsenbord is een virtueel toetsenbord op uw computerscherm waarmee gegevens kunnen worden getypt met behulp van een aanwijsapparaat of een joystick. U kunt het Schermtoetsenbord aanpassen door het lettertype te wijzigen, een klikgeluid toe te voegen of uw typmodus te wijzigen.

Alles weergeven

Het Schermtoetsenbord openen met behulp van de muis

 1. Klik op het menu Start, kies Alle programma's, kies Bureau-accessoires, kies Toegankelijkheid en kies vervolgens Schermtoetsenbord om het Schermtoetsenbord te openen.

 2. Plaats uw cursor op de plek waar u wilt beginnen om terug te keren naar uw document.

 3. Klik op Sluiten als u het Schermtoetsenbord wilt sluiten.

Het Schermtoetsenbord openen met behulp van het toetsenbord

 1. Ga naar het menu Start door op Ctrl+Esc te drukken (of op de toets met het Windows-logo). Ga naar Alle programma's door op A te drukken. Ga naar Bureau-accessoires met de toets Pijl Omlaag en druk op Enter. Druk nogmaals op Enter om naar Toegankelijkheidsopties te gaan. Ga naar Schermtoetsenbord met de toets Pijl Omlaag en druk op Enter.

 2. Druk op Alt+Tab om terug te keren naar uw document.

 3. Druk op Alt+B, A om Schermtoetsenbord te sluiten.

Het Schermtoetsenbord aanpassen met behulp van de muis

 1. Open het Schermtoetsenbord en wijzig een van de volgende instellingen:

  • Lettertype wijzigen: Klik op het menu Instellingen en klik vervolgens op Lettertype. Klik in het dialoogvenster Lettertype en kies een Lettertype, Tekenstijl of Punten in het menu. Klik op OK als u klaar bent.

  • Klikgeluid toevoegen: Klik op het menu Instellingen en klik vervolgens op Klikgeluid gebruiken.

  • Typmodus wijzigen: Klik op het menu Instellingen en klik vervolgens op Typmodus. Kies een van de volgende typmodi:

   • In klikmodustypt u gegevens met de muis door naar de tekens op het toetsenbord te gaan en er op te klikken. Klik voor deze optie op Selecteren door te klikken.

   • In aanwijsmoduswijst u met uw muis of joystick naar een toets gedurende een vooraf ingestelde periode en vervolgens wordt het gewenste teken automatisch getypt. Kies voor deze optie Selecteren door aan te wijzen en geef een tijd op in de vervolgkeuzelijst bij Minimum aantal seconden aanwijzen. Klik op OK.

   • In scanmoduszal het Schermtoetsenbord voortdurend het toetsenbord scannen en gebieden markeren waarbinnen u tekens kunt typen door op een sneltoets te drukken of een invoerapparaat met schakelaars te gebruiken. Kies voor deze optie Joystick of toets voor selectie en geef een tijd op in de vervolgkeuzelijst bij Controle-interval. Klik op Geavanceerd om het dialoogvenster Opties voor controleren te openen. Activeer het selectievakje Seriële, parallelle of spelpoort of het selectievakje Toetsenbordtoets.

 2. Plaats uw cursor op de plek waar u wilt beginnen om terug te keren naar uw document.

 3. Klik op Sluiten als u het Schermtoetsenbord wilt sluiten.

Het Schermtoetsenbord aanpassen met behulp van het toetsenbord

 1. Open het Schermtoetsenbord en wijzig een van de volgende instellingen:

  • Lettertype wijzigen: Druk op Alt+N om het menu Instellingen weer te geven. Kies een Lettertype door op L te drukken. Kies in het dialoogvenster Lettertype een lettertype door de toets Pijl Omhoog te gebruiken. Kies een tekenstijl door de toets Pijl Omlaag te gebruiken en kies een tekengrootte (Punten) met behulp van de Tab-toets. Klik op Enter.

  • Klikgeluid toevoegen: Druk op Alt+N om het menu Instellingen weer te geven. Druk op K om Klikgeluid gebruiken te selecteren.

  • Typmodus wijzigen: Druk op Alt+N om het menu Instellingen weer te geven. Kies Typmodus door op T te drukken. Kies een van de volgende typmodi:

   • In klikmodustypt u gegevens met de muis door naar de tekens op het toetsenbord te gaan en er op te klikken. Voor deze optie kiest u Selecteren door te klikken door op S te drukken. Druk op Enter.

   • In aanwijsmoduswijst u met uw muis of joystick naar een toets gedurende een vooraf ingestelde periode en vervolgens wordt het gewenste teken automatisch getypt. Voor deze optie kiest u Selecteren door aan te wijzen door op E te drukken. Druk op de tab-toets om het menu Minimum aantal seconden aanwijzen te openen. Selecteer een tijd met behulp van de toetsen Pijl Omhoog of Pijl Omlaag. Druk op Enter.

   • In scanmoduszal het Schermtoetsenbord voortdurend het toetsenbord scannen en gebieden markeren waarbinnen u tekens kunt typen door op een sneltoets te drukken of een invoerapparaat met schakelaars te gebruiken. Voor deze optie kiest u Joystick of toets voor selectie door op J te drukken. Open het menu Controle-interval met de tab-toets en kies vervolgens het aantal minuten met behulp van de toetsen Pijl-Omhoog of Pijl-Omlaag. Druk op Alt+G voor de Geavanceerde opties. Druk op S in het dialoogvenster Opties voor controleren en activeer het selectievakje Seriële, parallelle of spelpoort of druk op T voor het selectievakje Toetsenbordtoets. Druk tweemaal op Enter.

 2. Druk op Alt+Tab om terug te keren naar uw document.

 3. Druk op Alt+B, A om Schermtoetsenbord te sluiten.