Albumhoezen toevoegen of wijzigen in Windows Media Player


In Windows Media Player kunnen albumhoezen worden weergegeven die horen bij de nummers in uw muziekbibliotheek.

Waar komen albumhoezen vandaan?

Albumhoezen worden gedownload uit een onlinedatabase waarin informatie wordt verstrekt door diverse niet-Microsoft-gegevensproviders, zoals AMG.

Albumhoezen worden automatisch gedownload wanneer u een cd ript. Hiertoe wordt de cd vergeleken met vermeldingen in de onlinedatabase. Als er een overeenkomst wordt gevonden, worden de mediagegevens die beschikbaar zijn voor de cd, inclusief albumhoes, automatisch gedownload. Bovendien wordt uw mediabibliotheek van tijd tot tijd automatisch gescand op nummers waarvoor geen albumhoes aanwezig is. Als voor die nummers een vermelding in de onlinedatabase wordt gevonden, wordt de ontbrekende albumhoes gedownload. Zie Mediagegevens in Windows Media Player: veelgestelde vragen voor informatie over het wijzigen van de manier waarop albumhoezen en andere mediagegevens worden gedownload.

Waarom is er soms geen albumhoes aanwezig?

In de volgende situaties kan de albumhoes niet worden gedownload vanuit de database:

 • U bent tijdens het rippen van een cd niet met internet verbonden.

 • U bent wel verbonden met internet, maar de onlinedatabase bevat geen albumhoes (of helemaal geen mediagegevens) voor de cd die u ript.

 • Uw systeembeheerder heeft ingesteld dat via uw computer geen items zoals albumhoezen kunnen worden gedownload vanaf internet.

 • U hebt de cd geript met behulp van een ander programma dan Windows Media Player. Op deze manier kan er geen overeenkomst worden gevonden in de onlinedatabase.

Ten slotte, als de onlinedatabase niet de juiste albumhoes voor een cd bevat, wordt die hoes gedownload.

Aan de hand van de volgende procedure worden methoden omschreven waarmee u ontbrekende of onjuiste albumhoezen kunt herstellen.

Alles weergeven

Een albumhoes toevoegen vanuit de onlinedatabase

U kunt een overeenkomst met een album proberen te vinden tussen uw Media Player-bibliotheek en een vermelding in de onlinedatabase. Als u een overeenkomst vindt, wordt de betreffende albumhoes gedownload vanuit de database naar uw computer.

Tijdens het downloaden van de albumhoes worden tevens alle andere mediagegevens die zijn gekoppeld aan dat album (zoals de naam van het album, titels van nummers, enz.), ook gedownload. Als u handmatig de mediagegevens voor dat album in uw Media Player-bibliotheek hebt bewerkt, worden uw wijzigingen met deze stappen overschreven.

 1. Maak verbinding met internet.

 2. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik op Windows Media Player.
  Als Media Player al is geopend en de modus Nu afspelen is geactiveerd, klikt u op de knop Schakelen naar bibliotheekAfbeelding van de knop Schakelen naar bibliotheek linksboven in Media Player.
 3. Ga naar het album dat u wilt herstellen.

 4. Klik met de rechtermuisknop op het album en klik vervolgens op Albumgegevens zoeken.

 5. Als er een bericht verschijnt dat u uw privacyinstellingen moet wijzigen voordat u mediagegevens kunt bijwerken, gaat u als volgt te werk: Klik op jet menu Extra, klik op Opties, klik op het tabblad Privacy en schakel het selectievakje Muziekbestanden bijwerken door mediagegevens op te halen van internet in. Herhaal de vorige stap.

  Als het menu Extra niet zichtbaar is, moet u de menubalk weergeven. Klik hiervoor op Organiseren, wijs Indeling aan en schakel Menubalk weergeven in.

 6. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als het juiste album of de juiste gegevens van de artiest in de zoekresultaten worden weergegeven, selecteert u de juiste vermelding en volgt u de instructies op de pagina om de albumhoes en de mediagegevens automatisch bij te werken. Als de juiste albumgegevens niet in de zoekresultaten verschijnen, volgt u de instructies op de pagina om opnieuw te zoeken met andere zoekcriteria.

  • Als de juiste albumgegevens worden weergegeven met een algemeen muziekpictogram als albumhoes, betekent dit dat de albumhoes niet kan worden gedownload. Zie de procedure over het handmatig toevoegen van een albumhoes in dit onderwerp.

De gewenste albumhoes handmatig toevoegen

Als de albumhoes bij sommige van uw albums ontbreekt, kunt u zelf een afbeelding toevoegen. De afbeelding wordt hierbij geïntegreerd in het bestand en dit bestand wordt altijd weergegeven als albumhoes (in tegenstelling tot albumhoezen die zijn gedownload uit de onlinedatabase).

 1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik op Windows Media Player.
  Als Media Player al is geopend en de modus Nu afspelen is geactiveerd, klikt u op de knop Schakelen naar bibliotheekAfbeelding van de knop Schakelen naar bibliotheek linksboven in Media Player.
 2. Ga naar het album waarvan de albumhoes ontbreekt.

 3. Zoek een afbeelding die u als albumhoes wilt gebruiken (deze afbeelding kan op uw computer of op een webpagina staan). Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding en klik op Kopiëren.

  De oorspronkelijke afbeelding kan de volgende indelingen hebben: BMP, GIF, JPEG, PNG of TIFF.

 4. Klik in de Media Player-bibliotheek met de rechtermuisknop op het albumhoesvakje en klik vervolgens op Albumhoes plakken.

  Een kopie van de afbeelding wordt geïntegreerd in elk nummer van dat album. De kopie van de afbeelding wordt automatisch geschaald tot de juiste grootte en geconverteerd naar de JPEG-indeling voordat deze in het bestand wordt geïntegreerd. Het oorspronkelijke afbeeldingsbestand wordt niet gewijzigd.

Opmerking

 • Als u een albumhoes niet handmatig kunt toevoegen, controleert u of u wel rechten hebt om het bestand te wijzigen. Klik bijvoorbeeld met de rechtermuisknop op het bestand en klik vervolgens op Bestandslocatie openen. Klik in de map met de rechtermuisknop op het bestand, klik op Eigenschappen en schakel het selectievakje Alleen-lezen uit als dit is ingeschakeld.

Waar kunt u albumhoezen bekijken?

Albumhoezen kunnen op verschillende plaatsen, in en buiten de Media Player staan, zoals:

 • In de Media Player-bibliotheek

 • In het lijstvenster aan de rechterkant van de Media Player

 • In het statusgebied onder aan de Media Player (bij de besturingselementen voor het afspelen)

 • In bepaalde visualisaties

 • In de Windows-map waar u uw muziekbestanden opslaat, bijvoorbeeld de map Muziek

 • In Infocentrum weergeven (als u deze weergave wilt zien in de de modus Nu afspelen, klikt u met de rechtermuisknop op het gebied waar video's en visualisaties staan, wijst u Visualisaties aan en klikt u op Infocentrum weergeven)

 • In het dialoogvenster Albumgegevens zoeken (het dialoogvenster dat verschijnt als u op Albumgegevens zoeken klikt)

De albumhoezen die in het dialoogvenster Albumgegevens zoeken staan, zijn afkomstig van gegevensproviders, zoals AMG. De albumhoezen in Infocentrum weergeven wordt verstrekt door de onlinewinkel die u momenteel hebt geselecteerd. Zie Online winkelen in Windows Media Player voor informatie over het overschakelen naar een andere onlinewinkel.

De albumhoes weergeven bij het afspelen van muziek

 • Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Speel het nummer af in de modus Nu afspelen. Klik met de rechtermuisknop in een leeg gebied in Media Player (bijvoorbeeld links van de knop Stoppen), wijs Visualisaties aan en klik op Albumhoes.

   Als Media Player al is geopend en u zich in de mediabibliotheek bevindt, klikt u op de knop Naar Nu afspelen schakelenAfbeelding van de knop Schakelen naar Nu afspelen rechtsonder in Media Player.

   Er verschijnt een grote albumhoes in het visualisatiegebied.

  • Speel het nummer af in de Media Player-bibliotheek. Als het lijstvenster niet zichtbaar is, klikt u op het tabblad Afspelen.

   Als Media Player al is geopend en de modus Nu afspelen is geactiveerd, klikt u op de knop Schakelen naar bibliotheekAfbeelding van de knop Schakelen naar bibliotheek linksboven in Media Player.

   Er verschijnt een kleine albumhoes in het lijstvenster.Meer hulp nodig?