Mediagegevens toevoegen of bewerken in Windows Media Player


Uw mediabibliotheek van Windows Media Player bevat mogelijk items waarvoor mediagegevens ontbreken of onjuist zijn, zoals titels van nummers, volgnummers, namen van artiesten, albumtitels of genres. Er kunnen onjuiste gegevens zijn toegevoegd toen u de nummers vanaf de cd hebt geript of omdat u uw cd's met een ander programma hebt geript. Hoe het ook komt, het is handig als voor alle items in uw mediabibliotheek juiste en volledige mediagegevens aanwezig zijn, omdat deze gegevens worden gebruikt om de items in uw mediabibliotheek te organiseren.

Zie Aan de slag met Windows Media Player voor meer informatie over de mediabibliotheek.

Mediagegevens automatisch toevoegen

In veel gevallen kunnen mediagegevens automatisch door Windows Media Player worden gedownload en aan uw bestanden worden toegevoegd. Als u bijvoorbeeld een cd ript, kan automatisch in een onlinedatabase worden gezocht naar mediagegevens van de nummers op de cd en kunnen deze worden gedownload.

De inhoud van uw mediabibliotheek kan ook regelmatig door Windows Media Player worden gescand op items waarvoor mediagegevens ontbreken. Eerst worden de items in uw mediabibliotheek vergeleken met vermeldingen in de onlinedatabase, vervolgens worden de ontbrekende mediagegevens automatisch gedownload en toegevoegd aan de bestanden in uw bibliotheek.

Zie Muziek van een cd rippen voor gedetailleerde informatie over automatisch het toevoegen of bewerken van mediagegevens wanneer u een cd ript.

Mediagegevens handmatig toevoegen of bewerken

U kunt mediagegevens ook handmatig toevoegen of bewerken. Als uw mediabibliotheek items bevat waarvoor mediagegevens ontbreken of onjuist zijn, kunt u de mediagegevens op verschillende manieren handmatig corrigeren.

Alles weergeven

Mediagegevens toevoegen vanuit de onlinedatabase

Als u mediagegevens wilt toevoegen aan een bestand dat zich al in uw mediabibliotheek bevindt, kunt u die gegevens zoeken in de onlinedatabase. Dit is meestal de eenvoudigste manier. Deze methode werkt het best wanneer de database gegevens bevat, maar deze niet automatisch door Windows Media Player konden worden gekoppeld aan het bestand in uw mediabibliotheek.

 1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik op Windows Media Player.
  Als Media Player al is geopend en de modus Nu afspelen is geactiveerd, klikt u op de knop Schakelen naar bibliotheekAfbeelding van de knop Schakelen naar bibliotheek linksboven in Media Player.
 2. Klik in de mediabibliotheek met de rechtermuisknop op een item en klik vervolgens op Albumgegevens zoeken. Er wordt verbinding met internet gemaakt en het dialoogvenster Albumgegevens zoeken wordt weergegeven.

  Als u meerdere aangrenzende items wilt selecteren, klikt u op het eerste item en klikt u daarna, terwijl u Shift ingedrukt houdt, op het laatste item. Als u niet-aangrenzende items wilt selecteren, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op de items klikt.

 3. Koppel in het dialoogvenster Albumgegevens zoeken het item of de items aan het juiste album in de lijst of verfijn uw zoekopdracht.

  Het dialoogvenster wordt gesloten en de gegevens worden toegevoegd aan de mediabibliotheek. Even later worden de gegevens ook aan het bestand toegevoegd. (Hoe lang dit duurt is afhankelijk van het aantal wijzigingen en of er door Windows Media Player andere acties worden uitgevoerd.) Als u wilt dat het bestand onmiddellijk wordt bijgewerkt, klikt u op Organiseren en vervolgens op Wijzigingen in mediagegevens toepassen.

Mediagegevens toevoegen met de opdracht Bewerken

Als u het geen probleem vindt om alle gegevens handmatig in te voeren, kunt u de onlinedatabase overslaan en de gegevens rechtstreeks in de mediabibliotheek invoeren met de opdracht Bewerken.

 1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik op Windows Media Player.
  Als Media Player al is geopend en de modus Nu afspelen is geactiveerd, klikt u op de knop Schakelen naar bibliotheekAfbeelding van de knop Schakelen naar bibliotheek linksboven in Media Player.
 2. Klik in de mediabibliotheek met de rechtermuisknop op de titel van het item, de naam van de artiest of een ander mediagegevenskenmerk en klik vervolgens op Bewerken.

  Als het kenmerk niet zichtbaar is in de mediabibliotheek, moet u mogelijk de horizontale schuifbalk onder aan de mediabibliotheek (indien beschikbaar) naar links of rechts schuiven. Het is ook mogelijk dat u uw mediabibliotheek zo moet configureren dat kenmerkkolommen die standaard worden verborgen, worden weergegeven. Zie De weergave van items in de mediabibliotheek van Windows Media Player wijzigen voor informatie over het wijzigen van de kolommen die worden weergegeven in de mediabibliotheek.

  Als u hetzelfde kenmerk voor verschillende items wilt wijzigen, kunt u tijd besparen door de groep items te selecteren voordat u met de rechtermuisknop op het kenmerk klikt. Als u meerdere aangrenzende items wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt terwijl u de items selecteert. Als u meerdere niet-aangrenzende items wilt selecteren, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u de items selecteert.

 3. Typ de gegevens die u wilt toevoegen of corrigeren en druk vervolgens op Enter.

  De gegevens worden toegevoegd aan de mediabibliotheek. Even later worden de gegevens ook aan het bestand toegevoegd. (Hoe lang dit duurt is afhankelijk van het aantal wijzigingen en of er door Windows Media Player andere acties worden uitgevoerd.) Als u wilt dat het bestand onmiddellijk wordt bijgewerkt, klikt u op Organiseren en vervolgens op Wijzigingen in mediagegevens toepassen.

 4. Herhaal stap 1 en 2 zonodig om de overige kenmerken te corrigeren.

  Opmerkingen   

  • Sommige kenmerken, zoals de lengte, grootte en bitsnelheid, kunnen niet worden bewerkt.

  • Sommige kenmerken, zoals meewerkende artiest en genre, kunnen meerdere vermeldingen hebben, gescheiden door puntkomma's.

Mediagegevens toevoegen door items te slepen

Als uw mediabibliotheek items bevat die de juiste mediagegevens hebben, en u die kenmerken wilt kopiëren naar een ander item dat niet over de juiste gegevens beschikt, kunt u dit snel doen door het onjuiste item boven op het juiste item te slepen.

 1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik op Windows Media Player.
  Als Media Player al is geopend en de modus Nu afspelen is geactiveerd, klikt u op de knop Schakelen naar bibliotheekAfbeelding van de knop Schakelen naar bibliotheek linksboven in Media Player.
 2. Klik in de mediabibliotheek op een weergave in het navigatievenster, zoals Artiest, Album of Genre.

 3. Sleep het item met de onjuiste mediagegevens in het detailvenster boven op het item dat over de juiste mediagegevens beschikt.

  Sleep bijvoorbeeld 'Onbekend album' boven op het album 'Giant Steps'. Alle items in 'Onbekend album' maken nu deel uit van 'Giant Steps'.

 4. Klik op Ja in het dialoogvenster waarin om een bevestiging wordt gevraagd.

Voorkomen dat mediagegevens worden overschreven

Nadat u tijd hebt besteed aan het toevoegen van mediagegevens aan uw bestanden, moet u ervoor zorgen dat deze gegevens naderhand niet worden overschreven door Windows Media Player.

 1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik op Windows Media Player.
  Als Media Player al is geopend en de modus Nu afspelen is geactiveerd, klikt u op de knop Schakelen naar bibliotheekAfbeelding van de knop Schakelen naar bibliotheek linksboven in Media Player.
 2. Klik in de mediabibliotheek op Organiseren, klik op Opties en klik vervolgens op het tabblad Bibliotheek.

 3. Zorg ervoor dat in het gebied Mediagegevens van bestanden automatisch bijwerken de optie Alleen ontbrekende gegevens toevoegen is ingeschakeld (deze is standaard ingeschakeld).

  Hiermee voorkomt u dat de juiste mediagegevens die u hebt toegevoegd, automatisch worden overschreven met eventueel onjuiste mediagegevens die beschikbaar zijn in de onlinedatabase.

  Opmerking

  • Als u met de opdracht Albumgegevens zoeken handmatig mediagegevens download uit de onlinedatabase, worden de mediagegevens overschreven, onafhankelijk van de opties die u hebt geselecteerd.Meer hulp nodig?