App-wachtwoorden en verificatie in twee stappen

Als u verificatie in twee stappen hebt ingeschakeld, zullen sommige apps (bijvoorbeeld e-mailapps op sommige telefoons) of apparaten (zoals een Xbox 360 of Windows Phone) een foutmelding over een foutief wachtwoord weergeven, omdat de app of het apparaat niet om een beveiligingscode vraagt wanneer u zich aanmeldt.

Als u verificatie in twee stappen hebt ingeschakeld en u in een app of op een apparaat een foutmelding krijgt over een foutief wachtwoord, moet u een uniek app-wachtwoord ophalen en invoeren om u aan te melden. Zodra u zich hebt aangemeld met uw app-wachtwoord, kunt u die app of dat apparaat gebruiken. U moet voor elke app die u niet om een beveiligingscode vraagt en voor elk apparaat dat u niet om een beveiligingscode vraagt, een app-wachtwoord maken en u daarmee aanmelden.

De stappen om een nieuw app-wachtwoord te genereren zijn altijd hetzelfde:

 1. Ga naar Aanmelden en meld u aan met uw Microsoft-account.

 2. Tik of klik onder App-wachtwoorden op Een nieuw app-wachtwoord maken.

  Er wordt een nieuw app-wachtwoord gemaakt en dit wordt op uw scherm weergegeven.

 3. Voer dit app-wachtwoord in waar u anders uw normale wachtwoord zou hebben opgeven.

  Herhaal deze stappen om voor elke app die of elk apparaat dat een app-wachtwoord nodig heeft een ander wachtwoord in te stellen.

De manier waarop u een app-wachtwoord invoert, kan per app of apparaat waarbij u zich aanmeldt anders zijn. Enkele van de meest gebruikte apps en apparaten volgen hieronder. Tik of klik op de app of het apparaat dat van toepassing is.

Alles weergeven

Ik heb een Xbox 360-console

Wanneer u verificatie in twee stappen inschakelt, wordt u de volgende keer dat u uw Xbox-profiel downloadt of u bij uw Xbox-console aanmeldt gevraagd om het wachtwoord van uw Microsoft-account op te geven. Volg deze stappen:

 1. Ga naar de pagina Beveiligingsinformatie op internet om een app-wachtwoord te maken.

 2. Geef het app-wachtwoord op in plaats van het wachtwoord voor uw Microsoft-account.

  Als u het app-wachtwoord niet steeds opnieuw wilt invoeren als u zich op deze console aanmeldt, schakelt u het selectievakje Mijn gegevens onthouden in.

 3. Selecteer Aanmelden.

Ik synchroniseer mijn Outlook.com-mail met de bureaublad-app Outlook

Als u verificatie in twee stappen voor uw Microsoft-account hebt ingesteld en uw Outlook.com-mail synchroniseert met de bureaublad-app Outlook, ga dan als volgt te werk:

 1. Klik in de bureaublad-app Outlook op Bestand.

 2. Klik onder Info op Accountinstellingen.

 3. Dubbelklik op het Microsoft-account waarvoor u verificatie in twee stappen hebt ingeschakeld.

 4. Ga naar de pagina Beveiligingsinformatie op internet om een app-wachtwoord te maken.

 5. Geef het app-wachtwoord op in het vak Wachtwoord van het dialoogvenster dat door de bureaublad-app Outlook wordt weergegeven.

 6. Als u het app-wachtwoord niet steeds opnieuw wilt invoeren als u zich bij de bureaublad-app Outlook aanmeldt, schakelt u het selectievakje Wachtwoord onthouden in en klikt u vervolgens op OK.

Als u al gebruikmaakt van de bureaublad-app Outlook en een Microsoft-account wilt toevoegen waarvoor verificatie in twee stappen is ingeschakeld, voert u de volgende stappen uit:

 1. Klik in de bureaublad-app Outlook op Bestand.

 2. Klik onder Info op Account toevoegen.

 3. Geef uw naam op in het vak Uw naam. Voer in het vak E-mailadres het e-mailadres in van uw Microsoft-account.

 4. Ga naar de pagina Beveiligingsinformatie op internet om een app-wachtwoord te maken.

 5. Voer in de vakken Wachtwoord en Typ het wachtwoord opnieuw het app-wachtwoord in plaats van het wachtwoord van uw Microsoft-account in en klik vervolgens op Volgende.

Ik heb een Windows Phone

 1. Open Instellingen op uw telefoon.

 2. Tik op e-mail & accounts.

 3. Tik op uw Microsoft-account.

 4. Ga naar de pagina Beveiligingsinformatie op internet om een app-wachtwoord te maken.

 5. Vervang het wachtwoord op uw telefoon door het app-wachtwoord.

 6. Tik op het pictogram Gereed.

Ik synchroniseer mijn Outlook.com-mail op een iPhone

 1. Tik op uw telefoon op Instellingen en tik vervolgens op E-mail, Contacten, Agenda's.

 2. Tik op uw Microsoft-account.

 3. Ga naar de pagina Beveiligingsinformatie op internet om een app-wachtwoord te maken.

 4. Vervang het wachtwoord op uw telefoon door het app-wachtwoord.

 5. Tik op Gereed.

Ik synchroniseer mijn Outlook.com-mail op een Android-telefoon

Als u de e-mailapp Outlook.com op uw Android-telefoon gebruikt, bent u klaar. U hebt geen app-wachtwoord nodig. Als u de standaard-e-mailapp op uw telefoon gebruikt, voert u de volgende stappen uit.

 1. Open de e-mailapp op uw telefoon.

 2. Tik op Menu en tik op Instellingen.

 3. Tik op uw Microsoft-account.

 4. Tik op Instellingen voor ontvangen (onder Serverinstellingen).

 5. Ga naar de pagina Beveiligingsinformatie op internet om een app-wachtwoord te maken.

 6. Vervang het wachtwoord op uw telefoon door het app-wachtwoord.

 7. Tik op Gereed.

Ik synchroniseer mijn Outlook.com-mail op een BlackBerry-telefoon

 1. Ga op uw telefoon naar Instellingen en kies vervolgens E-mailaccounts.

 2. Ga naar de pagina Beveiligingsinformatie op internet om een app-wachtwoord te maken.

 3. Vervang op de telefoon het wachtwoord voor uw Microsoft-account door het app-wachtwoord.

 4. Tik op Gereed.

Ik gebruik Microsoft Office 2010

Als u Office 2010-bestanden wilt opslaan op internet, moet u zich aanmelden met een app-wachtwoord. De stappen verschillen enigszins, afhankelijk van de Office-app die u gebruikt.

Met OneNote

Ga als volgt te werk om OneNote online te synchroniseren:

 1. Klik in OneNote op Bestand.

 2. Klik onder Info op Instellingen en dan op Synchroniseren.

  In het aanmeldingsdialoogvenster dat wordt weergegeven, wordt u gevraagd het wachtwoord voor uw Microsoft-account in te voeren.

 3. Voer in het vak E-mailadres het e-mailadres in van uw Microsoft-account.

 4. Ga naar de pagina Beveiligingsinformatie op internet om een app-wachtwoord te maken.

 5. Voer het app-wachtwoord in het vak Wachtwoord in.

 6. Als u het app-wachtwoord niet steeds opnieuw wilt invoeren als u zich bij de bureaublad-app aanmeldt, schakelt u het selectievakje Automatisch aanmelden in en klikt u vervolgens op OK.

Met Word, Excel of PowerPoint

Volg deze stappen als u een Word-, Excel- of PowerPoint-bestand op het web wilt opslaan:

 1. Klik op Bestand, klik op Opslaan en verzenden en klik op Opslaan naar web.

 2. Klik op Aanmelden.

 3. Voer in het vak E-mailadres het e-mailadres in van uw Microsoft-account.

 4. Ga naar de pagina Beveiligingsinformatie op internet om een app-wachtwoord te maken.

 5. Voer het app-wachtwoord in het vak Wachtwoord in.

 6. Als u het app-wachtwoord niet steeds opnieuw wilt invoeren als u zich bij de bureaublad-app aanmeldt, schakelt u het selectievakje Automatisch aanmelden in en klikt u vervolgens op OK.

Ik gebruik Microsoft Office voor Mac 2011

U kunt zich aanmelden bij OneNote met het wachtwoord voor uw Microsoft-account. Als u andere Office-apps gebruikt, ziet u meldingen die er enigszins anders uitzien.

Outlook gebruiken

Als u door Outlook wordt gevraagd het wachtwoord opnieuw in te voeren:

 1. Klik op Ja.

 2. Ga naar de pagina Beveiligingsinformatie op internet om een app-wachtwoord te maken.

 3. Geef het app-wachtwoord op in plaats van het wachtwoord voor uw Microsoft-account.

Met Word, Excel of PowerPoint

Als u in Word, Excel of PowerPoint wordt gevraagd het wachtwoord voor uw Microsoft-account in te voeren:

 1. Voer het e-mailadres van uw Microsoft-account in.

 2. Ga naar de pagina Beveiligingsinformatie op internet om een app-wachtwoord te maken.

 3. Geef het app-wachtwoord op in plaats van het wachtwoord voor uw Microsoft-account.

  Als u het app-wachtwoord niet steeds opnieuw wilt invoeren als u zich bij een Office-app aanmeldt, schakelt u het selectievakje Wachtwoord opslaan in mijn Mac OS-sleutelhanger in.

 4. Klik op Aanmelden.

Ik gebruik de bureaublad-app Zune

 1. Open de bureaublad-app Zune en klik op Aanmelden.

  In het aanmeldingsdialoogvenster dat wordt weergegeven, wordt u gevraagd het wachtwoord voor uw Microsoft-account in te voeren.

 2. Voer in het vak E-mailadres het e-mailadres in van uw Microsoft-account.

 3. Ga naar de pagina Beveiligingsinformatie op internet om een app-wachtwoord te maken.

 4. Voer het app-wachtwoord in het vak Wachtwoord in van het aanmeldingsdialoogvenster.

 5. Als u het app-wachtwoord niet steeds opnieuw wilt invoeren als u zich bij de bureaublad-app aanmeldt, schakelt u het selectievakje Mijn ID en wachtwoord onthouden in en klikt u vervolgens op Aanmelden.

Ik gebruik apps van Windows Essentials

Als u Windows Essentials 2012-apps gebruikt zoals Fotogalerie, Movie Maker en Windows Live Mail 2012, volg dan deze instructies om u aan te melden. (U moet dit doen voor elke Windows Essentials-app die u gebruikt.)

 1. Open de app, selecteer het tabblad Start en klik op het pictogram Aanmelden.

  In het aanmeldingsdialoogvenster dat wordt weergegeven, wordt u gevraagd uw Microsoft-account en wachtwoord in te voeren.

 2. Voer in het vak E-mailadres het e-mailadres in van uw Microsoft-account.

 3. Ga naar de pagina Beveiligingsinformatie op internet om een app-wachtwoord te maken.

 4. Voer het app-wachtwoord in het vak Wachtwoord in van het aanmeldingsdialoogvenster.

 5. Als u het app-wachtwoord niet steeds opnieuw wilt invoeren als u zich bij de bureaublad-app aanmeldt, schakelt u het selectievakje Mijn ID en wachtwoord onthouden in en klikt u vervolgens op Aanmelden.