Appwachtwoorden en verificatie in twee stappen

Als u een app-wachtwoord nodig hebt en al weet hoe u dit kunt gebruiken, gaat u naar uw pagina met beveiligingsinformatie op internet om een app-wachtwoord op te halen. U vindt hieronder meer informatie over app-wachtwoorden en hoe deze werken.

Als u verificatie in twee stappen hebt ingeschakeld, zullen sommige apps (bijvoorbeeld de e-mail-apps op sommige telefoons) of apparaten (zoals een Xbox of Windows Phone) een foutmelding over een foutief wachtwoord weergeven, omdat de app of het apparaat niet om een beveiligingscode vraagt wanneer u zich aanmeldt.

Als u verificatie in twee stappen hebt ingeschakeld en u in een app of op een apparaat een foutmelding krijgt over een foutief wachtwoord, moet u een uniek app-wachtwoord ophalen en invoeren om u aan te melden. Zodra u zich hebt aangemeld met uw app-wachtwoord, kunt u de app of het apparaat gebruiken. U moet voor elke app die en voor elk apparaat dat u niet om een beveiligingscode vraagt, een app-wachtwoord maken en u daarmee aanmelden.

De stappen om een nieuw app-wachtwoord te genereren zijn altijd hetzelfde:

 1. Meld u aan bij uw Microsoft-account.

 2. Tik of klik onder Wachtwoord- en beveiligingsgegevens op Beveiligingsgegevens bewerken.

  Als u hier wordt gevraagd om een beveiligingscode, voer deze dan in en klik op Verzenden.

 3. Tik of klik onder App-wachtwoorden op Een nieuw app-wachtwoord maken.

  Er wordt een nieuw app-wachtwoord aangemaakt en dit verschijnt op uw scherm.

De manier waarop u een app-wachtwoord invoert kan verschillen per app of apparaat waarbij u zich aanmeldt. Enkele van de meest gebruikte apps en apparaten volgen hieronder. Tik of klik op de app of het apparaat dat van toepassing is.

Alles weergeven

Ik heb een Xbox 360-console

Wanneer u verificatie in twee stappen inschakelt, wordt u de eerstvolgende keer dat u uw Xbox-profiel downloadt of u aanmeldt bij de Xbox-console, gevraagd om het wachtwoord van uw Microsoft-account op te geven. Voer de volgende stappen uit:

 1. Ga naar uw pagina met beveiligingsinformatie op internet om een app-wachtwoord op te halen.

 2. Geef het app-wachtwoord op in plaats van het wachtwoord voor uw Microsoft-account.

  Als u het app-wachtwoord niet steeds opnieuw wilt invoeren als u zich op deze console aanmeldt, schakelt u het selectievakje Onthoud mij in.

 3. Selecteer Aanmelden.

Ik synchroniseer mijn Outlook.com-e-mail met de Outlook-bureaublad-app

Als u verificatie in twee stappen hebt ingeschakeld voor uw Microsoft-account en uw Outlook.com-e-mail synchroniseert met de Outlook-bureaublad-app, volgt u deze stappen:

 1. Klik in de Outlook-bureaublad-app op Bestand.

 2. Klik onder Info op Accountinstellingen.

 3. Dubbelklik op het Microsoft-account waarvoor u verificatie in twee stappen hebt ingeschakeld.

 4. Ga naar de pagina met beveiligingsinformatie op internet om een app-wachtwoord op te halen.

 5. Geef het app-wachtwoord op in het vak Wachtwoord van het dialoogvenster dat door de Outlook-bureaublad-app wordt weergegeven.

 6. Als u het app-wachtwoord niet steeds opnieuw wilt invoeren als u zich bij de Outlook-bureaublad-app aanmeldt, schakelt u het selectievakje Wachtwoord onthouden in en klikt u vervolgens op OK.

Als u al gebruik maakt van de Outlook-bureaublad-app en een Microsoft-account waarvoor verificatie in twee stappen is ingeschakeld wilt toevoegen, voert u de volgende stappen uit:

 1. Klik in de Outlook-bureaublad-app op Bestand.

 2. Klik onder Info op Account toevoegen.

 3. Geef uw naam op in het vak Uw naam. Voer in het vak E-mailadres het e-mailadres van uw Microsoft-account in.

 4. Ga naar de pagina met beveiligingsinformatie op internet om een app-wachtwoord op te halen.

 5. Voer in de vakken Wachtwoord en Typ het wachtwoord opnieuw het app-wachtwoord in plaats van het wachtwoord van uw Microsoft-account in en klik vervolgens op Volgende.

Ik heb een Windows Phone

 1. Open Instellingen op uw telefoon.

 2. Tik op e-mail & accounts.

 3. Tik op uw Microsoft-account.

 4. Ga naar de pagina met beveiligingsinformatie op internet om een app-wachtwoord op te halen.

 5. Vervang het wachtwoord op uw telefoon door het app-wachtwoord.

 6. Tik op het pictogram Gereed.

Ik synchroniseer mijn Outlook.com-e-mail op een iPhone

 1. Tik op uw telefoon op Instellingen en tik vervolgens op Mail, Contacten, Agenda's.

 2. Tik op uw Microsoft-account.

 3. Ga naar de pagina met beveiligingsinformatie op internet om een app-wachtwoord op te halen.

 4. Vervang het wachtwoord op uw telefoon door het app-wachtwoord.

 5. Tik op Gereed.

Ik synchroniseer mijn Outlook.com-e-mail op een Android-telefoon

Als u de e-mailapp Outlook.com op een Android-telefoon gebruikt, hoeft u geen app-wachtwoord in te voeren. Als u de standaard-e-mailapp op uw telefoon gebruikt, voert u de volgende stappen uit.

 1. Open de e-mailapp op uw telefoon.

 2. Tik op Menu en tik vervolgens op Instellingen.

 3. Tik op uw Microsoft-account.

 4. Tik op Instellingen voor ontvangen (onder Serverinstellingen).

 5. Ga naar de pagina met beveiligingsinformatie op internet om een app-wachtwoord op te halen.

 6. Vervang het wachtwoord op uw telefoon door het app-wachtwoord.

 7. Tik op Gereed.

Ik synchroniseer mijn Outlook.com-e-mail op een -BlackBerry-telefoon

 1. Ga op uw telefoon naar Instellingen en kies vervolgens E-mailaccounts.

 2. Ga naar de pagina met beveiligingsinformatie op internet om een app-wachtwoord op te halen.

 3. Vervang op de telefoon het wachtwoord voor uw Microsoft-account door het app-wachtwoord.

 4. Tik op Gereed.

Ik gebruik Microsoft Office 2010

Als u Office 2010-bestanden wilt opslaan op internet, moet u zich aanmelden met een app-wachtwoord. De stappen verschillen enigszins, afhankelijk van de Office-app die u gebruikt.

Als u OneNote gebruikt

Voer de volgende stappen uit om een OneNote-notitieblok online te synchroniseren:

 1. Klik in OneNote op Bestand.

 2. Klik onder Info op Instellingen en klik vervolgens op Synchroniseren.

  In het aanmeldingsdialoogvenster dat nu wordt weergegeven, wordt u gevraagd om uw Windows Live ID en wachtwoord in te voeren.

 3. Voer in het vak E-mailadres het e-mailadres in van uw Microsoft-account.

 4. Ga naar de pagina met beveiligingsinformatie op internet om een app-wachtwoord op te halen.

 5. Voer in het vak Wachtwoord het app-wachtwoord in.

 6. Als u het app-wachtwoord niet steeds opnieuw wilt invoeren als u zich aanmeldt, schakelt u het selectievakje Sign me in automatically in en klikt u vervolgens op OK.

Als u Word, Excel of PowerPoint gebruikt

Als u een Word-, Excel- of PowerPoint-bestand op internet wilt opslaan, voert u de volgende stappen uit:

 1. Klik op File, klik op Opslaan en verzenden en klik vervolgens op Opslaan naar web.

 2. Klik op Aanmelden.

 3. Voer in het vak E-mailadres het e-mailadres in van uw Microsoft-account.

 4. Ga naar de pagina met beveiligingsinformatie op internet om een app-wachtwoord op te halen.

 5. Voer in het vak Wachtwoord het app-wachtwoord in.

 6. Als u het app-wachtwoord niet steeds opnieuw wilt invoeren als u zich aanmeldt, schakelt u het selectievakje Sign me in automatically in en klikt u vervolgens op OK.

Ik gebruik Microsoft Office voor Mac 2011

U kunt zich bij OneNote aanmelden met het wachtwoord voor uw Microsoft-account. Als u andere Office-apps gebruikt, kunnen de meldingen enigszins verschillen.

Met Outlook

Als u door Outlook wordt gevraagd om het wachtwoord opnieuw in te voeren:

 1. Klik op Ja.

 2. Ga naar de pagina met beveiligingsinformatie op internet om een app-wachtwoord op te halen.

 3. Geef het app-wachtwoord op in plaats van het wachtwoord voor uw Microsoft-account.

Als u Word, Excel of PowerPoint gebruikt

Als u door Word, Excel of PowerPoint wordt gevraagd om uw Windows Live ID en wachtwoord in te voeren:

 1. Voer het e-mailadres van uw Microsoft-account in het vak Windows Live ID in.

 2. Ga naar de pagina met beveiligingsinformatie op internet om een app-wachtwoord op te halen.

 3. Geef het app-wachtwoord op in plaats van het wachtwoord voor uw Microsoft-account.

  Als u het app-wachtwoord niet steeds opnieuw wilt invoeren als u zich bij een Office-app aanmeldt, schakelt u het selectievakje Wachtwoord opslaan in mijn Mac OS-sleutelhanger in.

 4. Klik op Aanmelden.

Ik gebruik de Zune-bureaublad-app

 1. Open de Zune-bureaublad-app en klik op Aanmelden.

  In het aanmeldingsdialoogvenster dat nu wordt weergegeven, wordt u gevraagd om uw Windows Live ID en wachtwoord in te voeren.

 2. Voer in het vak E-mailadres het e-mailadres in van uw Microsoft-account.

 3. Ga naar de pagina met beveiligingsinformatie op internet om een app-wachtwoord op te halen.

 4. Geef het app-wachtwoord in het vak Wachtwoord in van het aanmeldingsdialoogvenster.

 5. Als u het app-wachtwoord niet steeds opnieuw wilt invoeren als u zich bij de bureaublad-app aanmeldt, schakelt u het selectievakje Mijn ID en wachtwoord onthouden in en klikt u vervolgens op Aanmelden.

Ik gebruik Windows Essentials-apps

Als u Windows Essentials 2012-apps gebruikt zoals Fotogalerie, Movie Maker en Windows Live Mail 2012, voert u deze instructies uit om u aan te melden. (U moet dit doen voor elke Windows Essentials-app die u gebruikt.)

 1. Open de app, selecteer het tabblad Start en klik op het pictogram Aanmelden.

  In het aanmeldingsdialoogvenster dat nu wordt weergegeven, wordt u gevraagd uw Microsoft-account en wachtwoord in te voeren.

 2. Voer in het vak E-mailadres het e-mailadres in van uw Microsoft-account.

 3. Ga naar de pagina met beveiligingsinformatie op internet om een app-wachtwoord op te halen.

 4. Voer het app-wachtwoord in het vak Wachtwoord in van het aanmeldingsdialoogvenster.

 5. Als u het app-wachtwoord niet steeds opnieuw wilt invoeren als u zich bij de bureaublad-app aanmeldt, schakelt u het selectievakje Mijn ID en wachtwoord onthouden in en klikt u vervolgens op Aanmelden.

Meer hulp nodig?

Naar account