Back-ups maken van uw bestanden


Om te waarborgen dat u geen bestanden kwijtraakt, moet u regelmatig een back-up maken. U kunt op elk gewenst moment automatische back-ups instellen of u kunt handmatig een back-up van uw bestanden maken.

Bekijk deze video om te leren hoe u een back-up van uw bestanden kunt maken (0:57)

Een back-up maken van uw bestanden

 1. Open Back-up maken en terugzetten door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Configuratiescherm, Systeem en onderhoud en Back-up maken en terugzetten.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u Windows Back-up nog nooit eerder hebt gebruikt, klikt u op Back-up instellen en volgt u de stappen in de wizard. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

  • Als u al eerder een back-up hebt gemaakt, kunt u wachten tot de geplande back-up wordt uitgevoerd of kunt u handmatig een nieuw back-up maken door op Nu een back-up maken te klikken. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

Opmerkingen   

 • Aanbevolen wordt dat u geen back-up van bestanden maakt naar dezelfde harde schijf als waar Windows op is geïnstalleerd.

 • Bewaar de media waarop u de back-ups opslaat (externe harde schijven, dvd's of cd's) op een veilige plaats om te voorkomen dat onbevoegden toegang tot uw bestanden kunnen krijgen. Bewaar de media bij voorkeur op een brandvrije locatie die zich niet in de buurt van de computer bevindt. Het is ook raadzaam om de gegevens in de back-up te versleutelen.

Een nieuwe, volledige back-up maken

Nadat u uw eerste back-up hebt gemaakt, zal Windows Back-up nieuwe of gewijzigde gegevens aan uw verdere back-ups toevoegen. Als u uw back-ups opslaat op een harde schijf of een netwerklocatie, zal Windows Back-up automatisch een nieuwe, volledige back-up maken wanneer dat nodig is. Als u uw back-ups op cd of dvd opslaat en u kunt geen bestaande back-updisk vinden of als u een nieuwe back-up wilt maken van alle bestanden op uw computer, kunt u een volledige back-up maken. U maakt als volgt een volledige back-up:

 1. Open Back-up maken en terugzetten door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Configuratiescherm, Systeem en onderhoud en Back-up maken en terugzetten.

 2. Klik in het linkerdeelvenster op Een nieuwe, volledige back-up maken.

  Opmerking

  • U krijgt deze optie alleen te zien als uw back-up wordt opgeslagen op cd's of dvd's.

Een back-up instellen nadat u een upgrade hebt uitgevoerd van een eerdere versie van Windows

Nadat u een upgrade van Windows hebt uitgevoerd, moet u Windows Back-up instellen, zelfs als u geplande back-ups gebruikte in de eerdere versie van Windows. De reden hiervoor is dat er verscheidene wijzigingen in het back-upprogramma zijn aangebracht. In plaats van bestandstypen waarvan een back-up moet worden gemaakt, te selecteren, kunt u in Windows ook back-ups maken van gegevensbestanden die zijn opgeslagen in bibliotheken, op het bureaublad en in standaard Windows-mappen. U kunt ook alleen bepaalde bibliotheken en mappen kiezen om een back-up van te maken. U kunt ook een systeemkopie van uw computer maken. Zie Hoe bepaalt Windoes van welke bestanden een back-up wordt gemaakt? voor meer informatie.

Voer de volgende stappen uit om een back-up in te stellen:

 1. Open Back-up maken en terugzetten door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Configuratiescherm, Systeem en onderhoud en Back-up maken en terugzetten.

 2. Klik op Back-up instellen en volg de stappen in de wizard. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.Meer hulp nodig?